Nr. 203-205 25.11.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

586. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2011 nr. 55 din 31 martie 2011 (nr. 368-VI, 15 noiembrie 2011)

587. Lege privind completarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2011 nr. 55 din 31 martie 2011 (nr. 211, 27 octombrie 2011)

588. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului, întocmit prin schimb de note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova și Republica Slovenia a Tratatului dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistența juridică în materie civilă, familială și penală (nr. 369-VI, 15 noiembrie 2011)

589. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri domnului Artur BUZDUGAN, director al Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 370-VI, 21 noiembrie 2011)

590. Decret privind rechemarea doamnei Tatiana LAPICUS din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Mondială a Comerțului (nr. 371-VI, 21 noiembrie 2011)

591. Decret privind rechemarea domnului Alexandru CUJBĂ din funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 372-VI, 21 noiembrie 2011)

592. Decret privind numirea domnului Victor MORARU în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva (nr. 373-VI, 21 noiembrie 2011)

593. Decret privind numirea domnului Iulian FRUNTAȘU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 374-VI, 21 noiembrie 2011)

594. Decret privind numirea domnului Vladimir LUPAN în funcția de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (New York) (nr. 375-VI, 21 noiembrie 2011)

595. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 376-VI, 21 noiembrie 2011)

596. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Traian VASILCĂU (Traianus) (nr. 377-VI, 21 noiembrie 2011)

597. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2055-IV din 30 decembrie 2008 (nr. 378-VI, 21 noiembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind interpretarea articolului 116 alin. (4) din Constituție (Sesizarea nr. 32b/2011) (nr. 23, 9 noiembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

933. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (nr. 849, 16 noiembrie 2011)

934. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase și părțile lor componente (nr. 851, 17 noiembrie 2011)

935. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 852, 17 noiembrie 2011)

936. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind administrația publică centrală de specialitate (nr. 853, 17 noiembrie 2011)

937. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (nr. 854, 18 noiembrie 2011)

938. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (nr. 855, 21 noiembrie 2011)

939. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 857, 21 noiembrie 2011)

940. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 858, 21 noiembrie 2011)

941. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 859, 21 noiembrie 2011)

942. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind piața de capital (nr. 860, 21 noiembrie 2011)

943. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Dumitru PRIJMIREANU (nr. 861, 21 noiembrie 2011)

944. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Efim CHILARI (nr. 862, 21 noiembrie 2011)

945. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 863, 21 noiembrie 2011)

946. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 864, 21 noiembrie 2011)

947. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 865, 21 noiembrie 2011)

948. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind condițiile amplasării și deservirii reprezentanțelor diplomatice ale Republicii Moldova în Republica Belarus și Republicii Belarus în Republica Moldova, întocmit la Chișinău la 13 octombrie 2011 (nr. 867, 22 noiembrie 2011)

949. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012 (nr. 868, 22 noiembrie 2011)

950. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse privind cooperarea în domeniul arhivelor (nr. 869, 22 noiembrie 2011)

951. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 870, 22 noiembrie 2011)

952. Hotărîre privind acordarea deplinelor puteri domnului Roman REVENCO, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 871, 22 noiembrie 2011)

953. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 872, 22 noiembrie 2011)

954. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al politicilor sectoriale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării (nr. 873, 22 noiembrie 2011)

955. Hotărîre cu privire la confirmarea doamnei Zinovia ARICOVA în postul de rector (nr. 875, 23 noiembrie 2011)

956. Hotărîre cu privire la confirmarea domnului Valentin BENIUC în postul de rector (nr. 876, 23 noiembrie 2011)

957. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 877, 23 noiembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1777. Ordin cu privire la aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2012 (nr. 109, 15 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

1778. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor Regulamentului aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 762 din 12.10.2010 (nr. 771, 13 septembrie 2011)

1779. Ordin cu privire la modificarea pct. 12 lit. c) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 762 din 12.10.2010, cu modificările și completările ulterioare (nr. 919, 18 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1780. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 754, 5 octombrie 2011)

1781. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 842, 7 noiembrie 2011)

1782. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 843, 7 noiembrie 2011)

1783. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 844, 7 noiembrie 2011)

1784. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 845, 7 noiembrie 2011)

1785. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 846, 7 noiembrie 2011)

1786. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 847, 7 noiembrie 2011)

1787. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 848, 7 noiembrie 2011)

1788. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 849, 7 noiembrie 2011)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

1789. Ordin privind listele persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste (nr. 68, 15 noiembrie 2011)

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

1790. Instrucțiune cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către experții-evaluatori ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1791. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BRОNZENII VECHI (nr. 51/1, 11 noiembrie 2011)

1792. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare AMSICONS S.R.L. (nr. 51/12, 11 noiembrie 2011)

1793. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 51/13, 11 noiembrie 2011)

1794. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare INSURANCE CONSULTING amp; SOLUTIONS S.R.L. (nr. 51/14, 11 noiembrie 2011)

1795. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Internaționale de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 51/15, 11 noiembrie 2011)

1796. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 51/16, 11 noiembrie 2011)

1797. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 52/1, 17 noiembrie 2011)

1798. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare pe piața secundară de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Restaurantul BUTOIAȘ (nr. 52/3, 17 noiembrie 2011)

1799. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare CONSASIG-SERVICE S.R.L. (nr. 52/6, 17 noiembrie 2011)

1800. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 51/3-O, 11 noiembrie 2011)

1801. Ordonanță cu privire la efectuarea controalelor complexe privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ALFA-STAR, A.E.О. COTIUJENI și A.E.О. HОJDIENI (nr. 51/4-O, 11 noiembrie 2011)

1802. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Intermedia Group S.A. (nr. 51/9-O, 11 noiembrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1803. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 82 din 02.05.2006 Privind modalitatea și condițiile de eliberare a hîrtiei speciale, seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către subiecții activității de întreprinzător ce au statut de plătitor al TVA (nr. 908, 15 noiembrie 2011)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1804. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 128/3, 21 noiembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1805. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă (nr. 256, 17 noiembrie 2011)

1806. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 262, 17 noiembrie 2011)

1807. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 263, 17 noiembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte