Nr. 452 22.12.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

893a. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului operațiunii pentru politicile de dezvoltare în domeniul competitivității (DPO-2) (nr. 2543-VII, 22 decembrie 2016)

893b. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Programului operaţiunii pentru politicile de dezvoltare în domeniul competitivităţii (DPO-2) (nr. 293, 22 decembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1426a. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului (nr. 1374, 20 decembrie 2016)

1426b. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1375, 20 decembrie 2016)

1426c. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 (nr. 1377, 21 decembrie 2016)

1426d. Hotărîre сu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 1392, 22 decembrie 2016)

1426e. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de transport gaze pe direcţia Ungheni – Chişinău (Faza II a implementării proiectului „Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”) (nr. 1393, 22 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

2134a. Hotărâre cu privire la acreditarea Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie (nr. AC-7/1.1., 8 decembrie 2016)

2134b. Hotărâre cu privire la acreditarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (nr. AC-7/1.2., 8 decembrie 2016)