Nr. 146 28.08.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

445. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 264-VI, 22 august 2011)

446. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 140, 28 iulie 2011)

447. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 274-VI, 26 august 2011)

448. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 163, 22 iulie 2011)

449. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 278-VI, 28 august 2011)

450. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 184, 27 august 2011)

451. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe DUCA, președinte al Academiei de Științe a Moldovei (nr. 263-VI, 15 august 2011)

452. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnilor Viktor KRESS, Aleksandr MAJAROV și Viktor OZEROV (nr. 270-VI, 23 august 2011)

453. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare (nr. 271-VI, 24 august 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

706. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind Statutul Școlii Internaționale (QSI) din or. Chișinău, întocmit la 19 iulie 2011 la Chișinău (nr. 640, 26 august 2011)

707. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 641, 26 august 2011)

708. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, încheiată la 25 octombrie 2007 la Lanzarote (nr. 642, 26 august 2011)

709. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 646, 26 august 2011)

710. Dispoziție (nr. 82-d, 24 august 2011)