Nr. 148-151 09.09.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

460. Decret privind conferirea de distincții de stat unor participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova (nr. 277-VI, 27 august 2011)

461. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Valentina BULIGA (nr. 281-VI, 2 septembrie 2011)

462. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare Preasfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni (nr. 282-VI, 4 septembrie 2011)

463. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului Mihail MACAR (nr. 283-VI, 6 septembrie 2011)

464. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 284-VI, 6 septembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 33, 8 august 2011)

33. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 35, 11 august 2011)

34. Hotărîre cu privire la Raportul auditului regularității gestionării resurselor Fondului național pentru dezvoltare regională din exercițiul bugetar 2010 (nr. 41, 18 august 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

722. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 643, 26 august 2011)

723. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru parcul industrial, precum și a Raportului-model privind activitatea desfășurată în cadrul parcului industrial (nr. 652, 1 septembrie 2011)

724. Hotărîre cu privire la edificarea în municipiul Chișinău a bustului scriitorului Adrian Păunescu (nr. 653, 1 septembrie 2011)

725. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 654, 5 septembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1176. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 153, 1 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1177. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității simultane a asigurătorilor/reasigurătorilor (nr. 24/19, 24 iunie 2011)

1178. Hotărîre cu privire la stabilirea criteriilor de calificare a administratorului unui asigurător în proces de insolvabilitate (nr. 25/4, 30 iunie 2011)

1179. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BLEȘTENI VOLODENI (nr. 37/1, 19 august 2011)

1180. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CERNOLEUCA (nr. 37/3, 19 august 2011)

1181. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut HĂSNĂȘENII MARI (nr. 37/4, 19 august 2011)

1182. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă PIELE S.A. (nr. 37/8, 19 august 2011)

1183. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Combinatul materialelor de construcție din or. Cahul (nr. 37/9, 19 august 2011)

1184. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Comercială T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 37/12, 19 august 2011)

1185. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare PROCOMPASGRUP S.R.L. (nr. 37/13, 19 august 2011)

1186. Hotărîre cu privire la prescrierea respectării legislației în domeniul asigurărilor Brokerului de Asigurare-Reasigurare ASIG ASIST S.R.L. (nr. 37/14, 19 august 2011)

1187. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER BROKER S.R.L. (nr. 37/15, 19 august 2011)

1188. Hotărîre cu privire la prescrierea unor brokeri de asigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 37/18, 19 august 2011)

1189. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. GRIMĂNCĂUȚI (nr. 40/1, 25 august 2011)

1190. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectelor ofertelor publice ale valorilor mobiliare pe piața secundară de vînzare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni MONTTEHSAN (nr. 40/4, 25 august 2011)

1191. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/5, 25 august 2011)

1192. Hotărîre cu privire la prescrierea respectării legislației în domeniul asigurărilor Brokerului de Asigurare-Reasigurare BIRMAN GRUP S.R.L. (nr. 40/8, 25 august 2011)

1193. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 40/10, 25 august 2011)

1194. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PROCOMPASGRUP S.R.L. (nr. 40/11, 25 august 2011)

1195. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului documentar tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. DĂNCENI (nr. 37/2-O, 19 august 2011)

1196. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Banca Comercială Banca de Economii S.A. (nr. 37/7-O, 19 august 2011)

1197. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 39/1-O, 24 august 2011)

1198. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SUSLENI și A.E.О. PLOPI (nr. 40/6-O, 25 august 2011)

1199. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare Reasigurare EXTRA ASIG S.R.L. (nr. 40/9-O, 25 august 2011)

1200. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 39/1-O din 24.08.2011 (nr. 40/14-O, 25 august 2011)

1201. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 40/15-O, 25 august 2011)

1202. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor cu valorile mobiliare emise de DC Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 41/1-O, 5 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1203. Hotărîre cu privire la convocarea în prima ședință a Consiliului raional Cantemir (nr. 459, 22 iulie 2011)

1204. Hotărîre cu privire la data desfășurării votării repetate pentru alegerea primarilor în unele localități (nr. 460, 22 iulie 2011)

1205. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trușeni, municipiul Chișinău (nr. 461, 22 iulie 2011)

1206. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 462, 22 iulie 2011)

1207. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (nr. 463, 22 iulie 2011)

1208. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul (nr. 464, 22 iulie 2011)

1209. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coștangalia, raionul Cantemir (nr. 466, 22 iulie 2011)

1210. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 467, 22 iulie 2011)

1211. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași (nr. 468, 22 iulie 2011)

1212. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop-Știubei, raionul Căușeni (nr. 469, 22 iulie 2011)

1213. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Săiți, raionul Căușeni (nr. 470, 22 iulie 2011)

1214. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 471, 22 iulie 2011)

1215. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeini, raionul Dondușeni (nr. 472, 22 iulie 2011)

1216. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Arionești, raionul Dondușeni (nr. 473, 22 iulie 2011)

1217. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Antoneuca, raionul Drochia (nr. 474, 22 iulie 2011)

1218. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 475, 22 iulie 2011)

1219. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musteața, raionul Fălești (nr. 476, 22 iulie 2011)

1220. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cajba, raionul Glodeni
(nr. 477, 22 iulie 2011)

1221. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cuhnești, raionul Glodeni (nr. 478, 22 iulie 2011)

1222. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 479, 22 iulie 2011)

1223. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mereșeni, raionul Hîncești (nr. 480, 22 iulie 2011)

1224. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova (nr. 481, 22 iulie 2011)

1225. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei (nr. 482, 22 iulie 2011)

1226. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mălăiești, raionul Orhei (nr. 483, 22 iulie 2011)

1227. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei (nr. 484, 22 iulie 2011)

1228. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 485, 22 iulie 2011)

1229. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corlăteni, raionul Rîșcani (nr. 486, 22 iulie 2011)

1230. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni (nr. 487, 22 iulie 2011)

1231. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Greblești, raionul Strășeni (nr. 488, 22 iulie 2011)

1232. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni (nr. 489, 22 iulie 2011)

1233. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țigănești, raionul Strășeni (nr. 490, 22 iulie 2011)

1234. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 491, 22 iulie 2011)

1235. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Răspopeni, raionul Șoldănești (nr. 492, 22 iulie 2011)

1236. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Volintiri, raionul Ștefan Vodă (nr. 493, 22 iulie 2011)

1237. Hotărîre privind suspendarea executării hotărîrii nr. 420 din 19 iulie 2011 Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 494, 22 iulie 2011)

1238. Hotărîre cu privire la aprobarea textului Mesajului de mulțumire al Comisiei Electorale Centrale și conferirea diplomelor de merit (nr. 495, 22 iulie 2011)

1239. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Șoldănești nr. 06 din 26 aprilie 2011 Cu privire la constituirea consiliilor electorale de nivelul întîi pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 496, 26 iulie 2011)

1240. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 497, 26 iulie 2011)

1241. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Elizaveta, municipiul Bălți (nr. 498, 26 iulie 2011)

1242. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 499, 26 iulie 2011)

1243. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași (nr. 500, 26 iulie 2011)

1244. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grigorievca, raionul Căușeni (nr. 501, 26 iulie 2011)

1245. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zaim, raionul Căușeni (nr. 502, 26 iulie 2011)

1246. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Rediul Mare, raionul Dondușeni (nr. 504, 26 iulie 2011)

1247. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sudarca, raionul Dondușeni (nr. 505, 26 iulie 2011)

1248. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 506, 26 iulie 2011)

1249. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotova, raionul Drochia (nr. 507, 26 iulie 2011)

1250. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîntînița, raionul Drochia (nr. 508, 26 iulie 2011)

1251. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoie, raionul Drochia (nr. 509, 26 iulie 2011)

1252. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călinești, raionul Fălești (nr. 510, 26 iulie 2011)

1253. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Egorovca, raionul Fălești (nr. 511, 26 iulie 2011)

1254. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Florești (nr. 512, 26 iulie 2011)

1255. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni (nr. 513, 26 iulie 2011)

1256. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 514, 26 iulie 2011)

1257. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gîrbova, raionul Ocnița (nr. 515, 26 iulie 2011)

1258. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pohrebeni, raionul Orhei (nr. 516, 26 iulie 2011)

1259. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Oclanda, raionul Soroca (nr. 517, 26 iulie 2011)

1260. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 518, 26 iulie 2011)

1261. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pohoarna, raionul Șoldănești (nr. 519, 26 iulie 2011)

1262. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești (nr. 520, 26 iulie 2011)

1263. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 521, 26 iulie 2011)

1264. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 522, 26 iulie 2011)

1265. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zgărdești, raionul Telenești (nr. 523, 26 iulie 2011)

1266. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Unțești, raionul Ungheni (nr. 524, 26 iulie 2011)

1267. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia (nr. 525, 26 iulie 2011)

1268. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Hîncești nr. 4/1 din 22 aprilie 2011 Cu privire la constituirea consiliilor electorale de nivelul întîi pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 526, 26 iulie 2011)

1269. Hotărîre cu privire la convocarea și degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi pentru organizarea și desfășurarea votării repetate din 31 iulie 2011 (nr. 527, 28 iulie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1270. Decizia cu privire la examinarea sesizărilor AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO și ОCS Jurnal de Chișinău Plus SRL (nr. 124, 2 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte