Nr. 176-181 21.10.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

513. Lege privind protecția consumatorilor (nr. 105-XV, 13 martie 2003)

514. Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilității financiare (nr. 327-VI, 19 octombrie 2011)

515. Lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilității financiare (nr. 190, 30 septembrie 2011)

516. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 328-VI, 19 octombrie 2011)

517. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 191, 30 septembrie 2011)

518. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a GUAM (nr. 195, 30 septembrie 2011)

519. Hotărîre cu privire la activitatea unor autorități ale statului (nr. 197, 13 octombrie 2011)

520. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 321-VI, 12 octombrie 2011)

521. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria TANASOVICI (nr. 322-VI, 14 octombrie 2011)

522. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador doamnei Natalia GHERMAN (nr. 323-VI, 14 octombrie 2011)

523. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 324-VI, 14 octombrie 2011)

524. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vitalie RUSU (nr. 325-VI, 16 octombrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

27. Hotărîre cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 31e/2011) (nr. 20, 18 octombrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

47. Hotărîre privind Raportul auditului Sistemului informațional automatizat Cadastrul bunurilor imobile al Оntreprinderii de Stat Cadastru (nr. 47, 2 septembrie 2011)

48. Hotărîre cu privire la Raportul auditului regularității pe exercițiul bugetar 2010 la Ministerul Educației și unele instituții din subordine și Raportul auditului regularității încasării și utilizării mijloacelor Fondului special pentru manuale în anul 2010 (nr. 53, 13 septembrie 2011)

49. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Оntreprinderea municipală Parcul urban de autobuze pe anii 2009-2010 (nr. 55, 16 septembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

841. Hotărîre pentru aprobarea Planului național de acțiuni privind prevenirea și eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pe anii 2011-2015 (nr. 766, 11 octombrie 2011)

842. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei POPOV, viceministru al afacerilor externe și integrării europene (nr. 767, 12 octombrie 2011)

843. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 769, 13 octombrie 2011)

844. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul utilajului, inventarului și echipamentului sportiv (nr. 770, 13 octombrie 2011)

845. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 771, 14 octombrie 2011)

846. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 772, 17 octombrie 2011)

847. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 784, 18 octombrie 2011)

848. Dispoziție (nr. 94-d, 10 octombrie 2011)

849. Dispoziție (nr. 95-d, 10 octombrie 2011)

850. Dispoziție (nr. 96-d, 10 octombrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1557. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Ganța-Cupcea Natalia (nr. 440, 3 octombrie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1558. Ordin cu privire la finalizarea inventarierii și optimizării rețelei naționale de rute și curse interurbane și suburbane de călători (nr. 196, 26 septembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1559. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 189 din 22 iunie 2005 (nr. 665, 25 august 2011)

1560. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 749, 5 octombrie 2011)

1561. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 750, 5 octombrie 2011)

1562. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 751, 5 octombrie 2011)

1563. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 752, 5 octombrie 2011)

1564. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 753, 5 octombrie 2011)

1565. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 755, 5 octombrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1566. Hotărîre pentru completarea punctului 1 al Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 278 din 17 noiembrie 2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicații electronice (nr. 15, 23 iunie 2011)

1567. Hotărîre privind reglementarea accesului la numerele naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx) (nr. 17, 12 iulie 2011)

1568. Hotărîre pentru aprobarea Procedurii privind atribuirea numerelor naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx) (nr. 18, 12 iulie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1568a. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Consiliului de administrație al ANRE (nr. 428, 19 octombrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1569. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 9/6 din 10.03.2011 (nr. 48/8, 13 octombrie 2011)

1570. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/14, 13 octombrie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1571. Hotărîre cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi (nr. 706, 13 septembrie 2011)

1572. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor orașului Fălești, raionul Fălești, și comunei Hănăsenii Noi, raionul Leova (nr. 707, 13 septembrie 2011)

1573. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Fălești, raionul Fălești, și comunei Hănăsenii Noi, raionul Leova, din 13 noiembrie 2011 (nr. 708, 13 septembrie 2011)

1574. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 709, 13 septembrie 2011)

1575. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Jos, raionul Cahul (nr. 710, 13 septembrie 2011)

1576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul (nr. 711, 13 septembrie 2011)

1577. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 712, 13 septembrie 2011)

1578. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul (nr. 713, 13 septembrie 2011)

1579. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 714, 13 septembrie 2011)

1580. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul (nr. 715, 13 septembrie 2011)

1581. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 716, 13 septembrie 2011)

1582. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 717, 13 septembrie 2011)

1583. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 718, 13 septembrie 2011)

1584. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciobalaccia, raionul Cantemir (nr. 719, 13 septembrie 2011)

1585. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 720, 13 septembrie 2011)

1586. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni (nr. 721, 13 septembrie 2011)

1587. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Căușeni (nr. 722, 13 septembrie 2011)

1588. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 723, 13 septembrie 2011)

1589. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia (nr. 724, 13 septembrie 2011)

1590. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 725, 13 septembrie 2011)

1591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni (nr. 726, 13 septembrie 2011)

1592. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni (nr. 727, 13 septembrie 2011)

1593. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corbu, raionul Dondușeni (nr. 728, 13 septembrie 2011)

1594. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Crișcăuți, raionul Dondușeni (nr. 729, 13 septembrie 2011)

1595. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pivniceni, raionul Dondușeni (nr. 730, 13 septembrie 2011)

1596. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pocrovca, raionul Dondușeni (nr. 731, 13 septembrie 2011)

1597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni (nr. 732, 13 septembrie 2011)

1598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Teleșeuca, raionul Dondușeni (nr. 733, 13 septembrie 2011)

1599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 734, 13 septembrie 2011)

1600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mîndîc, raionul Drochia (nr. 735, 13 septembrie 2011)

1601. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pelinia, raionul Drochia (nr. 736, 13 septembrie 2011)

1602. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Sus, raionul Drochia (nr. 737, 13 septembrie 2011)

1603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari (nr. 738, 13 septembrie 2011)

1604. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 739, 13 septembrie 2011)

1605. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gordinești, raionul Edineț (nr. 740, 13 septembrie 2011)

1606. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 741, 13 septembrie 2011)

1607. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești (nr. 742, 13 septembrie 2011)

1608. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pietrosu, raionul Fălești (nr. 743, 13 septembrie 2011)

1609. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 744, 13 septembrie 2011)

1610. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Băhrinești, raionul Florești (nr. 745, 13 septembrie 2011)

1611. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cașunca, raionul Florești (nr. 746, 13 septembrie 2011)

1612. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, raionul Florești (nr. 747, 13 septembrie 2011)

1613. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 748, 13 septembrie 2011)

1614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 749, 13 septembrie 2011)

1615. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Hîncești (nr. 750, 13 septembrie 2011)

1616. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gangura, raionul Ialoveni (nr. 751, 13 septembrie 2011)

1617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova (nr. 752, 13 septembrie 2011)

1618. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Orac, raionul Leova (nr. 753, 13 septembrie 2011)

1619. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sărăteni, raionul Leova (nr. 754, 13 septembrie 2011)

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sîrma, raionul Leova (nr. 755, 13 septembrie 2011)

1621. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 756, 13 septembrie 2011)

1622. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 757, 13 septembrie 2011)

1623. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 758, 13 septembrie 2011)

1624. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 759, 13 septembrie 2011)

1625. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 760, 13 septembrie 2011)

1626. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sireți, raionul Strășeni (nr. 761, 13 septembrie 2011)

1627. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 762, 13 septembrie 2011)

1628. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă (nr. 763, 13 septembrie 2011)

1629. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia (nr. 764, 13 septembrie 2011)

1630. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 765, 13 septembrie 2011)

1631. Hotărîre cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Tbilisi, Georgia (nr. 766, 27 septembrie 2011)

1632. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale orășenească Fălești nr. 1, raionul Fălești, și comunală Hănăsenii Noi nr. 13, raionul Leova (nr. 767, 27 septembrie 2011)

1633. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale la alegerile locale noi (nr. 768, 27 septembrie 2011)

1634. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Fălești nr. 1, raionul Fălești (nr. 769, 27 septembrie 2011)

1635. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hănăsenii Noi nr. 13, raionul Leova (nr. 770, 27 septembrie 2011)

1636. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 771, 27 septembrie 2011)

1637. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Calfa, raionul Anenii Noi (nr. 772, 27 septembrie 2011)

1638. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Puhăceni, raionul Anenii Noi (nr. 773, 27 septembrie 2011)

1639. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Varnița, raionul Anenii Noi (nr. 774, 27 septembrie 2011)

1640. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga, raionul Briceni (nr. 775, 27 septembrie 2011)

1641. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni (nr. 776, 27 septembrie 2011)

1642. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trebisăuți, raionul Briceni (nr. 777, 27 septembrie 2011)

1643. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, raionul Cahul (nr. 778, 27 septembrie 2011)

1644. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Badicul Moldovenesc, raionul Cahul (nr. 779, 27 septembrie 2011)

1645. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Antonești, raionul Cantemir (nr. 780, 27 septembrie 2011)

1646. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 781, 27 septembrie 2011)

1647. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 782, 27 septembrie 2011)

1648. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țibirica, raionul Călărași (nr. 783, 27 septembrie 2011)

1649. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei, raionul Cimișlia (nr. 784, 27 septembrie 2011)

1650. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 785, 27 septembrie 2011)

1651. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hlinaia, raionul Edineț (nr. 786, 27 septembrie 2011)

1652. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul Fălești (nr. 787, 27 septembrie 2011)

1653. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Scumpia, raionul Fălești (nr. 788, 27 septembrie 2011)

1654. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cernița, raionul Florești (nr. 789, 27 septembrie 2011)

1655. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vertiujeni, raionul Florești (nr. 790, 27 septembrie 2011)

1656. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni (nr. 791, 27 septembrie 2011)

1657. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 792, 27 septembrie 2011)

1658. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 793, 27 septembrie 2011)

1659. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova (nr. 794, 27 septembrie 2011)

1660. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sărata Nouă, raionul Leova (nr. 795, 27 septembrie 2011)

1661. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tigheci, raionul Leova (nr. 796, 27 septembrie 2011)

1662. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 797, 27 septembrie 2011)

1663. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vînători, raionul Nisporeni (nr. 798, 27 septembrie 2011)

1664. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Clocușna, raionul Ocnița (nr. 799, 27 septembrie 2011)

1665. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei (nr. 800, 27 septembrie 2011)

1666. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei (nr. 801, 27 septembrie 2011)

1667. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelivan, raionul Orhei (nr. 802, 27 septembrie 2011)

1668. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei (nr. 803, 27 septembrie 2011)

1669. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trebujeni, raionul Orhei (nr. 804, 27 septembrie 2011)

1670. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina (nr. 805, 27 septembrie 2011)

1671. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei (nr. 806, 27 septembrie 2011)

1672. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Soroca, raionul Soroca (nr. 807, 27 septembrie 2011)

1673. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca (nr. 808, 27 septembrie 2011)

1674. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Strășeni, raionul Strășeni (nr. 809, 27 septembrie 2011)

1675. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 810, 27 septembrie 2011)

1676. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ungheni, raionul Ungheni (nr. 811, 27 septembrie 2011)

1677. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cioropcani, raionul Ungheni (nr. 812, 27 septembrie 2011)

1678. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petrești, raionul Ungheni (nr. 813, 27 septembrie 2011)

1679. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 478 din 22 iulie 2011 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cuhnești, raionul Glodeni (nr. 814, 27 septembrie 2011)

1680. Hotărîre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire, autentificare, depunere și verificare a listelor de subscripție (nr. 815, 27 septembrie 2011)

1681. Hotărîre privind modificarea pct. 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3047 din 14 ianuarie 2010 Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (nr. 816, 27 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte