Nr. 147 06.09.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

454. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unui grup de lucrători de la Ministerul Finanțelor (nr. 272-VI, 26 august 2011)

455. Decret privind conferirea de distincții de stat unor deputați în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea (nr. 273-VI, 26 august 2011)

456. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 275-VI, 26 august 2011)

457. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 276-VI, 26 august 2011)

458. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Gheorghe CIOBANU (nr. 279-VI, 29 august 2011)

459. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 280-VI, 1 septembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Cimișlia pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 32, 8 august 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

711. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecția și securitatea radiologică în practicile de radioterapie (nr. 632, 24 august 2011)

712. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 637, 26 august 2011)

713. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul cu privire la crearea spațiului științifico-tehnologic comun al statelor membre ale Comunității Statelor Independente din 3 noiembrie 1995, semnat la 20 noiembrie 2009 în or. Ialta (nr. 638, 26 august 2011)

714. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 639, 26 august 2011)

715. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 644, 26 august 2011)

716. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 645, 26 august 2011)

717. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 647, 26 august 2011)

718. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2009-2012 (nr. 648, 26 august 2011)

719. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 649, 1 septembrie 2011)

720. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (nr. 650, 1 septembrie 2011)

721. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 651, 1 septembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1172. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Onica Ana (nr. 381, 2 septembrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1173. Ordin cu privire la stabilirea formei și modului de prezentare a dărilor de seamă fiscale prin metode automatizate de raportare electronică (nr. 698, 22 august 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1174. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 446/30, 16 august 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1175. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 180, 25 august 2011)