Nr. 152-155 16.09.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

465. Hotărîre de modificare a Hotărîrii Parlamentului nr. 75 din 15 aprilie 2011 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanțelor votării și semnării Legii nr. 176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 159, 21 iulie 2011)

466. Decret privind conferirea gradului special suprem al ofițerului de informații și securitate general-maior al Serviciului de Informații și Securitate, domnilor Valeriu FURDUI și Simion RUSU (nr. 285-VI, 7 septembrie 2011)

467. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 286-VI, 7 septembrie 2011)

468. Decret privind numirea domnului Igor MUNTEANU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federativă a Braziliei (nr. 287-VI, 7 septembrie 2011)

469. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 288-VI, 8 septembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

19. Decizie asupra demersului judecătorului Victor Pușcaș privind scrisoarea deschisă a unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2, 7 septembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

35. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Ungheni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 36, 11 august 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

726. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020) (nr. 655, 8 septembrie 2011)

727. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 369 din 24 mai 2011 (nr. 656, 10 septembrie 2011)

728. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului pentru înființarea Academiei Internaționale Anticorupție ca organizație internațională, adoptat la Viena la 2 septembrie 2010 și semnat de Republica Moldova la 21 decembrie 2010 (nr. 657, 10 septembrie 2011)

729. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 658, 10 septembrie 2011)

730. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale (nr. 659, 10 septembrie 2011)

731. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 660, 10 septembrie 2011)

732. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 123 alineatul (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 661, 10 septembrie 2011)

733. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe anul 2011 (nr. 662, 10 septembrie 2011)

734. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (nr. 663, 12 septembrie 2011)

735. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (nr. 664, 12 septembrie 2011)

736. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 665, 12 septembrie 2011)

737. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Comandantul Suprem al Serviciului Grăniceri al Republicii Polonia privind combaterea crimei organizate și altor tipuri de infracțiuni și acordarea deplinelor puteri domnului Roman REVENCO, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 666, 12 septembrie 2011)

738. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Biroul Național de Investigații al Republicii Finlanda privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 667, 12 septembrie 2011)

739. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul de Raportare a Tranzacțiilor Suspecte al Arubei privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 668, 12 septembrie 2011)

740. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Informații Financiare a Mongoliei privind cooperarea în schimbul de informații financiare cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 669, 12 septembrie 2011)

741. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Mihail ȘLEAHTIȚCHI, ministru al educației (nr. 670, 12 septembrie 2011)

742. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor și completărilor în Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Minsk la 26 mai 1995 (nr. 671, 12 septembrie 2011)

743. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne ale Comunității Statelor Independente privind Concepția de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul culturii, adoptate la Minsk la 19 mai 2011 (nr. 672, 12 septembrie 2011)

744. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul protecției mediului și acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe ȘALARU, ministru al mediului (nr. 673, 12 septembrie 2011)

745. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010, și acordarea deplinelor puteri dlui Lazăr CHIRICĂ, viceministru al mediului (nr. 674, 12 septembrie 2011)

746. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne ale Comunității Statelor Independente cu privire la Concepția de dezvoltare a învățămîntului în domeniul culturii și artelor în statele-membre ale CSI, adoptată la Minsk la 19 mai 2011 (nr. 675, 12 septembrie 2011)

747. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 676, 12 septembrie 2011)

748. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Agenția de Investigații Financiare a Insulelor Virgine Britanice privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 677, 12 septembrie 2011)

749. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară a Republicii Portugheze privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 678, 12 septembrie 2011)

750. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului de modificare a Acordului privind direcțiile de bază de cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul protecției drepturilor consumatorilor din 25 ianuarie 2000, întocmit la Minsk la 19 mai 2011 (nr. 679, 12 septembrie 2011)

751. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Naționale a Republicii Armenia privind cooperarea în schimbul de informații financiare cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 680, 12 septembrie 2011)

752. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Inteligență Financiară a Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 681, 13 septembrie 2011)

753. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor obținute ilegal și finanțarea terorismului, semnat la Erevan la 12 iulie 2011 (nr. 682, 13 septembrie 2011)

754. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne ale Comunității Statelor Independente cu privire la Acțiunile prioritare de colaborare în domeniul culturii a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente pînă în anul 2015, adoptate la Minsk la 19 mai 2011 (nr. 683, 13 septembrie 2011)

755. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 (nr. 684, 13 septembrie 2011)

756. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova și România în domeniul securității sociale și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 685, 13 septembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1271. Ordin cu privire la Regulamentul Comisiei narcologice speciale (nr. 479, 13 iunie 2011)

Acte ale Curții Aeronautice de Arbitraj din Moldova

1272. Regulamentul Curții Aeronautice de Arbitraj din Moldova pe lîngă Patronatul Aviației Civile din Republica Moldova (nr. 19, 15 iulie 2010)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1273. Decizie privind sistarea temporară a valabilității deciziei de atribuire a resurselor de numerotare și a dreptului de furnizare a serviciilor de comunicații electronice (nr. 228, 7 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1274. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Societatea de Asigurări și Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 29/5, 19 iulie 2011)

1275. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania Mixtă de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 29/8, 19 iulie 2011)

1276. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 29/9, 19 iulie 2011)

1277. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Societatea de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 29/10, 19 iulie 2011)

1278. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG S.R.L. (nr. 31/9, 28 iulie 2011)

1279. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări ASTERRA GRUP S.R.L. (nr. 31/10, 28 iulie 2011)

1280. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări AUTO-SIGURANTA S.A. (nr. 31/11, 28 iulie 2011)

1281. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 31/12, 28 iulie 2011)

1282. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări IDEEA ASIGURĂRI S.A. (nr. 31/14, 28 iulie 2011)

1283. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Оntreprinderea Mixtă Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 31/15, 28 iulie 2011)

1284. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 31/16, 28 iulie 2011)

1285. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Compania de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 31/17, 28 iulie 2011)

1286. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic al respectării legislației privind protecția consumatorului la instrumentarea dosarelor de daună de către Оntreprinderea Mixtă Compania de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 31/18, 28 iulie 2011)

1287. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare DUVISTAR S.R.L. (nr. 40/2, 25 august 2011)

1288. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 43/6, 8 septembrie 2011)

1288a. Hotărîre cu privire la examinarea cererii de înregistrare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Societății pe acțiuni Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 43/7, 8 septembrie 2011)

1288b. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.R.L. (nr. 43/9, 8 septembrie 2011)

1288c. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de participantul profesionist Firma de broker Fincom S.A. (nr. 43/14, 8 septembrie 2011)

1189. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 42/1-O, 6 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1290. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul (nr. 465, 22 iulie 2011)

1291. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei, raionul Cimișlia (nr. 503, 26 iulie 2011)

1292. Hotărîre cu privire la data desfășurării votării repetate pentru alegerea primarului satului Ciorești, raionul Nisporeni (nr. 528, 2 august 2011)

1293. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23 din 25 aprilie 2011 Cu privire la constituirea consiliilor electorale de nivelul întîi pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 (nr. 529, 2 august 2011)

1294. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 530, 2 august 2011)

1295. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 531, 2 august 2011)

1296. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 532, 2 august 2011)

1297. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bucuria, raionul Cahul (nr. 533, 2 august 2011)

1298. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul (nr. 534, 2 august 2011)

1299. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Doina, raionul Cahul (nr. 535, 2 august 2011)

1300. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 536, 2 august 2011)

1301. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul (nr. 537, 2 august 2011)

1302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 538, 2 august 2011)

1303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir (nr. 539, 2 august 2011)

1304. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bahmut, raionul Călărași (nr. 540, 2 august 2011)

1305. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 541, 2 august 2011)

1306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni (nr. 542, 2 august 2011)

1307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căușeni (nr. 543, 2 august 2011)

1308. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 544, 2 august 2011)

1309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Onițcani, raionul Criuleni (nr. 545, 2 august 2011)

1310. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Rîșcova, raionul Criuleni (nr. 546, 2 august 2011)

1311. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Jos, raionul Drochia (nr. 547, 2 august 2011)

1312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi, raionul Drochia (nr. 548, 2 august 2011)

1313. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătușeni, raionul Edineț (nr. 549, 2 august 2011)

1314. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albinețul Vechi, raionul Fălești (nr. 550, 2 august 2011)

1315. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Florești (nr. 551, 2 august 2011)

1316. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești (nr. 552, 2 august 2011)

1317. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tîrgul Vertiujeni, raionul Florești (nr. 553, 2 august 2011)

1318. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Onești, raionul Hîncești (nr. 554, 2 august 2011)

1319. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 555, 2 august 2011)

1320. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Soltănești, raionul Nisporeni (nr. 556, 2 august 2011)

1321. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia, raionul Nisporeni (nr. 557, 2 august 2011)

1322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lencăuți, raionul Ocnița (nr. 558, 2 august 2011)

1323. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei (nr. 559, 2 august 2011)

1324. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Niculăieuca, raionul Orhei (nr. 560, 2 august 2011)

1325. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei (nr. 561, 2 august 2011)

1326. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bușăuca, raionul Rezina (nr. 562, 2 august 2011)

1327. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca (nr. 563, 2 august 2011)

1328. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Strășeni (nr. 564, 2 august 2011)

1329. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Șoldănești (nr. 565, 2 august 2011)

1330. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sămășcani, raionul Șoldănești (nr. 566, 2 august 2011)

1331. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeasca, raionul Ștefan Vodă (nr. 567, 2 august 2011)

1332. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Căzănești, raionul Telenești (nr. 568, 2 august 2011)

1333. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiliceni, raionul Telenești (nr. 569, 2 august 2011)

1334. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești (nr. 570, 2 august 2011)

1335. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărătenii Vechi, raionul Telenești (nr. 571, 2 august 2011)

1336. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tîrșiței, raionul Telenești (nr. 572, 2 august 2011)

1337. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cișmichioi, UTA Găgăuzia (nr. 573, 2 august 2011)

1338. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 574, 2 august 2011)

1339. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 575, 2 august 2011)

1340. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni (nr. 576, 2 august 2011)

1341. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 577, 2 august 2011)

1342. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a dlui Spânu Ion, președintele Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Ciorești nr. 10, raionul Nisporeni, pentru organizarea și desfășurarea votării repetate din 7 august 2011 (nr. 578, 5 august 2011)

1343. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii Noi (nr. 579, 5 august 2011)

1344. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găvănoasa, raionul Cahul (nr. 580, 5 august 2011)

1345. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești, raionul Cahul (nr. 581, 5 august 2011)

1346. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Chioselia, raionul Cantemir (nr. 582, 5 august 2011)

1347. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrpești, raionul Cantemir (nr. 583, 5 august 2011)

1348. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul Călărași (nr. 584, 5 august 2011)

1349. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 585, 5 august 2011)

1350. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni (nr. 586, 5 august 2011)

1351. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Florești (nr. 587, 5 august 2011)

1352. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mărculești, raionul Florești (nr. 588, 5 august 2011)

1353. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Putinești, raionul Florești (nr. 589, 5 august 2011)

1354. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Florești (nr. 590, 5 august 2011)

1355. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni (nr. 591, 5 august 2011)

1356. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 592, 5 august 2011)

1357. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bărboieni, raionul Nisporeni (nr. 593, 5 august 2011)

1358. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bolțun, raionul Nisporeni (nr. 594, 5 august 2011)

1359. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei (nr. 595, 5 august 2011)

1360. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei (nr. 596, 5 august 2011)

1361. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șumna, raionul Rîșcani (nr. 597, 5 august 2011)

1362. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 598, 5 august 2011)

1363. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni (nr. 599, 5 august 2011)

1364. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni (nr. 600, 5 august 2011)

1365. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zubrești, raionul Strășeni (nr. 601, 5 august 2011)

1366. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 602, 5 august 2011)

1367. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul Cahul (nr. 603, 11 august 2011)

1368. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 604, 11 august 2011)

1369. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baccealia, raionul Căușeni (nr. 605, 11 august 2011)

1370. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni (nr. 606, 11 august 2011)

1371. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chircăieștii Noi, raionul Căușeni (nr. 607, 11 august 2011)

1372. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni (nr. 608, 11 august 2011)

1373. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cimișlia, raionul Cimișlia (nr. 609, 11 august 2011)

1374. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia (nr. 610, 11 august 2011)

1375. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia (nr. 611, 11 august 2011)

1376. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 612, 11 august 2011)

1377. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moșana, raionul Dondușeni (nr. 613, 11 august 2011)

1378. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 614, 11 august 2011)

1379. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 615, 11 august 2011)

1380. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcova, raionul Edineț (nr. 616, 11 august 2011)

1381. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corpaci, raionul Edineț (nr. 617, 11 august 2011)

1382. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 618, 11 august 2011)

1383. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 619, 11 august 2011)

1384. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Valea Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 620, 11 august 2011)

1385. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei (nr. 621, 11 august 2011)

1386. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei (nr. 622, 11 august 2011)

1387. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 623, 11 august 2011)

1388. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei (nr. 624, 11 august 2011)

1389. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bălășești, raionul Sîngerei (nr. 625, 11 august 2011)

1390. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sîngerei (nr. 626, 11 august 2011)

1391. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 627, 11 august 2011)

1392. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dumbrăvița, raionul Sîngerei (nr. 628, 11 august 2011)

1393. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca, raionul Sîngerei (nr. 629, 11 august 2011)

1394. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Sîngerei (nr. 630, 11 august 2011)

1395. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Tătărăuca Veche, raionul Soroca (nr. 631, 11 august 2011)

1396. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Strășeni, raionul Strășeni (nr. 632, 11 august 2011)

1397. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni (nr. 633, 11 august 2011)

1398. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cușmirca, raionul Șoldănești (nr. 634, 11 august 2011)

1399. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 635, 11 august 2011)

1400. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tvardița, raionul Taraclia (nr. 636, 11 august 2011)

1401. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciulucani, raionul Telenești (nr. 637, 11 august 2011)

1402. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 638, 11 august 2011)

1403. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 639, 11 august 2011)

1404. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 556 din 2 august 2011 Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Soltănești, raionul Nisporeni (nr. 640, 11 august 2011)

1405. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Seliște, raionul Nisporeni (nr. 641, 11 august 2011)

1406. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 642, 16 august 2011)

1407. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Dominteni, raionul Drochia (nr. 643, 16 august 2011)

1408. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț (nr. 644, 16 august 2011)

1409. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pompa, raionul Fălești (nr. 645, 16 august 2011)

1410. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pruteni, raionul Fălești (nr. 646, 16 august 2011)

1411. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Florești (nr. 647, 16 august 2011)

1412. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 648, 16 august 2011)

1413. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Văscăuți, raionul Florești (nr. 649, 16 august 2011)

1414. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cărbuna, raionul Ialoveni (nr. 650, 16 august 2011)

1415. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 651, 16 august 2011)

1416. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova (nr. 652, 16 august 2011)

1417. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 653, 16 august 2011)

1418. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calarașovca, raionul Ocnița (nr. 654, 16 august 2011)

1419. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 655, 16 august 2011)

1420. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 656, 16 august 2011)

1421. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 657, 16 august 2011)

1422. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hristici, raionul Soroca (nr. 658, 16 august 2011)

1423. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca (nr. 659, 16 august 2011)

1424. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă (nr. 660, 16 august 2011)

1425. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petrești, raionul Ungheni (nr. 661, 16 august 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova

1426. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Curtea Supremă de Justiție (nr. 467/33, 13 septembrie 2011)

1427. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 468/33, 13 septembrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1428. Decizie cu privire la avizarea Caietului de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2012 (nr. 118, 1 septembrie 2011)

1429. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 119, 1 septembrie 2011)

1430. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenței de emisie (nr. 121, 1 septembrie 2011)

1431. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie a postului de televiziune cu emisie prin eter Publica TV (nr. 122, 1 septembrie 2011)

1432. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 123, 1 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte