Nr. 227-232 23.12.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

636. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului pentru înființarea Academiei Internaționale Anticorupție ca organizație internațională (nr. 407-VI, 13 decembrie 2011)

637. Lege privind ratificarea Acordului pentru înființarea Academiei Internaționale Anticorupție ca organizație internațională (nr. 217, 18 noiembrie 2011)

638. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea unor sintagme din articolul 201 al Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 408-VI, 13 decembrie 2011)

639. Lege privind interpretarea unor sintagme din articolul 201 al Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (nr. 223, 24 noiembrie 2011)

640. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 412-VI, 14 decembrie 2011)

641. Lege pentru completarea articolului 400 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 225, 25 noiembrie 2011)

642. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2010 (nr. 221, 24 noiembrie 2011)

643. Hotărîre asupra raportului Procuraturii Generale în baza Hotărîrii Parlamentului nr. 160 din 9 iulie 2010 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare și a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundațiile din anul 2008 (nr. 236, 1 decembrie 2011)

644. Hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor evadării bloggerului Eduard Baghirov (nr. 242, 2 decembrie 2011)

645. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 404-VI, 10 decembrie 2011)

646. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Andrei SMOCHINĂ (nr. 406-VI, 12 decembrie 2011)

647. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Mihai CĂPĂȚОNĂ, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (nr. 409-VI, 13 decembrie 2011)

648. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Teatrului Național de Operă și Balet (nr. 410-VI, 13 decembrie 2011)

649. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Tudor CAPȘA (nr. 411-VI, 13 decembrie 2011)

650. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 413-VI, 14 decembrie 2011)

651. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 414-VI, 14 decembrie 2011)

652. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Iurie SADOVNIC (nr. 415-VI, 14 decembrie 2011)

653. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 416-VI, 16 decembrie 2011)

654. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Ecaterina MARDAROVICI (nr. 417-VI, 16 decembrie 2011)

655. Decret privind rechemarea domnului Mihai BALAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă și în Republica Cipru (nr. 418-VI, 16 decembrie 2011)

656. Decret privind numirea domnului Valentin CIUMAC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 419-VI, 16 decembrie 2011)

657. Decret privind numirea domnului Mihai BALAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 420-VI, 16 decembrie 2011)

658. Decret privind numirea domnului Valeriu GHEORGHIU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 421-VI, 16 decembrie 2011)

659. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 422-VI, 18 decembrie 2011)

660. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Nina COSTIUC (nr. 423-VI, 19 decembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

37. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor articolelor 25 alin. (1), 26 și 27 pct. 1) și 7) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, cu modificările și completările ulterioare (Sesizarea nr. 26a/2011) (nr. 25, 8 decembrie 2011)

38. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității pct. 3 din Anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 8 iulie 2005 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (Sesizarea nr. 20a/2011) (nr. 5, 8 decembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1029. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 942, 13 decembrie 2011)

1030. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (nr. 943, 13 decembrie 2011)

1031. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2012-2013 cu privire la implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016 (nr. 944, 13 decembrie 2011)

1032. Hotărîre privind aprobarea Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2011-2015 (nr. 945, 13 decembrie 2011)

1033. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (nr. 946, 15 decembrie 2011)

1034. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2012 Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici (nr. 947, 15 decembrie 2011)

1035. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave pentru participarea la cea de-a VI-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-turce pentru colaborare economică (14-16 decembrie 2011, or. Ankara, Republica Turcia) (nr. 948, 15 decembrie 2011)

1036. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 949, 15 decembrie 2011)

1037. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea economică și tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 950, 15 decembrie 2011)

1038. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova (nr. 951, 16 decembrie 2011)

1039. Hotărîre cu privire la modul de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești (nr. 952, 16 decembrie 2011)

1040. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 (nr. 953, 16 decembrie 2011)

1041. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 954, 16 decembrie 2011)

1042. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor, pentru semnarea Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare cu privire la finanțarea suplimentară în scopul realizării Proiectului Servicii de Sănătate și Asistență Socială (nr. 955, 19 decembrie 2011)

1043. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului al Optulea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, adoptat la Geneva la 12 august 2008 (nr. 956, 19 decembrie 2011)

1044. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 25 iulie 2011 (nr. 957, 19 decembrie 2011)

1045. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind participarea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului și traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din cadrul Consiliului Europei (nr. 958, 19 decembrie 2011)

1046. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 959, 19 decembrie 2011)

1047. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acceptarea unor amendamente care au fost operate în anexele A și C la Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 960, 19 decembrie 2011)

1048. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul General al Uniunii Poștale Universale, adoptat la Geneva la 12 august 2008 (nr. 961, 19 decembrie 2011)

1049. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de armonizare a legislației pentru anul 2012 (nr. 962, 19 decembrie 2011)

1050. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Planul de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 504 din 11 iulie 2011 (nr. 963, 19 decembrie 2011)

1051. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (nr. 964, 19 decembrie 2011)

1052. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 369 din 24 mai 2011 (nr. 965, 19 decembrie 2011)

1053. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (nr. 966, 19 decembrie 2011)

1054. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 967, 19 decembrie 2011)

1055. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Marian LUPU, Președinte interimar al Republicii Moldova, Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, la Summit-ul Neformal al șefilor de stat ai Comunității Statelor Independente (or. Moscova, 19-21 decembrie 2011) (nr. 969, 20 decembrie 2011)

1056. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 12 decembrie 2011) (nr. 970, 20 decembrie 2011)

1057. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 14 din 10 ianuarie 2005 (nr. 971, 21 decembrie 2011)

1058. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 973, 21 decembrie 2011)

1059. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 974, 21 decembrie 2011)

1060. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 975, 21 decembrie 2011)

1061. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 976, 21 decembrie 2011)

1062. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 977, 21 decembrie 2011)

1063. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 978, 21 decembrie 2011)

1064. Hotărîre privind aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2054-III din 20 octombrie 2004 (nr. 979, 21 decembrie 2011)

1065. Hotărîre privind rechemarea din funcție a doamnei Daniela CUJBĂ (nr. 980, 21 decembrie 2011)

1066. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 24 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 981, 21 decembrie 2011)

1067. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vadim PISTRINCIUC (nr. 982, 21 decembrie 2011)

1068. Dispoziție (nr. 116-d, 15 decembrie 2011)

1069. Dispoziție (nr. 117-d, 20 decembrie 2011)

1070. Dispoziție (nr. 119-d, 21 decembrie 2011)

1071. Dispoziție (nr. 120-d, 21 decembrie 2011)

1072. Dispoziție (nr. 121-d, 22 decembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2029. Ordin cu privire la legalizarea documentelor normative în domeniul mărimi de debit (nr. 191, 6 decembrie 2011)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

2030. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituțiilor de învățămînt cu asociațiile obștești ale părinților (nr. 972, 12 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

2030a. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/4, 15 decembrie 2011)

2030b. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni SUCCES (nr. 57/5, 15 decembrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2031. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător de instrucție la Judecătoria Vulcănești (nr. 660/45, 13 decembrie 2011)

2032. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de președinte, vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 666/45, 13 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2033. Hotărîre despre raportul financiar de totalizare privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în alegerile locale noi din 13 noiembrie 2011, la situația din 14 noiembrie 2011 (nr. 966, 15 noiembrie 2011)

2034. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului orașului Fălești, raionul Fălești (nr. 967, 15 noiembrie 2011)

2035. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului al doilea de scrutin al alegerilor primarului orașului Fălești, raionul Fălești (nr. 968, 15 noiembrie 2011)

2036. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Moscova, Federația Rusă (nr. 969, 15 noiembrie 2011)

2037. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drepcăuți, raionul Briceni (nr. 970, 15 noiembrie 2011)

2038. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 971, 15 noiembrie 2011)

2039. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Taraclia de Salcie, raionul Cahul (nr. 972, 15 noiembrie 2011)

2040. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hirova, raionul Călărași (nr. 973, 15 noiembrie 2011)

2041. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari (nr. 974, 15 noiembrie 2011)

2042. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albinețul Vechi, raionul Fălești (nr. 975, 15 noiembrie 2011)

2043. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărculești, raionul Florești (nr. 976, 15 noiembrie 2011)

2044. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sevirova, raionul Florești (nr. 977, 15 noiembrie 2011)

2045. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifănești, raionul Florești (nr. 978, 15 noiembrie 2011)

2046. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni (nr. 979, 15 noiembrie 2011)

2047. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Vechi, raionul Glodeni (nr. 980, 15 noiembrie 2011)

2048. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Molești, raionul Ialoveni (nr. 981, 15 noiembrie 2011)

2049. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 982, 15 noiembrie 2011)

2050. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Hîncești, raionul Hîncești (nr. 983, 15 noiembrie 2011)

2051. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Hîncești (nr. 984, 15 noiembrie 2011)

2052. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Băiuș, raionul Leova (nr. 985, 15 noiembrie 2011)

2053. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova (nr. 986, 15 noiembrie 2011)

2054. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova (nr. 987, 15 noiembrie 2011)

2055. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni (nr. 988, 15 noiembrie 2011)

2056. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iurceni, raionul Nisporeni (nr. 989, 15 noiembrie 2011)

2057. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărzărești, raionul Nisporeni (nr. 990, 15 noiembrie 2011)

2058. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei (nr. 991, 15 noiembrie 2011)

2059. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 992, 15 noiembrie 2011)

2060. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Holoșnița, raionul Soroca (nr. 993, 15 noiembrie 2011)

2061. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Racovăț, raionul Soroca (nr. 994, 15 noiembrie 2011)

2062. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești (nr. 995, 15 noiembrie 2011)

2063. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 996, 15 noiembrie 2011)

2064. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carahasani, raionul Ștefan Vodă (nr. 997, 15 noiembrie 2011)

2065. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Răscăieți, raionul Ștefan Vodă (nr. 998, 15 noiembrie 2011)

2066. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia (nr. 999, 15 noiembrie 2011)

2067. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 883 din 7 octombrie 2011 Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului TVC cu genericul 20 de ani de alegeri democratice (nr. 1000, 29 noiembrie 2011)

2068. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 968 din 15 noiembrie 2011 Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului al doilea de scrutin al alegerilor primarului orașului Fălești, raionul Fălești (nr. 1001, 29 noiembrie 2011)

2069. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 1002, 29 noiembrie 2011)

2070. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colonița, municipiul Chișinău (nr. 1003, 29 noiembrie 2011)

2071. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi (nr. 1004, 29 noiembrie 2011)

2072. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 1005, 29 noiembrie 2011)

2073. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, raionul Cahul (nr. 1006, 29 noiembrie 2011)

2074. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir (nr. 1007, 29 noiembrie 2011)

2075. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baccealia, raionul Căușeni (nr. 1008, 29 noiembrie 2011)

2076. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cenac, raionul Cimișlia (nr. 1009, 29 noiembrie 2011)

2077. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 1010, 29 noiembrie 2011)

2078. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răculești, raionul Criuleni (nr. 1011, 29 noiembrie 2011)

2079. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț (nr. 1012, 29 noiembrie 2011)

2080. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Egorovca, raionul Fălești (nr. 1013, 29 noiembrie 2011)

2081. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Roșietici, raionul Florești (nr. 1014, 29 noiembrie 2011)

2082. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni (nr. 1015, 29 noiembrie 2011)

2083. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hîncești (nr. 1016, 29 noiembrie 2011)

2084. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1017, 29 noiembrie 2011)

2085. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 1018, 29 noiembrie 2011)

2086. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 1019, 29 noiembrie 2011)

2087. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bîrlădeni, raionul Ocnița (nr. 1020, 29 noiembrie 2011)

2088. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crihana, raionul Orhei (nr. 1021, 29 noiembrie 2011)

2089. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndrești, raionul Rîșcani (nr. 1022, 29 noiembrie 2011)

2090. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hiliuți, raionul Rîșcani (nr. 1023, 29 noiembrie 2011)

2091. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca (nr. 1024, 29 noiembrie 2011)

2092. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cojușna, raionul Strășeni (nr. 1025, 29 noiembrie 2011)

2093. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 1026, 29 noiembrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2094. Decizie cu privire la examinarea unei cereri prealabile (nr. 160, 11 noiembrie 2011)

2095. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 137 din 30 septembrie 2011 (nr. 162, 2 decembrie 2011)

2096. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 163, 2 decembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

2097. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică (nr. 232, 27 octombrie 2011)

2098. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar (nr. 233, 27 octombrie 2011)

2099. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii (nr. 241, 3 noiembrie 2011)

2100. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 242, 3 noiembrie 2011)

2101. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (nr. 257, 17 noiembrie 2011)

2102. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la Raportul privind conturile corespondente și alte plasări ale băncii licențiate (nr. 258, 17 noiembrie 2011)

2103. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 261, 17 noiembrie 2011)

2104. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor (nr. 292, 15 decembrie 2011)

2105. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 293, 15 decembrie 2011)

2106. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 294, 15 decembrie 2011)

2107. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea contabilității în băncile din Republica Moldova (nr. 297, 15 decembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte