Nr. 160-163 30.09.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

471. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare Academiei de Studii Economice din Moldova (nr. 290-VI, Chișinău, 23 septembrie 2011)

472. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 291-VI, Chișinău, 23 septembrie 2011)

473. Decret privind numirea în funcție a președinților unor instanțe judecătorești (nr. 292-VI, Chișinău, 23 septembrie 2011)

474. Decret privind numirea domnului Andrei GUȚU în funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 293-VI, 23 septembrie 2011)

475. Decret privind numirea domnului Ghenadie COMERZAN în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni (nr. 294-VI, 23 septembrie 2011)

476. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 295-VI, 23 septembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

39. Hotărîre privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 49, 6 septembrie 2011)

40. Hotărîre privind Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2010 (nr. 50, 6 septembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

783. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Marian LUPU, Președinte Interimar al Republicii Moldova, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, la lucrările Consiliului șefilor de state ale Comunității Statelor Independente (or. Dușanbe, Republica Tadjikistan, 1-5 septembrie 2011) (nr. 711, 22 septembrie 2011)

784. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Finlanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei (orașele Helsinki, Stockholm, Oslo, 11-14 septembrie 2011) (nr. 712, 22 septembrie 2011)

785. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Georgiei privind cooperarea în domeniul realizării activității operative și de investigare și schimbul informației privind criminalitatea (nr. 713, 22 septembrie 2011)

786. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor autovehicule (nr. 714, 22 septembrie 2011)

787. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 715, 22 septembrie 2011)

788. Hotărîre cu privire la transmiterea imobilelor (nr. 716, 22 septembrie 2011)

789. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 717, 22 septembrie 2011)

790. Hotărîre privind aprobarea listei funcțiilor conform cărora se oferă dreptul la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii (nr. 718, 22 septembrie 2011)

791. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 719, 22 septembrie 2011)

792. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 720, 22 septembrie 2011)

793. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010 (nr. 721, 22 septembrie 2011)

794. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Echipă mobilă și a standardelor minime de calitate (nr. 722, 22 septembrie 2011)

795. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 723, 22 septembrie 2011)

796. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 724, 22 septembrie 2011)

797. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 (nr. 725, 23 septembrie 2011)

798. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Polonă și participarea la lucrările celei de-a XXI-a ediții a Forumului Economic de la Krynica (7-8 septembrie 2011) (nr. 726, 26 septembrie 2011)

799. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Conferința internațională Consolidarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului (Republica Federală Germania, Bad Reichenhall, 9 septembrie 2011) (nr. 727, 26 septembrie 2011)

800. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexă la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 728, 27 septembrie 2011)

801. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la ediția a 8-a a Reuniunii anuale de la Ialta cu genericul Ucraina și Lumea: provocări comune, viitor comun (or. Ialta, Ucraina, 16-17 septembrie 2011) (nr. 729, 28 septembrie 2011)

802. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în România (București, 21-22 septembrie 2011) (nr. 730, 28 septembrie 2011)

803. Dispoziție (nr. 90-d, 26 septembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1453. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.04.02-2011 Elemente de închidere din plăci de gipscarton (nr. 84, 22 septembrie 2011)

1454. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.04.03-2011 Elemente din plăci de ipsos cu nut și feder (nr. 85, 22 septembrie 2011)

1455. Ordin cu privire la aprobarea Indicatorului de norme de manoperă pentru verificarea și curățarea coșurilor de fum și canalelor de ventilare VCc (nr. 86, 22 septembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1456. Ordin privind modificarea anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 155 din 1 iunie 2009 (nr. 659, 17 august 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1457. Ordin privind completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 276-O din 24 octombrie 2002 (nr. 278-O, 13 septembrie 2011)

1458. Ordin referitor la clasificarea unor categorii de autovehicule (nr. 286-O, 19 septembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1459. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 425, 29 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1460. Hotărîre cu privire la rezultatele analizei din oficiu privind respectarea de către Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. a legislației cu privire la asigurări la contractarea creditelor (nr. 43/4, 8 septembrie 2011)

1461. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HОRTOPUL MARE (nr. 46/1, 22 septembrie 2011)

1462. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 46/2, 22 septembrie 2011)

1463. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni COMBINATUL DE PОINE DIN BĂLȚI (nr. 46/3, 22 septembrie 2011)

1464. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 46/6, 22 septembrie 2011)

1465. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 46/7, 22 septembrie 2011)

1466. Ordonanță cu privire la suspendarea circulației valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Rețelele Electrice de Distribuție Nord (nr. 45/1-O, 21 septembrie 2011)

1467. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare IMPERBROKER S.R.L. (nr. 46/8-O, 22 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1468. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 662, 26 august 2011)

1469. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 663, 26 august 2011)

1470. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colonița, municipiul Chișinău (nr. 664, 26 august 2011)

1471. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 665, 26 august 2011)

1472. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 666, 26 august 2011)

1473. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Speia, raionul Anenii Noi (nr. 667, 26 august 2011)

1474. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 668, 26 august 2011)

1475. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 669, 26 august 2011)

1476. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 670, 26 august 2011)

1477. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Haragîș, raionul Cantemir (nr. 671, 26 august 2011)

1478. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bădragii Noi, raionul Edineț (nr. 672, 26 august 2011)

1479. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bleșteni, raionul Edineț (nr. 673, 26 august 2011)

1480. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cepeleuți, raionul Edineț (nr. 674, 26 august 2011)

1481. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hincăuți, raionul Edineț (nr. 675, 26 august 2011)

1482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rotunda, raionul Edineț (nr. 676, 26 august 2011)

1483. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Edineț (nr. 677, 26 august 2011)

1484. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Viișoara, raionul Edineț (nr. 678, 26 august 2011)

1485. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul Fălești (nr. 679, 26 august 2011)

1486. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 680, 26 august 2011)

1487. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Izvoare, raionul Fălești (nr. 681, 26 august 2011)

1488. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Risipeni, raionul Fălești (nr. 682, 26 august 2011)

1489. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 683, 26 august 2011)

1490. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dușmani, raionul Glodeni (nr. 684, 26 august 2011)

1491. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîjdieni, raionul Glodeni (nr. 685, 26 august 2011)

1492. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 686, 26 august 2011)

1493. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 687, 26 august 2011)

1494. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 688, 26 august 2011)

1495. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 689, 26 august 2011)

1496. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Frunză, raionul Ocnița (nr. 690, 26 august 2011)

1497. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hădărăuți, raionul Ocnița (nr. 691, 26 august 2011)

1498. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei (nr. 692, 26 august 2011)

1499. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei (nr. 693, 26 august 2011)

1500. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Podgoreni, raionul Orhei (nr. 694, 26 august 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1501. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la investițiile băncilor în active materiale pe termen lung (nr. 174, 18 august 2011)

1502. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 195, 22 septembrie 2011)

1503. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului privind optimizarea transferurilor internaționale și a cadrului de supraveghere aplicabil (nr. 196, 22 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte