Nr. 135-138 19.08.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărîre cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularității pe exercițiul bugetar 2010 la Judecătoriile Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rîșcani din mun. Chișinău, Judecătoria Economică de Circumscripție, Judecătoria Bălți, Judecătoria Strășeni, Judecătoria Orhei, Judecătoria Soroca, Judecătoria Hîncești (nr. 26, 28 iulie 2011)

27. Hotărîre cu privire la Raportul auditului regularității exercițiului bugetar 2010 la Ministerul Justiției și unele instituții din subordine, inclusiv Serviciul Stare Civilă (nr. 27, 28 iulie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

676. Hotărîre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă (nr. 603, 11 august 2011)

677. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind rolul și organizarea Inițiativei Reforma Educației în Țările Europei de Sud-Est (ERI SEE), adoptat la Brdo la 5 iunie 2010 (nr. 604, 11 august 2011)

678. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare și interacțiune între Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și Serviciul de Stat în telecomunicații speciale și protecția informației al Ucrainei și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe MIHAI, director al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 605, 11 august 2011)

679. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007 (nr. 606, 11 august 2011)

680. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 607, 11 august 2011)

681. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi (nr. 608, 11 august 2011)

682. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială (nr. 612, 12 august 2011)

683. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul de Suport Bugetar în domeniul reformei sectorului energetic (nr. 613, 15 august 2011)

684. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 614, 17 august 2011)

685. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Primului Amendament la Acordul de asistență între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova pentru creșterea economică, semnat la 6 iulie 2010, și acordarea deplinelor puteri dlui Victor BODIU, secretar general al Guvernului (nr. 615, 17 august 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1141. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 100, 4 august 2011)

1142. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor (nr. 104, 10 august 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1143. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Dobuleac Viorica (nr. 346, 11 august 2011)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1144. Ordin privind aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Cerințe de securitate față de echipamentele individuale de protecție (nr. 208, 3 august 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1145. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții (nr. 40, 28 iunie 2011)

1146. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 18 la Indicatoarele de norme de deviz RpC, RpD, Ts (nr. 50, 28 iulie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1147. Hotărîre cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) (nr. 26/15, 7 iulie 2011)

1148. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 31/13, 29 iulie 2011)

1149. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. OXENTEA (nr. 32/1, 4 august 2011)

1150. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SUPERCREDIT (nr. 32/2, 4 august 2011)

1151. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MICROFIN (nr. 32/3, 4 august 2011)

1152. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. TRESTIENI-INVEST (nr. 32/4, 4 august 2011)

1153. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 32/10, 4 august 2011)

1154. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni a dărilor de seamă anuale (nr. 32/15, 4 august 2011)

1155. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AUTOBIN-GRUP S.R.L. (nr. 35/2, 10 august 2011)

1156. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut a Cetățenilor PAICEANCA-CREDIT (nr. 32/6-O, 4 august 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1157. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 435/29, 9 august 2011)

Acte ale Comisiei Interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

1158. Decizie (nr. 26-11/3-22/02-2011, 5 august 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte