Nr. 206-215 02.12.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

598. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (nr. 384-VI, 30 noiembrie 2011)

599. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (nr. 224, 25 noiembrie 2011)

600. Hotărîre cu privire la desfășurarea alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 216, 18 noiembrie 2011)

601. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 219, 18 noiembrie 2011)

602. Decret privind numirea domnului Mihail MACAR în funcția de judecător la Judecătoria Hîncești (nr. 379-VI, 23 noiembrie 2011)

603. Decret privind numirea doamnei Nina BĂNĂRESCU în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț (nr. 380-VI, 23 noiembrie 2011)

604. Decret privind numirea domnului Eugeniu SANDUȚA în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni (nr. 381-VI, 23 noiembrie 2011)

605. Decret privind numirea domnului Gheorghe CREȚU în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 382-VI, 23 noiembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

33. Hotărîre privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 38 alin. (3), (6), (7) și 3812 alin. (2) din Legea nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 a instituțiilor financiare, cu modificările și completările ulterioare (Sesizarea nr. 16g/2011) (nr. 24, 15 noiembrie 2011)

34. Decizie cu privire la pct. 40 din Hotărîrea nr. 18 din 4 octombrie 2011 pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 122 din 5 iulie 2011 privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 4, 25 noiembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

958. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind integrarea străinilor în Republica Moldova (nr. 856, 21 noiembrie 2011)

959. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 866, 22 noiembrie 2011)

960. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii insolvabilității (nr. 874, 22 noiembrie 2011)

961. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 878, 23 noiembrie 2011)

962. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 879, 23 noiembrie 2011)

963. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 880, 23 noiembrie 2011)

964. Hotărîre privind transmiterea unui imobil (nr. 881, 23 noiembrie 2011)

965. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 882, 24 noiembrie 2011)

966. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2012 (nr. 884, 28 noiembrie 2011)

967. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (nr. 885, 28 noiembrie 2011)

968. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 54 din 31 martie 2011 (nr. 886, 28 noiembrie 2011)

969. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 (nr. 887, 28 noiembrie 2011)

970. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 888, 28 noiembrie 2011)

971. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 889, 28 noiembrie 2011)

972. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 890, 28 noiembrie 2011)

973. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Ion POCHIN (nr. 897, 28 noiembrie 2011)

974. Dispoziție (nr. 108-d, 23 noiembrie 2011)

975. Dispoziție (nr. 112-d, 28 noiembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1808. Ordin cu privire la eliberarea Permiselor de exercitare în domeniul securității industriale (nr. 182, 21 noiembrie 2011)

1809. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 4.05.2010 (nr. 187, 24 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1810. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010 (nr. 139, 17 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1811. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Eudochia Jomir (nr. 503, 23 noiembrie 2011)

1812. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Gavriliuc Diana (nr. 506, 23 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1813. Ordin cu privire la închiderea stației de cale ferată Buciumeni (nr. 214, 7 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1814. Ordin cu privire la aprobarea Codului de etică a specialistului din cadrul serviciului de supraveghere de Stat a Sănătății Publice (nr. 896, 23 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei ale Republicii Moldova

1815. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind ordinea examinării medicale a migranților (nr. 833/302/342, 1 noiembrie 2011

Acte ale Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova

1816. Ordin privind abrogarea Ordinului Comandantului trupelor de grăniceri nr. 333 din 05.08.2004 (nr. 267, 15 noiembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1817. Hotărîre pentru aprobarea completării anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 126 din 2 iunie 2009 (nr. 29, 2 noiembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

1818. Hotărîre (nr. CCE-112, 3 noiembrie 2011)

1819. Hotărîre (nr. APD-10-11/113, 3 noiembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1820. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară (nr. 49/14, 21 octombrie 2011)

1821. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/1, 23 noiembrie 2011)

1822. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut GRIGAL-NORD (nr. 54/4, 25 noiembrie 2011)

1823. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/6, 25 noiembrie 2011)

1824. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 54/9, 25 noiembrie 2011)

1825. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurare TRANSELIT S.R.L. (nr. 54/10, 25 noiembrie 2011)

1826. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXCLUSIV BROKER S.R.L. (nr. 54/11, 25 noiembrie 2011)

1827. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Оntreprinderii mixte moldo-americane Fabrica de produse lactate din Hîncești S.A. (nr. 52/2-O, 17 noiembrie 2011)

1828. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Banca Comercială Mobiasbancă-Groupe Societe Generale S.A. (nr. 52/4-O, 17 noiembrie 2011)

1829. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Оntreprinderea cu Capital Străin EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 52/7-O, 17 noiembrie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1830. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii D. Ghițu (nr. AC-7/1, 9 noiembrie 2011)

1831. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău (nr. AC-7/2, 9 noiembrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1832. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte în Judecătoria Florești (nr. 605/41, 15 noiembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1833. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară (nr. 255, 17 noiembrie 2011)

1834. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 266, 24 noiembrie 2011)

1835. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 269, 24 noiembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte