Nr. 192-196 11.11.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

558. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 350-VI, 4 noiembrie 2011)

559. Lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 201, 20 octombrie 2011)

560. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind rolul și organizarea Inițiativei Reforma Educației în Țările Europei de Sud-Est (ERI SEE) (nr. 351-VI, 8 noiembrie 2011)

561. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înțelegere privind rolul și organizarea Inițiativei Reforma Educației în Țările Europei de Sud-Est (ERI SEE) (nr. 210, 27 octombrie 2011)

562. Hotărîre privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate (nr. 204, 20 octombrie 2011)

563. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 205, 21 octombrie 2011)

564. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 214, 28 octombrie 2011)

565. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali (nr. 352-VI, 8 noiembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

30. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor articolului IX pct. 2, 3, 5 și 7 din Legea nr. 48 din 26 martie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și articolului 20 lit. a), b), d), f) și I) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (Sesizarea nr. 11a/2011) (nr. 22, 25 octombrie 2011)

31. Decizie asupra expunerii redacționale a Hotărîrii nr. 17 din 20.09.2011 (nr. 3, 18 octombrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

56. Hotărîre privind Raportul auditului formării și utilizării mijloacelor fondului rutier în exercițiul bugetar 2010 (nr. 57, 20 septembrie 2011)

57. Hotărîre privind Raportul auditului veniturilor publice administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010 (nr. 61, 26 septembrie 2011)

58. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Au fost realizate obiectivele Proiectului Energetic II în condițiile de utilizare eficientă și eficace a surselor financiare? (nr. 63, 6 octombrie 2011)

59. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către S.A. Termocom pe perioada anilor 2009-2010 (nr. 64, 6 octombrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

886. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 805, 2 noiembrie 2011)

887. Hotărîre privind transmiterea unui imobil (nr. 808, 3 noiembrie 2011)

888. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 809, 3 noiembrie 2011)

889. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Alexandru CUJBĂ (nr. 810, 7 noiembrie 2011)

890. Hotărîre privind rechemarea din funcție a doamnei Tatiana LAPICUS (nr. 811, 7 noiembrie 2011)

891. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor MORARU în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU de la Geneva (nr. 812, 7 noiembrie 2011)

892. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vladimir LUPAN în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 813, 7 noiembrie 2011)

893. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iulian FRUNTAȘU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 814, 7 noiembrie 2011)

894. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Italiene și acordarea deplinelor puteri domnului Oleg EFRIM, ministru al justiției (nr. 815, 7 noiembrie 2011)

895. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM (nr. 816, 7 noiembrie 2011)

896. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind condițiile reciproce de călătorie a cetățenilor (nr. 817, 7 noiembrie 2011)

897. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Ministerul Administrației și Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră privind consolidarea cooperării la nivel central și teritorial și acordarea deplinelor puteri domnului Roman REVENCO, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 818, 7 noiembrie 2011)

898. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare în domeniul dezvoltării regionale între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale al Republicii Letonia și acordarea deplinelor puteri domnului Marcel RĂDUCAN, ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor (nr. 819, 7 noiembrie 2011)

899. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru pentru cooperare pe subiecte conexe Uniunii Europene, semnat la Nicosia la 4 octombrie 2011 (nr. 820, 7 noiembrie 2011)

900. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii concurenței (nr. 821, 7 noiembrie 2011)

901. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 822, 7 noiembrie 2011)

902. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 823, 7 noiembrie 2011)

903. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului (nr. 824, 7 noiembrie 2011)

904. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 828, 9 noiembrie 2011)

905. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 830, 9 noiembrie 2011)

906. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 831, 9 noiembrie 2011)

907. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 832, 9 noiembrie 2011)

908. Dispoziție (nr. 101-d, 2 noiembrie 2011)

909. Dispoziție (nr. 102-d, 2 noiembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1746. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața inițierii apelurilor la posturi fixe din rețeaua publică de telefonie (nr. 27, 1 noiembrie 2011)

1747. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de tranzit de trafic în rețelele publice de telefonie (nr. 28, 1 noiembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

1748. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale (nr. 416, 9 iunie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței 1749. Hotărîre (nr. APD-5-11/111, 19 octombrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1750. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CHETROCREDIT (nr. 50/1, 28 octombrie 2011)

1751. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SUCCESUL FERMIERULUI (nr. 50/2, 28 octombrie 2011)

1752. Hotărîre cu privire la constatarea nevalabilității licențelor unor asociații de economii și împrumut (nr. 50/4, 28 octombrie 2011)

1753. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare eliberată anterior Societății pe acțiuni Registrul-F (nr. 50/9, 28 octombrie 2011)

1754. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fabrica de materiale de construcții din Strășeni (nr. 50/10, 28 octombrie 2011)

1755. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Vinul Codrilor (nr. 50/11, 28 octombrie 2011)

1756. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 50/14, 28 octombrie 2011)

1757. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 50/15, 28 octombrie 2011)

1758. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 50/16, 28 octombrie 2011)

1759. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 50/5-O, 28 octombrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1760. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 216, 29 septembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte