Nr. 216-221 09.12.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

606. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 396-VI, 7 decembrie 2011)

607. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova (nr. 232, 1 decembrie 2011)

608. Hotărîre privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 239, 2 decembrie 2011)

609. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 383-VI, 25 noiembrie 2011)

610. Decret privind conferirea Ordinului Ștefan cel Mare Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială Fulger a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 385-VI, 5 decembrie 2011)

611. Decret privind conferirea de distincții de stat unor ctitori și slujitori ai Eparhiei de Edineț și Briceni (nr. 386-VI, 5 decembrie 2011)

612. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Dmitrii SIDOROV (nr. 387-VI, 5 decembrie 2011)

613. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 408-V din 8 iulie 2010 (nr. 388-VI, 5 decembrie 2011)

614. Decret privind acordarea rangului diplomatic de ambasador domnului Igor CORMAN (nr. 389-VI, 5 decembrie 2011)

615. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Andrei PORUBIN (nr. 391-VI, 6 decembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

35. Aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolelor 70 și 71 din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr. 24c/2011) (nr. 1, 25 noiembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

60. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 72, 17 noiembrie 2011)

61. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 73, 17 noiembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

976. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal (nr. 883, 25 noiembrie 2011)

977. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la Tallinn la 19 octombrie 2011 (nr. 891, 28 noiembrie 2011)

978. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 892, 28 noiembrie 2011)

979. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul apărării, întocmit la Tallinn la 19 octombrie 2011 (nr. 893, 28 noiembrie 2011)

980. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia privind cooperarea în domeniile educației, culturii, tineretului și sportului, încheiat la Tallinn la 19 octombrie 2011 (nr. 894, 28 noiembrie 2011)

981. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind conlucrarea serviciilor vamale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente la efectuarea controlului vamal ulterior și acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 895, 28 noiembrie 2011)

982. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 746 din 18 august 2010 (nr. 896, 28 noiembrie 2011)

983. Hotărîre cu privire la atribuirea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 898, 30 noiembrie 2011)

984. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 899, 2 decembrie 2011)

985. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 (nr. 900, 2 decembrie 2011)

986. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul mijloacelor de transport cu destinație specială (nr. 901, 5 decembrie 2011)

987. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Mihai BALAN (nr. 903, 6 decembrie 2011)

988. Hotărîre privind rechemarea din funcție a doamnei Daniela CUJBĂ (nr. 904, 6 decembrie 2011)

989. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Gheorghe RUSNAC (nr. 905, 6 decembrie 2011)

990. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai BALAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 906, 6 decembrie 2011)

991. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu GHEORGHIU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 907, 6 decembrie 2011)

992. Hotărîre cu privire la numirea domnului Eugen CARAS în funcția de Ambasador, Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 908, 6 decembrie 2011)

993. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valentin CIUMAC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 909, 6 decembrie 2011)

994. Hotărîre cu privire la numirea domnului Aurel BĂIEȘU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 910, 6 decembrie 2011)

995. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013), semnat la Bruxelles la 11 octombrie 2011 (nr. 912, 6 decembrie 2011)

996. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Anatolie LAPTEANU (nr. 913, 7 decembrie 2011)

997. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Victor CEREVATОI (nr. 914, 7 decembrie 2011)

998. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Cehă (28-30 noiembrie 2011) (nr. 922, 7 decembrie 2011)

999. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 925, 7 decembrie 2011)

1000. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 926, 7 decembrie 2011)

1001. Hotărîre cu privire la transmiterea imobilelor (nr. 927, 7 decembrie 2011)

1002. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 928, 7 decembrie 2011)

1003. Dispoziție (nr. 111-d, 25 noiembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1836. Ordin cu privire la retragerea desemnării laboratorului de încercări a produselor petroliere din cadrul CSM Bălți (nr. 184, 21 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1837. Ordin cu privire la retragerea certificatelor de calificare ale auditorului (nr. 142, 30 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1838. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 822, 31 octombrie 2011)


1839. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 875, 16 noiembrie 2011)

1840. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 893, 22 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova

1841. Ordin cu privire la modificarea și completarea Planului Național de Numerotare (nr. 93, 25 noiembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1842. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare BROKER EXPERT S.R.L. (nr. 54/2, 25 noiembrie 2011)

1843. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni PISCICOLA GURA BОCULUI (nr. 54/7, 25 noiembrie 2011)

1844. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 55/2, 1 decembrie 2011)

1845. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 55/4, 1 decembrie 2011)

1846. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 55/5, 1 decembrie 2011)

1847. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 55/7, 1 decembrie 2011)

1848. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 55/9, 1 decembrie 2011)

1849. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Оntreprinderea de reparație și deservirea tehnicii (nr. 56/1, 5 decembrie 2011)

1850. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/2, 5 decembrie 2011)

1851. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ERVAX GRUP S.R.L. (nr. 56/3, 5 decembrie 2011)

1852. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 54/3-O, 25 noiembrie 2011)

1853. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale societăților pe acțiuni UNITATE și CAMION (nr. 54/8-O, 25 noiembrie 2011)

1854. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului planificat privind îndeplinirea atribuțiilor de către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (nr. 54/12-O, 25 noiembrie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1855. Hotărîre cu privire la convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul întîi pentru efectuarea alegerilor locale noi din 13 noiembrie 2011 (nr. 817, 4 octombrie 2011)

1856. Hotărîre pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 769 din 27 septembrie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Fălești nr. 1, raionul Fălești (nr. 818, 4 octombrie 2011)

1857. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 819, 4 octombrie 2011)

1858. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 820, 4 octombrie 2011)

1859. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul (nr. 821, 4 octombrie 2011)

1860. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 822, 4 octombrie 2011)

1861. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir (nr. 823, 4 octombrie 2011)

1862. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sadova, raionul Călărași (nr. 824, 4 octombrie 2011)

1863. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni (nr. 825, 4 octombrie 2011)

1864. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimișlia (nr. 826, 4 octombrie 2011)

1865. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 827, 4 octombrie 2011)

1866. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Tîrnova, raionul Dondușeni (nr. 828, 4 octombrie 2011)

1867. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia (nr. 829, 4 octombrie 2011)

1868. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pelinia, raionul Drochia (nr. 830, 4 octombrie 2011)

1869. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia (nr. 831, 4 octombrie 2011)

1870. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 832, 4 octombrie 2011)

1871. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 833, 4 octombrie 2011)

1872. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Fălești (nr. 834, 4 octombrie 2011)

1873. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetriș, raionul Fălești (nr. 835, 4 octombrie 2011)

1874. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîncești, raionul Fălești (nr. 836, 4 octombrie 2011)

1875. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 837, 4 octombrie 2011)

1876. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pîrlița, raionul Fălești (nr. 838, 4 octombrie 2011)

1877. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Florești, raionul Florești (nr. 839, 4 octombrie 2011)

1878. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Florești (nr. 840, 4 octombrie 2011)

1879. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ștefănești, raionul Florești (nr. 841, 4 octombrie 2011)

1880. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni (nr. 842, 4 octombrie 2011)

1881. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova (nr. 843, 4 octombrie 2011)

1882. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibabovca, raionul Leova (nr. 844, 4 octombrie 2011)

1883. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 845, 4 octombrie 2011)

1884. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Marinici, raionul Nisporeni (nr. 846, 4 octombrie 2011)

1885. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 847, 4 octombrie 2011)

1886. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 848, 4 octombrie 2011)

1887. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulăiești, raionul Orhei (nr. 849, 4 octombrie 2011)

1888. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei (nr. 850, 4 octombrie 2011)

1889. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Jora de Mijloc, raionul Orhei (nr. 851, 4 octombrie 2011)

1890. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Morozeni, raionul Orhei (nr. 852, 4 octombrie 2011)

1891. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pohorniceni, raionul Orhei (nr. 853, 4 octombrie 2011)

1892. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Solonceni, raionul Rezina (nr. 854, 4 octombrie 2011)

1893. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluniș, raionul Rîșcani (nr. 855, 4 octombrie 2011)

1894. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul Rîșcani (nr. 856, 4 octombrie 2011)

1895. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pociumbeni, raionul Rîșcani (nr. 857, 4 octombrie 2011)

1896. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei (nr. 858, 4 octombrie 2011)

1897. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Copăceni, raionul Sîngerei (nr. 859, 4 octombrie 2011)

1898. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei (nr. 860, 4 octombrie 2011)

1899. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țambula, raionul Sîngerei (nr. 861, 4 octombrie 2011)

1900. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca (nr. 862, 4 octombrie 2011)

1901. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Egoreni, raionul Soroca (nr. 863, 4 octombrie 2011)

1902. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Soroca (nr. 864, 4 octombrie 2011)

1903. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Regina Maria, raionul Soroca (nr. 865, 4 octombrie 2011)

1904. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șolcani, raionul Soroca (nr. 866, 4 octombrie 2011)

1905. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifăuți, raionul Soroca (nr. 867, 4 octombrie 2011)

1906. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca (nr. 868, 4 octombrie 2011)

1907. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca (nr. 869, 4 octombrie 2011)

1908. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirianca, raionul Strășeni (nr. 870, 4 octombrie 2011)

1909. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni (nr. 871, 4 octombrie 2011)

1910. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Strășeni (nr. 872, 4 octombrie 2011)

1911. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Climăuții de Jos, raionul Șoldănești (nr. 873, 4 octombrie 2011)

1912. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobrușa, raionul Șoldănești (nr. 874, 4 octombrie 2011)

1913. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Fuzăuca, raionul Șoldănești (nr. 875, 4 octombrie 2011)

1914. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șestaci, raionul Șoldănești (nr. 876, 4 octombrie 2011)

1915. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul Ștefan Vodă (nr. 877, 4 octombrie 2011)

1916. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan Vodă (nr. 878, 4 octombrie 2011)

1917. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia (nr. 879, 4 octombrie 2011)

1918. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 880, 4 octombrie 2011)

1919. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cazaclia, UTA Găgăuzia (nr. 881, 4 octombrie 2011)

1920. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 882, 7 octombrie 2011)

1921. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea concursului TVC cu genericul 20 de ani de alegeri democratice (nr. 883, 7 octombrie 2011)

1922. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii nr. 723 din 13 septembrie 2011 (nr. 884, 7 octombrie 2011)

1923. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 885, 7 octombrie 2011)

1924. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lingura, raionul Cantemir (nr. 886, 7 octombrie 2011)

1925. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadîc, raionul Cantemir (nr. 887, 7 octombrie 2011)

1926. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tănătari, raionul Căușeni (nr. 888, 7 octombrie 2011)

1927. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tănătarii Noi, raionul Căușeni (nr. 889, 7 octombrie 2011)

1928. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimișlia (nr. 890, 7 octombrie 2011)

1929. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipoveni, raionul Cimișlia (nr. 891, 7 octombrie 2011)

1930. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ilenuța, raionul Fălești (nr. 892, 7 octombrie 2011)

1931. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Florești (nr. 893, 7 octombrie 2011)

1932. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghindești, raionul Florești (nr. 894, 7 octombrie 2011)

1933. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăluceni, raionul Florești (nr. 895, 7 octombrie 2011)

1934. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpușna, raionul Hîncești (nr. 896, 7 octombrie 2011)

1935. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 897, 7 octombrie 2011)

1936. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorești, raionul Nisporeni (nr. 898, 7 octombrie 2011)

1937. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ocnița, raionul Ocnița (nr. 899, 7 octombrie 2011)

1938. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 900, 7 octombrie 2011)

1939. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 13 noiembrie 2011 (nr. 901, 18 octombrie 2011)

1940. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 769 din 27 septembrie 2011 Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Fălești, nr. 1, raionul Fălești (nr. 902, 18 octombrie 2011)

1941. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pererita, raionul Briceni (nr. 903, 18 octombrie 2011)

1942. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 904, 18 octombrie 2011)

1943. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Călărași, raionul Călărași (nr. 905, 18 octombrie 2011)

1944. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 906, 18 octombrie 2011)

1945. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia (nr. 907, 18 octombrie 2011)

1946. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cenac, raionul Cimișlia (nr. 908, 18 octombrie 2011)

1947. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Briceni, raionul Dondușeni (nr. 909, 18 octombrie 2011)

1948. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hăsnășenii Mari, raionul Drochia (nr. 910, 18 octombrie 2011)

1949. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șuri, raionul Drochia (nr. 911, 18 octombrie 2011)

1950. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 912, 18 octombrie 2011)

1951. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlănești, raionul Edineț (nr. 913, 18 octombrie 2011)

1952. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 914, 18 octombrie 2011)

1953. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești (nr. 915, 18 octombrie 2011)

1954. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horești, raionul Fălești (nr. 916, 18 octombrie 2011)

1955. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești (nr. 917, 18 octombrie 2011)

1956. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 918, 18 octombrie 2011)

1957. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 919, 18 octombrie 2011)

1958. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 920, 18 octombrie 2011)

1959. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova (nr. 921, 18 octombrie 2011)

1960. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 922, 18 octombrie 2011)

1961. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 923, 18 octombrie 2011)

1962. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sauca, raionul Ocnița (nr. 924, 18 octombrie 2011)

1963. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei (nr. 925, 18 octombrie 2011)

1964. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Holoșnița, raionul Soroca (nr. 926, 18 octombrie 2011)

1965. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca (nr. 927, 18 octombrie 2011)

1966. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni (nr. 928, 18 octombrie 2011)

1967. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobîlea, raionul Șoldănești (nr. 929, 18 octombrie 2011)

1968. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 930, 18 octombrie 2011)

1969. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 931, 18 octombrie 2011)

1970. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia (nr. 932, 18 octombrie 2011)

1971. Hotărîre privind modificarea pct. 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3 din 1 martie 2011 Cu privire la constituirea consiliului coordonator pentru pregătirea publicațiilor Comisiei Electorale Centrale (nr. 933, 18 octombrie 2011)

1972. Hotărîre privind modificarea pct. 3 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 766 din 27 septembrie 2011 Cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Tbilisi, Georgia (nr. 934, 18 octombrie 2011)

1973. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerea primarilor la alegerile locale noi (nr. 935, 1 noiembrie 2011)

1974. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi din 13 noiembrie 2011 (nr. 936, 1 noiembrie 2011)

1975. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 937, 1 noiembrie 2011)

1976. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grătiești, municipiul Chișinău (nr. 938, 1 noiembrie 2011)

1977. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți (nr. 939, 1 noiembrie 2011)

1978. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Lipcani, raionul Briceni (nr. 940, 1 noiembrie 2011)

1979. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 941, 1 noiembrie 2011)

1980. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 942, 1 noiembrie 2011)

1981. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelinei, raionul Cahul (nr. 943, 1 noiembrie 2011)

1982. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul (nr. 944, 1 noiembrie 2011)

1983. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuflești, raionul Căușeni (nr. 945, 1 noiembrie 2011)

1984. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaisc, raionul Căușeni (nr. 946, 1 noiembrie 2011)

1985. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sălcuța, raionul Căușeni (nr. 947, 1 noiembrie 2011)

1986. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia (nr. 948, 1 noiembrie 2011)

1987. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 949, 1 noiembrie 2011)

1988. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești (nr. 950, 1 noiembrie 2011)

1989. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, raionul Florești (nr. 951, 1 noiembrie 2011)

1990. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni (nr. 952, 1 noiembrie 2011)

1991. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ruseștii Noi, raionul Ialoveni (nr. 953, 1 noiembrie 2011)

1992. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 954, 1 noiembrie 2011)

1993. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani (nr. 955, 1 noiembrie 2011)

1994. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gălășeni, raionul Rîșcani (nr. 956, 1 noiembrie 2011)

1995. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Soroca, raionul Soroca (nr. 957, 1 noiembrie 2011)

1996. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubna, raionul Soroca (nr. 958, 1 noiembrie 2011)

1997. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Strășeni (nr. 959, 1 noiembrie 2011)

1998. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești (nr. 960, 1 noiembrie 2011)

1999. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Găuzeni, raionul Șoldănești (nr. 961, 1 noiembrie 2011)

2000. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 962, 1 noiembrie 2011)

2001. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 963, 1 noiembrie 2011)

2002. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 964, 1 noiembrie 2011)

2003. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Beșghioz, UTA Găgăuzia (nr. 965, 1 noiembrie 2011)

Acte ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

2004. Ordin cu privire la completarea Ordinului Serviciului PC și SE nr. 195 din 25.11.2009 (nr. 182, 11 noiembrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2005. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010 (nr. 938, 28 noiembrie 2011)

2006. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 949, 1 decembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

2007. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale (nr. 231, 27 octombrie 2011)

2008. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (nr. 279, 1 decembrie 2011)

2009. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 283, 1 decembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte