Nr. 222-226 16.12.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

616. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 17 al Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 392-VI, 6 decembrie 2011)

617. Lege pentru completarea articolului 17 al Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 193, 30 septembrie 2011)

618. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 403-VI, 9 decembrie 2011)

619. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 208, 21 octombrie 2011)

620. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 405-VI, 12 decembrie 2011)

621. Lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 209, 21 octombrie 2011)

622. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 393-VI, 6 decembrie 2011)

623. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 220, 18 noiembrie 2011)

624. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 237, 2 decembrie 2011)

625. Hotărîre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 238, 2 decembrie 2011)

626. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 255, 9 decembrie 2011)

627. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ahmet Ferit ULKER (nr. 390-VI, 6 decembrie 2011)

628. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 394-VI, 6 decembrie 2011)

629. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 395-VI, 6 decembrie 2011)

630. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Ecaterina CAZIMIROVA-CONSTANTINOVA (nr. 397-VI, 8 decembrie 2011)

631. Decret privind numirea domnului Ion POPESCU în funcția de președinte al Judecătoriei Sîngerei (nr. 398-VI, 8 decembrie 2011)

632. Decret privind numirea doamnei Ludmila URSU în funcția de președinte al Judecătoriei Leova (nr. 399-VI, 8 decembrie 2011)

633. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 400-VI, 8 decembrie 2011)

634. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 401-VI, 9 decembrie 2011)

635. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 402-VI, 9 decembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

36. Hotărîre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 36e/2011) (nr. 26, 13 decembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

62. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (Raport anual 2010) (nr. 66, 7 octombrie 2011)

63. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curții de Conturi pe anul 2010 (nr. 67, 7 octombrie 2011)

64. Hotărîre privind Raportul auditului bugetului raional Fălești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 74, 24 noiembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1004. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului legii pentru completarea articolului 5 din Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 902, 6 decembrie 2011)

1005. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 911, 6 decembrie 2011)

1006. Hotărîre pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (nr. 915, 7 decembrie 2011)

1007. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale, întocmit la Baku la 13 septembrie 2011 (nr. 916, 7 decembrie 2011)

1008. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Comitetul Securității Naționale al Republicii Kazahstan și acordarea deplinelor puteri dlui Roman REVENCO, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 917, 7 decembrie 2011)

1009. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 918, 7 decembrie 2011)

1010. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Apărării și Sportului al Republicii Austria privind cooperarea în domeniul apărării și acordarea deplinelor puteri domnului Vitalie MARINUȚA, ministru al apărării (nr. 919, 7 decembrie 2011)

1011. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 920, 7 decembrie 2011)

1012. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 921, 7 decembrie 2011)

1013. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Georgiei privind cooperarea în domeniul realizării activității operative și de investigare și schimbul informației privind criminalitatea, semnat la Batumi la 20 octombrie 2011 (nr. 923, 7 decembrie 2011)

1014. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale, întocmit la Banja Luka la 14 octombrie 2011 (nr. 924, 7 decembrie 2011)

1015. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 24 noiembrie 2009 (nr. 929, 7 decembrie 2011)

1016. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 930, 7 decembrie 2011)

1017. Hotărîre cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul (nr. 931, 8 decembrie 2011)

1018. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 (nr. 932, 8 decembrie 2011)

1019. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale (nr. 933, 8 decembrie 2011)

1020. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 282 din 14 martie 2005 (nr. 934, 8 decembrie 2011)

1021. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Poliția de Frontieră (nr. 935, 8 decembrie 2011)

1022. Hotărîre privind crearea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia (nr. 936, 9 decembrie 2011)

1023. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 937, 9 decembrie 2011)

1024. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 938, 12 decembrie 2011)

1025. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 5 martie 2008 (nr. 939, 12 decembrie 2011)

1026. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 940, 12 decembrie 2011)

1027. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 941, 12 decembrie 2011)

1028. Dispoziție (nr. 114-d, 7 decembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

2010. Ordin cu privire la aprobarea componenței și termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2011 și a rapoartelor trimestriale pentru anul 2012 privind executarea bugetelor autorităților publice centrale și rapoartelor privind executarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 144, 2 decembrie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

2011. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Lilia Scorici (nr. 532, 8 decembrie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

2012. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Interdepartamentale de agrement tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții (nr. 111, 9 noiembrie 2011)

2013. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Organismului de agrementare tehnică pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții (nr. 112, 9 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

2014. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 229, 1 decembrie 2011)

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

2015. Decizie cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lîngă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, aprobat prin Decizia Consiliului CCI din 19.12.2008 (nr. 7/10, 25 noiembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

2016. Hotărîre cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de rețele și/sau servicii publice de comunicații electronice (nr. 33, 17 noiembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

2017. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. PELINIA (nr. 54/1, 25 noiembrie 2011)

2018. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare IMPERBROKER S.R.L. (nr. 55/1, 1 decembrie 2011)

2019. Hotărîre cu privire la prescrierea unui broker de asigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 55/10, 1 decembrie 2011)

2020. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de a desfășura activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor și reasigurărilor brokerilor de asigurare-reasigurare BROKER POLIS S.R.L. și CLEINT BROKER S.R.L. (nr. 55/11, 1 decembrie 2011)

2021. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Banca Comercială Energbank S.A. (nr. 55/3-O, 1 decembrie 2011)

2022. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 60/3-O din 24.12.2009 (nr. 56/4-O, 5 decembrie 2011)

2023. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MAȘCĂUȚI (nr. 56/5-O, 5 decembrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2024. Hotărîre cu privire la rezultatele desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Curtea de Apel Bender și anunțarea unui concurs repetat (nr. 631/44, 6 decembrie 2011)

2025. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de specialist coordonator în Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 647/44, 6 decembrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2026. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune Moldova 1, Prime, 2Plus, Ren TV Moldova și TV Com (nr. 155, 11 noiembrie 2011)

2027. Decizie cu privire la activitatea postului de radio Pro 100 radio (nr. 158, 11 noiembrie 2011)

2028. Decizie cu privire la organizarea conferinței naționale 15 ani de activitate a CCA și desfășurarea concursului serviciilor de programe ale radiodifuzorilor autohtoni locali, cu decernarea premiilor (nr. 161, 11 noiembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte