Nr. 187-191 04.11.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

550. Hotărîre privind demisia din funcția de președinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 203, 20 octombrie 2011)

551. Hotărîre privind alegerea unui membru în comisii permanente, în delegație și în grupuri de prietenie ale Parlamentului (nr. 213, 27 octombrie 2011)

552. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Fiodor OBOROC (nr. 344-VI, 26 octombrie 2011)

553. Decret privind conferirea gradelor de clasificare ale procurorilor domnilor Eugen RUSU și Gheorghi LEICIU (nr. 345-VI, 27 octombrie 2011)

554. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului doamnei Svetlana GOZUN (nr. 346-VI, 27 octombrie 2011)

555. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolai AMBROSI (nr. 347-VI, 27 octombrie 2011)

556. Decret privind eliberarea domnului Petru GRUMEZA din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 348-VI, 31 octombrie 2011)

557. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mircea RUSU (nr. 349-VI, 1 noiembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

29. Hotărîre privind interpretarea articolului 46 alin. (3) din Constituție (Sesizarea nr. 17b/2011) (nr. 21, 20 octombrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

53. Hotărîre privind Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Оntreprinderea de Stat Centrul Resurselor Informaționale de Stat Registru (nr. 54, 16 septembrie 2011)

54. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pentru exercițiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și la unele instituții din subordine (nr. 59, 20 septembrie 2011)

55. Hotărîre privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010 (nr. 60, 26 septembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

868. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (nr. 773, 17 octombrie 2011)

869. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare cu privire la finanțarea suplimentară pentru realizarea Proiectului Servicii de sănătate și asistență socială (nr. 788, 26 octombrie 2011)

870. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului cu privire la conlucrarea serviciilor vamale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul statisticii vamale a comerțului reciproc, semnat la Irkutsk la 9 iunie 2011 (nr. 790, 28 octombrie 2011)

871. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Transportului, Inovației și Tehnologiei al Republicii Austria privind cooperarea în domeniul tehnologiilor medicale și acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 791, 28 octombrie 2011)

872. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 792, 28 octombrie 2011)

873. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului Șefilor de Guverne al Comunității Statelor Independente (or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă, 18 octombrie 2011) (nr. 794, 28 octombrie 2011)

874. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Oslo la 14 septembrie 2011 (nr. 795, 28 octombrie 2011)

875. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 (nr. 796, 28 octombrie 2011)

876. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial Оntreprinderii Municipale Servicii Publice Cimișlia și modificarea destinației unui teren (nr. 797, 28 octombrie 2011)

877. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 798, 28 octombrie 2011)

878. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 799, 28 octombrie 2011)

879. Hotărîre cu privire la Comitetul organizatoric pentru pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială Milano 2015 (nr. 800, 28 octombrie 2011)

880. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 801, 28 octombrie 2011)

881. Hotărîre cu privire la instituirea Inspecției Sociale (nr. 802, 28 octombrie 2011)

882. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Estonia și Republica Lituania (orașele Tallinn și Vilnius, 18-21 octombrie 2011) (nr. 803, 28 octombrie 2011)

883. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 804, 28 octombrie 2011)

884. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 806, 2 noiembrie 2011)

885. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei Tatiana BUJOREANU (nr. 807, 2 noiembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1717. Ordin cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 6 septembrie 2010 (nr. 128, 24 octombrie 2011)

1718. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 129, 26 octombrie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1719. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.03.05-2011 Proiectarea și montarea sistemelor interioare de alimentare cu apă și încălzire a clădirilor din țevi cu cupru (nr. 96, 26 octombrie 2011)

1720. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.01-2011 Termeni și definiții (nr. 97, 26 octombrie 2011)

1721. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.03.03-2011 Proiectarea și montarea conductelor subterane de alimentare cu apă din țevi de masă plastică cu fibre de sticlă (nr. 98, 26 octombrie 2011)

1722. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.03.04-2011 Proiectarea, montarea și exploatarea sistemelor de canalizare interioară din țevi din polipropilenă (nr. 99, 26 octombrie 2011)

1723. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 17 la Indicatoarele de norme de deviz Ts, C (nr. 100, 26 octombrie 2011)

1724. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.05.02-2011 Stații, posturi și monoblocuri pentru alimentarea autovehiculelor cu hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL) (nr. 101, 26 octombrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1725. Ordin cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic de Psihiatrie (nr. 147-pamp;9, 18 octombrie 2011)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1726. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 193, 24 octombrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1727. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind cerințele față de conținutul condițiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 55/6 din 8 noiembrie 2007 (nr. 31/23, 28 iulie 2011)

1728. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SOROCA (nr. 49/1, 21 octombrie 2011)

1729. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Societatea pe acțiuni Banca de Economii (nr. 49/2, 21 octombrie 2011)

1730. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare ERVAX GRUP S.R.L. (nr. 49/4, 21 octombrie 2011)

1731. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare EXTRA ASIG S.R.L. (nr. 49/5, 21 octombrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1732. Decizie cu privire la examinarea sesizării membrului CCA C. Mihalache (nr. 140, 18 octombrie 2011)

1733. Decizie cu privire la condițiile de sponsorizare a emisiunilor pe teme politice și a programelor de știri și corespunderea acestora cu prevederile actelor legislative în vigoare (nr. 141, 18 octombrie 2011)

1734. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune N 4 și Publika TV (nr. 142, 18 octombrie 2011)

1735. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 145, 18 octombrie 2011)

1736. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile (nr. 147, 18 octombrie 2011)

1737. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru realizarea proiectului de monitorizare a calității limbii române în cadrul programelor TV (nr. 148, 18 octombrie 2011)

1738. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare necesare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor în scopul dotării tehnico-materiale a Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 149, 18 octombrie 2011)

1739. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 150, 24 octombrie 2011)

1740. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 151, 24 octombrie 2011)

1741. Decizie cu privire la retragerea licențelor de emisie, frecvențelor radio și canalelor TV nevalorificate (nr. 152, 24 octombrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1742. Ordin privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special Factura fiscală (nr. 871, 28 octombrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1743. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 227, 27 octombrie 2011)

1744. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 228, 27 octombrie 2011)

1745. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC INVESTPRIVATBANK S.A. în proces de lichidare (nr. 0902118/365, 28 octombrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte