Nr. 441-451 16.12.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

876. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 2492-VII, 7 decembrie 2016)

877. Lege pentru modificarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 149, 25 noiembrie 2016)

878. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 2487-VII, 6 decembrie 2016)

879. Lege privind modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 208, 17 noiembrie 2016)

880. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2498-VII, 9 decembrie 2016)

881. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 245, 3 noiembrie 2016)

882. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 2488-VII, 6 decembrie 2016)

883. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 252, 17 noiembrie 2016)

884. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (nr. 2496-VII, 8 decembrie 2016)

885. Lege pentru modificarea şi completarea Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (nr. 253, 17 noiembrie 2016)

886. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la infrastructura națională de date spațiale (nr. 2491-VII, 7 decembrie 2016)

887. Lege cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale (nr. 254, 17 noiembrie 2016)

888. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari, Căuşeni şi ai satului Varniţa din raionul Anenii Noi (nr. 2502-VII, 9 decembrie 2016)

889. Lege pentru modificarea Legii nr. 1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din raioanele Dubăsari, Căuşeni şi ai satului Varniţa din raionul Anenii Noi (nr. 257, 25 noiembrie 2016)

890. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului adițional 5 la Acordul de Amendare și Aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 2490-VII, 7 decembrie 2016)

891. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Parcova, raionul Edineț (nr. 2497-VII, 8 decembrie 2016)

892. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Nicolae CAȚ (nr. 2499-VII, 9 decembrie 2016)

893. Decret privind distincțiile Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 2500-VII, 9 decembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1403. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 1277, 25 noiembrie 2016)

1404. Hotărîre cu privire la Programul naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025 (nr. 1291, 2 decembrie 2016)

1405. Hotărîre pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul materialului reproductiv (nr. 1297, 5 decembrie 2016)

1406. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 1300, 5 decembrie 2016)

1407. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1301, 5 decembrie 2016)

1408. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul carantinei plantelor între guvernele statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 1304, 6 decembrie 2016)

1409. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind sistemul de facilitare a comerţului reciproc (nr. 1307, 7 decembrie 2016)

1410. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre administraţiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la recunoaşterea reciprocă a anumitor rezultate ale procedurilor vamale în privinţa mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM (nr. 1308, 7 decembrie 2016)

1411. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la Amman la 8 septembrie 2016 (nr. 1309, 7 decembrie 2016)

1412. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1310, 7 decembrie 2016)

1413. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1311, 7 decembrie 2016)

1414. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor (nr. 1322, 8 decembrie 2016)

1415. Hotărîre pentru aprobarea Programului de stat privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii (2016-2020), şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia (nr. 1323, 8 decembrie 2016)

1416. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti (nr. 1326, 12 decembrie 2016)

1417. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” (nr. 1329, 13 decembrie 2016)

1418. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1330, 13 decembrie 2016)

1419. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (nr. 1333, 14 decembrie 2016)

1420. Hotărîre cu privire la crearea Societăţii pe Acţiuni „MoldFarm” (nr. 1336, 14 decembrie 2016)

1421. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (nr. 1344, 14 decembrie 2016)

1422. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naționale al Ungariei (nr. 1345, 14 decembrie 2016)

1423. Hotărîre privind alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Guvernului (nr. 1346, 14 decembrie 2016)

1424. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind transporturile rutiere internaţionale de pasageri şi de mărfuri, întocmit la Belgrad la 1 noiembrie 2016 (nr. 1347, 14 decembrie 2016)

1425. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Completării, încheiate prin schimb de scrisori, la Programul de cooperare pentru anul 2016 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, încheiat prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale adiţionale, precum şi în sensul articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, prin schimb de scrisori (nr. 1348, 14 decembrie 2016)

1426. Dispoziţie (nr. 157-d, 7 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2098. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 231 din 11 aprilie 2008 (nr. 231, 8 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

2099. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM M.01.01:2016 „Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor” (nr. 137, 22 noiembrie 2016)

2100. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM M.01.02:2016 „Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor” (nr. 138, 22 noiembrie 2016)

2101. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții CP A.05.02:2016 „Soluții privind securitatea și sănătatea în proiectele de organizare a construcției și proiectele de execuție a lucrărilor” (nr. 146, 1 decembrie 2016)

2102. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM A.01.06:2016 “Principiile și metodologia reglementării în construcții. Structura și modul de lucru ale comitetelor tehnice” (nr. 147, 2 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

2103. Balanţa timpului de lucru pe anul 2017.

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2104. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2105. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 304/2016, 28 noiembrie 2016)

2106. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 305/2016, 28 noiembrie 2016)

2107. Hotărîre privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz Bălţi” (nr. 316/2016, 9 decembrie 2016)

2108. Hotărîre privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz Plus” (nr. 317/2016, 9 decembrie 2016)

2109. Hotărîre privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor şi Centralelor Termice Comrat” (nr. 318/2016, 9 decembrie 2016)

2010. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al ANRE nr. 404 din 02.02.2011 privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 319/2016, 9 decembrie 2016)

Acte ale Agenției Naționale Antidoping

2111. Ordin privind aprobarea și publicarea Listei interzise pentru anul 2017 (nr. 5-B, 9 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2112. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BUSINESS CREDIT” (nr. 59/1, 2 decembrie 2016)

2113. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul pieței de capital de către Societatea de registru „Registru Garant” S.A. (nr. 59/4, 2 decembrie 2016)

2114. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de acționarii Societății pe acțiuni „MOLDASIG” (nr. 60/2, 6 decembrie 2016)

2115. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 61/3, 9 decembrie 2016)

2116. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A.(nr. 61/5, 9 decembrie 2016)

2117. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „DESTINE ASIG” S.R.L. (nr. 61/6, 9 decembrie 2016)

2118. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a prezenta rapoartele specializate pentru trimestrul III al anului de gestiune 2016 (nr. 61/9, 9 decembrie 2016)

2119. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 62/1, 14 decembrie 2016)

2120. Ordonanță cu privire la aplicarea unor măsuri provizorii în activitatea Societății de registru „Registru Garant” S.A. (nr. 60/1-O, 6 decembrie 2016)

2121. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 61/10-O, 9 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2122. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 și a turului II de scrutin din 13 noiembrie 2016 (nr. 570, 18 noiembrie 2016)

2123. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 (nr. 571, 18 noiembrie 2016)

2124. Hotărîre privind aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 572, 18 noiembrie 2016)

2125. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016 (nr. 573, 18 noiembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2126. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 805/33 din 29 noiembrie 2016 cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Chișinău.

2127. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 825/33 din 29 noiembrie 2016.

2028. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 827/33 din 29 noiembrie 2016 cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte la Judecătoriile Căușeni și Comrat.

2129. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 828/33 din 29 noiembrie 2016 cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la Judecătoriile Cahul, Cimișlia, Criuleni și Orhei.

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

2130. Decizie (nr. 26-11/2-22/02-2016, 1 decembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2131. Hotărîre cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 330, 1 decembrie 2016)

2132. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (nr. 331, 1 decembrie 2016)

2133. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (nr. 332, 1 decembrie 2016)

2134. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 (nr. 333, 1 decembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte