Nr. 197-202 18.11.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

566. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 362-VI, 14 noiembrie 2011)

567. Lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 92, 12 mai 2011)

568. Decret privind promulgarea Legii monumentelor de for public (nr. 353-VI, 9 noiembrie 2011)

569. Legea monumentelor de for public (nr. 192, 30 septembrie 2011)

570. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 363-VI, 14 noiembrie 2011)

571. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 206, 21 octombrie 2011)

572. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor și imunităților Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 364-VI, 14 noiembrie 2011)

573. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor și imunităților Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 207, 21 octombrie 2011)

574. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 365-VI, 14 noiembrie 2011)

575. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 212, 27 octombrie 2011)

576. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Academiei de Științe a Moldovei (nr. 354-VI, 9 noiembrie 2011)

577. Decret privind numirea domnului Vadim BELOUS în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca (nr. 355-VI, 9 noiembrie 2011)

578. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 356-VI, 10 noiembrie 2011)

579. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ștefan CRIGAN (nr. 357-VI, 10 noiembrie 2011)

580. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 358-VI, 11 noiembrie 2011)

581. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 359-VI, 11 noiembrie 2011)

582. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 360-VI, 11 noiembrie 2011)

583. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe ȘALARU (nr. 361-VI, 14 noiembrie 2011)

584. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 366-VI, 14 noiembrie 2011)

585. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Eugenia MARIN (nr. 367-VI, 14 noiembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

910. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 825, 9 noiembrie 2011)

911. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind statutul apatrizilor, adoptată la 28 septembrie 1954 la New York (nr. 826, 9 noiembrie 2011)

912. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 827, 9 noiembrie 2011)

913. Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat (nr. 829, 9 noiembrie 2011)

914. Hotărîre cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020 (nr. 833, 10 noiembrie 2011)

915. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 228 din 24 februarie 2005 (nr. 834, 10 noiembrie 2011)

916. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 (nr. 835, 11 noiembrie 2011)

917. Hotărîre pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere (nr. 836, 11 noiembrie 2011)

918. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV) (nr. 837, 11 noiembrie 2011)

919. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1019 din 28 octombrie 2010 (nr. 838, 11 noiembrie 2011)

920. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 839, 11 noiembrie 2011)

921. Hotărîre privind abrogarea alineatului trei din punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 700 din 21 septembrie 1994 (nr. 840, 11 noiembrie 2011)

922. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la dispozitivele medicale (nr. 841, 14 noiembrie 2011)

923. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 842, 14 noiembrie 2011)

924. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 843, 14 noiembrie 2011)

925. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de venituri și cheltuieli pe mijloace speciale ale Ministerului Apărării pentru anul 2011 (nr. 844, 14 noiembrie 2011)

926. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 845, 14 noiembrie 2011)

927. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administrației publice (nr. 846, 14 noiembrie 2011)

928. Hotărîre privind modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2011 (nr. 847, 14 noiembrie 2011)

929. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 848, 15 noiembrie 2011)

930. Hotărîre cu privire la transmiterea materialelor de construcție (nr. 850, 16 noiembrie 2011)

931. Dispoziție (nr. 105-d, 9 noiembrie 2011)

932. Dispoziție (nr. 106-d, 9 noiembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1761. Ordin cu privire la aprobarea Codului de conduită a angajaților cu funcții de inspectare (control) financiară din cadrul Serviciului control financiar și revizie (nr. 132, 1 noiembrie 2011)

1762. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 133, 4 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1763. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.03.06-2011 Proiectarea și montarea conductelor subterane de canalizare din țevi plastice armate cu fibre de sticlă (nr. 107, 8 noiembrie 2011)

1764. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.03-2011 Ghid privind folosirea lianților pe bază de bitum și cauciuc pentru construcția și reparația îmbrăcăminților drumurilor (pentru uz experimental) (nr. 108, 8 noiembrie 2011)

1765. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.04-2011 Ghid privind tehnologia armării îmbrăcăminților din beton asfaltic cu adaosuri de fibre din roca de bazalt la construcția și reparația drumurilor (nr. 109, 8 noiembrie 2011)

1766. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.01.02-2011 Norme de deviz pentru lucrări generale și lucrări speciale de construcții. Indicatorul 28. Căi ferate (nr. 110, 8 noiembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1767. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 51/2, 11 noiembrie 2011)

1768. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni DORINȚA FARM (nr. 51/5, 11 noiembrie 2011)

1769. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Cereale din Șoldănești (nr. 51/6, 11 noiembrie 2011)

1770. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni CEREALE VULCĂNEȘTI (nr. 51/7, 11 noiembrie 2011)

1771. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 51/8, 11 noiembrie 2011)

1772. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 50/6-O, 28 octombrie 2011)

1773. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale unor societăți pe acțiuni (nr. 50/7-O, 28 octombrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1774. Hotărîre cu privire la anunțarea locului vacant de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 510/36, 4 octombrie 2011)

1775. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 575/40, 8 noiembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1776. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 251, 11 noiembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte