Nr. 233-236 27.12.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

661. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (nr. 437-VI, 22 decembrie 2011)

662. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (nr. 258, 9 decembrie 2011)

663. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului legitimației de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 218, 18 noiembrie 2011)

664. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 204 din 20 octombrie 2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate (nr. 249, 8 decembrie 2011)

665. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2010 (nr. 253, 9 decembrie 2011)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

65. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor unităților administrativ-teritoriale din raionul Hîncești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public (nr. 75, 24 noiembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1073. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 968, 19 decembrie 2011)

1074. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră (nr. 972, 21 decembrie 2011)

1075. Hotărîre cu privire la restructurarea corporativă, instituțională și financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chișinău (nr. 983, 22 decembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2108. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 198, 20 decembrie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

2109. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.01.02-2011 Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor. Indicatorul nr. 20. Utilaje de semnalizare, centralizare, blocare și rețeaua de contact în transportul feroviar. (nr. 126, 14 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

2110. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FINCORDAN (nr. 57/1, 15 decembrie 2011)

2111. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 57/7, 15 decembrie 2011)

2112. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 57/10, 15 decembrie 2011)

2113. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 57/11, 15 decembrie 2011)

2114. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Companiei de Asigurări IDEEA ASIGURĂRI S.A. (nr. 57/12, 15 decembrie 2011)

2115. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 57/15, 15 decembrie 2011)

2116. Ordonanță cu privire la inițierea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare BLAJCO ASIST S.R.L. (nr. 57/13-O, 15 decembrie 2011)

2117. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 57/14-O, 15 decembrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

2118. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune Muzica TV, RU-TV Moldova, Busuioc TV, NOROC, Bravo și TV Dixi (nr. 164, 2 decembrie 2011)

2119. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie (nr. 165, 2 decembrie 2011)

2120. Decizie cu privire la solicitările întreprinderilor ОCS Pro Digital S.R.L. și Aer Comuncație Grup S.R.L. (nr. 166, 2 decembrie 2011)

2121. Decizie cu privire la examinarea sesizării UNICEF Moldova (nr. 169, 9 decembrie 2011)

2122. Decizie cu privire la frecvențele radio nevalorificate (nr. 172, 9 decembrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2123. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 267 din 14.04.2011 Cu privire la organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (nr. 1061, 20 decembrie 2011)

2124. Ordin privind aprobarea Listei agenților economici mari contribuabili pentru anul 2012 (nr. 1065, 21 decembrie 2011)