Nr. 237 29.12.2011


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1076. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor BOLBOCEANU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 1012, 28 decembrie 2011)

1077. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alexandru COMAN (nr. 1013, 28 decembrie 2011)

1078. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1014, 28 decembrie 2011)

1079. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1015, 28 decembrie 2011)

1080. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1016, 28 decembrie 2011)

1081. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 273 din 22 aprilie 2011 (nr. 1017, 28 decembrie 2011)

1082. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea tabelelor nr. 1-6 și nr. 8 din anexa nr. 1 la Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 22 ianuarie 2009 (nr. 1018, 28 decembrie 2011)

1083. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1019, 28 decembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

2125. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 515 din 16 decembrie 2010 privind retragerea licenței pentru exercitarea activității de executor judecătoresc (nr. 574, 26 decembrie 2011)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2126. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 710/47, 27 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

2127. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la cerințele față de persoanele cu funcții de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/3 din 3 aprilie 2008 (nr. 52/8, 17 noiembrie 2011)

2128. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011 (nr. 55/12, 1 decembrie 2011)

2129. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BĂLĂUREȘTI (nr. 58/1, 23 decembrie 2011)

2130. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/2, 23 decembrie 2011)

2131. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 58/3, 23 decembrie 2011)

2132. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 58/4, 23 decembrie 2011)

2133. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2012 (nr. 58/7, 23 decembrie 2011)

2134. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 58/5-O, 23 decembrie 2011)