Nr. 139-145 26.08.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

435. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (nr. 265-VI, 22 august 2011)

436. Lege pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor (nr. 168, 22 iulie 2011)

437. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 266-VI, 22 august 2011)

438. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 172, 28 iulie 2011)

439. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (nr. 267-VI, 22 august 2011)

440. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (nr. 175, 28 iulie 2011)

441. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 268-VI, 22 august 2011)

442. Lege privind importul unor bunuri (nr. 176, 28 iulie 2011)

443. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 269-VI, 22 august 2011)

444. Lege privind importul unor bunuri (nr. 177, 28 iulie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

28. Hotărîre privind Raportul auditului regularității exercițiului bugetar 2010 la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și unele instituții din subordine (nr. 29, 2 august 2011)

29. Hotărîre privind Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenționării în agricultură în exercițiul bugetar 2010 (nr. 30, 2 august 2011)

30. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Оntreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova în anii 2009-2010 (nr. 31, 8 august 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

686. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și a altor persoane juridice (nr. 1176, 22 decembrie 2010)

687. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației de la 1 ianuarie 2011 (nr. 617, 17 august 2011)

688. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor MUNTEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federativă a Braziliei, prin cumul, cu reședința la Washington (nr. 618, 18 august 2011)

689. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie, încheiată la New York la 30 august 1961 (nr. 619, 18 august 2011)

690. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în domeniul migrației de muncă și a Protocolului de Implementare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în domeniul migrației de muncă, semnate la Roma la 5 iulie 2011 (nr. 620, 18 august 2011)

691. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în situații excepționale (nr. 621, 18 august 2011)

692. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Peru privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și/sau speciale, semnat la Chișinău la 19 iulie 2011 (nr. 622, 18 august 2011)

693. Hotărîre cu privire la crearea unei instituții publice (nr. 623, 18 august 2011)

694. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 283-XIV din 17 februarie 1999 (nr. 624, 20 august 2011)

695. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 625, 20 august 2011)

696. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2011-2020 (nr. 626, 20 august 2011)

697. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 14 octombrie 1997 (nr. 627, 20 august 2011)

698. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 628, 20 august 2011)

699. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 629, 20 august 2011)

700. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 630, 22 august 2011)

701. Hotărîre cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru (nr. 631, 22 august 2011)

702. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 633, 24 august 2011)

703. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 634, 24 august 2011)

704. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 635, 24 august 2011)

705. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 636, 24 august 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1159. Ordin cu privire la monitorizarea și analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar (nr. 96, 28 iulie 2011)

Acte Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1160. Ordin cu privire la învestirea temporară cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a domnului Ilie Bairac în circumscripția unei alte instanțe de judecată (nr. 365, 22 august 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1161. Ordin cu privire la închiderea stației de cale ferată Ciuflești (nr. 163, 29 iulie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1162. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 59 din 21.12.2010 (nr. 21, 23 august 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1163. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 32/9, 4 august 2011)

1164. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului privind rezilierea contractelor de administrare fiduciară a investițiilor de către administratorul din oficiu al Companiei Fiduciare COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 35/4, 10 august 2011)

1165. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni DANA (nr. 35/6, 10 august 2011)

1166. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de procurare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ОNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO NR. 1 (nr. 35/7, 10 august 2011)

1167. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de lucrări speciale mecanizate de construcție Lusmecon (nr. 35/8, 10 august 2011)

1168. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/10, 19 august 2011)

1169. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 37/11, 19 august 2011)

1170. Hotărîre cu privire la aprobarea transferului portofoliului de asigurare al Companiei de Asigurări ARTAS S.R.L. (nr. 37/17, 19 august 2011)

1171. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare emise de BC Universalbank S.A. (nr. 36/1-O, 15 august 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte