Nr. 134 16.08.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Dondușeni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 25, 21 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

670. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 17 al Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 598, 9 august 2011)

671. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, semnat la București la 28 iunie 2011 (nr. 601, 10 august 2011)

672. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea și susținerea Secretariatului Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010 (nr. 602, 10 august 2011)

673. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 609, 11 august 2011)

674. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 (nr. 610, 11 august 2011)

675. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 226 din 29 februarie 2008 (nr. 611, 11 august 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1134. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. NIMORENI (nr. 31/1, 28 iulie 2011)

1135. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni APROVIZELECTRO (nr. 32/14, 4 august 2011)

1136. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/1, 10 august 2011)

1137. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către ANAVIMAX BROKER ASIGURARE DE VIAȚĂ S.R.L. (nr. 32/11-O, 4 august 2011)

1138. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare LUCIADA S.R.L. (nr. 32/12-O, 4 august 2011)

1139. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor cu valorile mobiliare emise de BC Moldova-Agroindbank S.A (nr. 33/1-O, 5 august 2011)

1140. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 33/1-O din 05-08-2011 (nr. 34/1-O, 8 august 2011)