Nr. 182-186 28.10.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

525. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului adițional la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 329-VI, 19 octombrie 2011)

526. Lege privind ratificarea Protocolului adițional la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 185, 29 septembrie 2011)

527. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 160 privind statistica muncii (nr. 330-VI, 19 octombrie 2011)

528. Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 160 privind statistica muncii (nr. 186, 29 septembrie 2011)

529. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale (nr. 332-VI, 19 octombrie 2011)

530. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale (nr. 187, 29 septembrie 2011)

531. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea și susținerea Secretariatului Convenției de cooperare polițienească în Europa de Sud-Est (nr. 331-VI, 19 octombrie 2011)

532. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea și susținerea Secretariatului Convenției de cooperare polițienească în Europa de Sud-Est (nr. 188, 29 septembrie 2011)

533. Hotărîre pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 196, 7 octombrie 2011)

534. Hotărîre cu privire la raportul Comisiei de anchetă a Parlamentului privind elucidarea circumstanțelor votării și semnării Legii nr. 176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 198, 13 octombrie 2011)

535. Hotărîre privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 199, 20 octombrie 2011)

536. Hotărîre privind comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 200, 20 octombrie 2011)

537. Hotărîre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 202, 20 octombrie 2011)

538. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 326-VI, 19 octombrie 2011)

539. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Alexandru CUJBA, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 333-VI, 19 octombrie 2011)

540. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihail BOIARSKYI și doamnei Elizaveta BOIARSKAYA (nr. 334-VI, 25 octombrie 2011)

541. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 335-VI, 25 octombrie 2011)

542. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Victor BODIU, secretar general al Guvernului (nr. 336-VI, 25 octombrie 2011)

543. Decret privind numirea în funcție a unui judecător de instrucție (nr. 337-VI, 25 octombrie 2011)

544. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 338-VI, 25 octombrie 2011)

545. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 339-VI, 25 octombrie 2011)

546. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 340-VI, 25 octombrie 2011)

547. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcționarului public domnului Andrei ONOFREI (nr. 341-VI, 25 octombrie 2011)

548. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare Liceului Teoretic Sf. Kiril și Metodiu (nr. 342-VI, 26 octombrie 2011)

549. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Ghenadii TOLPINSCHII (nr. 343-VI, 26 octombrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

28. Hotărîre pentru Controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 48 din 26 martie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 10a/2011) (nr. 19, 18 octombrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

50. Hotărîre cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularității pe exercițiul bugetar 2010 la unele instituții de învățămînt secundar și mediu de specialitate subordonate Ministerului Educației (nr. 51, 13 septembrie 2011)

51. Hotărîre cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularității pe exercițiul bugetar 2010 la unele instituții de învățămînt superior subordonate Ministerului Educației (nr. 52, 13 septembrie 2011)

52. Hotărîre privind Raportul auditului Proiectul de susținere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010) (nr. 58, 20 septembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

851. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025) (nr. 768, 12 octombrie 2011)

852. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia în domeniul instruirii poliției, semnat la Istanbul la 2 iulie 2011 (nr. 774, 18 octombrie 2011)

853. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului pentru aplicarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Estonia și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 775, 18 octombrie 2011)

854. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul de colaborare în domeniul asigurării securității industriale la obiectele industrial periculoase, semnat la Moscova, la 28 septembrie 2001 (nr. 776, 18 octombrie 2011)

855. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Iurie CHEPTĂNARU, viceministru al afacerilor interne (nr. 777, 18 octombrie 2011)

856. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Mihail ȘLEAHTIȚCHI, ministru al educației (nr. 778, 18 octombrie 2011)

857. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Roman REVENCO, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 779, 18 octombrie 2011)

858. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 780, 18 octombrie 2011)

859. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 781, 18 octombrie 2011)

860. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică (nr. 782, 18 octombrie 2011)

861. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 783, 18 octombrie 2011)

862. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind activitatea specială de investigații (nr. 785, 25 octombrie 2011)

863. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Guvernului (nr. 786, 25 octombrie 2011)

864. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008 (nr. 787, 25 octombrie 2011)

865. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 787, 26 octombrie 2011)

866. Dispoziție (nr. 97-d, 25 octombrie 2011)

867. Dispoziție (nr. 98-d, 25 octombrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1682. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special A-2/bi Bonul de comandă (nr. 110, 12 septembrie 2011)

1683. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrtul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 126, 18 octombrie 2011)

1684. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 127, 18 octombrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1685. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătății (nr. 478, 9 iulie 2010)

1686. Ordin privind procedura de autorizare de punere pe piață a medicamentelor fabricate în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricație (GMP) (nr. 767, 11 octombrie 2011)

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

1687. Regulament cu privire la experții-evaluatori și consultanții Sistemului Expertul CCI a Republicii Moldova
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1688. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plății de reglementare și monitorizare pentru anul 2012 (nr. 26, 25 octombrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1689. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali (nr. 429, 21 octombrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1690. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 43/5, 8 septembrie 2011)

1691. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către ANAVIMAX BROKER ASIGURARE DE VIAȚĂ S.R.L. (nr. 48/1, 13 octombrie 2011)

1692. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. OPACI (nr. 48/2, 13 octombrie 2011)

1693. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PRIMCREDIT (nr. 48/3, 13 octombrie 2011)

1694. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDIT-CLASS (nr. 48/4, 13 octombrie 2011)

1695. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 48/11, 13 octombrie 2011)

1696. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurare TRANSELIT S.R.L. (nr. 48/12, 13 octombrie 2011)

1697. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor brokeri de asigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 48/13, 13 octombrie 2011)

1698. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/6, 21 octombrie 2011)

1699. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRACTIC-ASIG S.R.L. (nr. 49/8, 21 octombrie 2011)

1700. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 49/9, 21 octombrie 2011)

1701. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXCLUSIV BROKER S.R.L. (nr. 49/10, 21 octombrie 2011)

1702. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GALAS S.A. (nr. 49/11, 21 octombrie 2011)

1703. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare SICONATA GRUP S.R.L. (nr. 49/12, 21 octombrie 2011)

1704. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut POIANA-CREDIT (nr. 48/6-O, 13 octombrie 2011)

1705. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FĂGURAȘ-VADUL LUI ISAC, A.E.О. POPINȚENI și A.E.О. AGROCREDIT (nr. 48/7-O, 13 octombrie 2011)

1706. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe acțiuni FINACTIV-CONSULTING (nr. 48/9-O, 13 octombrie 2011)

1707. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare BROKERASIG S.R.L. (nr. 49/13-O, 21 octombrie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1708. Hotărîre cu privire la reacreditarea Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie (nr. AC-6/1, 29 septembrie 2011)

1709. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Microbiologie și Biotehnologie (nr. AC-6/2, 29 septembrie 2011)

1710. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Științe ale Educației (nr. AC-6/3, 29 septembrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1711. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător și judecător de instrucție la Judecătoria Soroca (nr. 509/36, 4 octombrie 2011)

1712. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Rezina (nr. 550/38, 17 octombrie 2011)

1713. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Florești (nr. 551/38, 17 octombrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1714. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune Euro TV Chișinău, TVC 21, ALT TV, NIT, TV 7, Jurnal TV, Pro TV Chișinău, N 4, Publika TV și Bravo (nr. 133, 30 septembrie 2011)

1715. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 134, 30 septembrie 2011)

1716. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 135, 30 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte