Nr. 166-169 07.10.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

483. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 (nr. 154, 21 iulie 2011)

484. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 299-VI, 28 septembrie 2011)

485. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 300-VI, 28 septembrie 2011)

486. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 301-VI, 28 septembrie 2011)

487. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Comunicatului comun cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Tuvalu (nr. 302-VI, 28 septembrie 2011)

488. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Universității de Stat din Moldova (nr. 303-VI, 30 septembrie 2011)

489. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 304-VI, 30 septembrie 2011)

490. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 305-VI, 30 septembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind controlul constituționalității articolului 18 alin. (3) din Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției (Sesizarea nr. 21a/2011) (nr. 15, 13 septembrie 2011)

23. Hotărîre pentru interpretarea prevederilor art.78 din Constituția Republicii Moldova (nr. 17, 20 septembrie 2011)

24. Hotărîre cu privire la destituirea dlui D. Pulbere din funcția de Președinte al Curții Constituționale (nr. Ag-5, 28 septembrie 2011)

25. Hotărîre privind alegerea Președintelui Curții Constituționale (nr. Ag-7, 4 octombrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

41. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului municipal Bălți pe anii 2009 și 2010 (nr. 38, 12 august 2011)

42. Hotărîre privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 (nr. 43, 25 august 2011)

43. Hotărîre privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2010 (nr. 44, 25 august 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

805. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ajutorul de stat (nr. 731, 29 septembrie 2011)

806. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 (nr. 732, 29 septembrie 2011)

807. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret (nr. 733, 29 septembrie 2011)

808. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare referitor la operarea unor modificări în Acordul privind colaborarea economică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare, semnat la 23 februarie 2010 la Chișinău (nr. 734, 29 septembrie 2011)

809. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor dispozitive medicale (nr. 735, 3 octombrie 2011)

810. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 17 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 736, 3 octombrie 2011)

811. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 9 iunie 2004 (nr. 737, 3 octombrie 2011)

812. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de implementare între Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Оntreținere și Aprovizionare a Alianței Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase în Republica Moldova, semnat la Bruxelles la 22 iunie 2011 (nr. 738, 3 octombrie 2011)

813. Hotărîre privind aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Fondul de Stat pentru Protecție Socială al Republicii Azerbaidjan, semnat la Bacu la 29 iunie 2011 (nr. 739, 3 octombrie 2011)

814. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1184 din 22 decembrie 2010 (nr. 740, 3 octombrie 2011)

815. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de modificare a Memorandumului de Оnțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est, întocmit la 22 aprilie 2009 și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 741, 3 octombrie 2011)

816. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind demiterea domnului Iurie Dominic din funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale (nr. 742, 3 octombrie 2011)

817. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolelor 7 și 8 din Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (nr. 743, 3 octombrie 2011)

818. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (nr. 744, 3 octombrie 2011)

819. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 745, 3 octombrie 2011)

820. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008 (nr. 746, 3 octombrie 2011)

821. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 748, 3 octombrie 2011)

822. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 749, 3 octombrie 2011)

823. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2011 (nr. 752, 5 octombrie 2011)

824. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 753, 5 octombrie 2011)

825. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 662 din 10 septembrie 2011 (nr. 754, 5 octombrie 2011)

826. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Summit-ul Parteneriatului Estic (Varșovia, Republica Polonă, 29-30 septembrie 2011). (nr. 755, 5 octombrie 2011)

827. Dispoziție (nr. 92-d, 3 octombrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1517. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 161, 28 septembrie 2011)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1518. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public (nr. 113, 15 septembrie 2011)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

1519. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului (nr. 779, 16 septembrie 2011)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

1520. Ordin cu privire la atribuirea unor funcții pentru salvgardarea patrimoniului arheologic (nr. 202, 26 august 2011)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1521. Ordin referitor la clasificarea unor dispozitive de închidere din materiale plastice (nr. 299-O, 28 septembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1522. Hotărîre cu privire la aprobarea modificării punctului 2 al Anexei nr. 1 la Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 24, 29 septembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1523. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/5, 29 septembrie 2011)

1524. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Orlact (nr. 47/8, 29 septembrie 2011)

1525. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni SUD-VEST MONTAJ (nr. 47/9, 29 septembrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1526. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte și vicepreședinte la unele instanțe judecătorești (nr. 492/35, 27 septembrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1527. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației Obștești Asociația pentru dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 125, 16 septembrie 2011)

1528. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 126, 16 septembrie 2011)

1529. Decizie cu privire la executarea deciziilor CCA de către unii titulari de licență (nr. 127, 16 septembrie 2011)

1530. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 128, 16 septembrie 2011)

1531. Decizie cu privire la participarea domnului Nicolae DAMASCHIN, membru CCA, la seminarul Gestionarea Finanțelor Publice, care va avea loc în Egipt (Cairo) (nr. 132, 16 septembrie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

1532. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat (nr. 7, 14 iulie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1533. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 207, 29 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte