Nr. 238-242 30.12.2011


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

666. Decret privind promulgarea Legii pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) și (4) al Legii nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 443-VI, 26 decembrie 2011)

667. Lege pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) și (4) al Legii nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 222, 24 noiembrie 2011)

668. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 444-VI, 26 decembrie 2011)

669. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 226, 25 noiembrie 2011)

670. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 434-VI, 22 decembrie 2011)

671. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 241, 2 decembrie 2011)

672. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 435-VI, 22 decembrie 2011)

673. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 243, 2 decembrie 2011)

674. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de implementare dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Оntreținere și Aprovizionare a Alianței Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase în Republica Moldova (nr. 445-VI, 26 decembrie 2011)

675. Lege pentru ratificarea Acordului de implementare dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Оntreținere și Aprovizionare a Alianței Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase în Republica Moldova (nr. 244, 2 decembrie 2011)

676. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 436-VI, 22 decembrie 2011)

677. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 251, 8 decembrie 2011)

678. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice în exercițiul bugetar 2008 (nr. 246, 8 decembrie 2011)

679. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în exercițiul bugetar 2009 (nr. 247, 8 decembrie 2011)

680. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în exercițiul bugetar 2010 (nr. 248, 8 decembrie 2011)

681. Hotărîre cu privire la rezultatele alegerilor ordinare pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 266, 23 decembrie 2011)

682. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 269, 23 decembrie 2011)

683. Decret privind rechemarea domnului Gheorghe RUSNAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană și în Republica Malta, precum și din cea de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Programul Alimentar Mondial (nr. 424-VI, 22 decembrie 2011)

684. Decret privind numirea domnului Aurel BĂIEȘU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 425-VI, 22 decembrie 2011)

685. Decret privind eliberarea domnului Valentin VEREJAN din funcția de judecător la Judecătoria Militară (nr. 426-VI, 22 decembrie 2011)

686. Decret privind numirea domnului Vitalie MOVILĂ în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 427-VI, 22 decembrie 2011)

687. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 428-VI, 22 decembrie 2011)

688. Decret privind numirea domnului Virgiliu BUHNACI în funcția de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău (nr. 429-VI, 22 decembrie 2011)

689. Decret privind numirea domnului Constantin GHENCEA în funcția de judecător de instrucție (nr. 430-VI, 22 decembrie 2011)

690. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 431-VI, 22 decembrie 2011)

691. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Societății Vînătorilor și Pescarilor din Republica Moldova (nr. 432-VI, 22 decembrie 2011)

692. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcționarului public domnului Iulian BERCO (nr. 433-VI, 22 decembrie 2011)

693. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Vladimir TROFIM și doamnei Angela OTEAN (nr. 438-VI, 22 decembrie 2011)

694. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 439-VI, 22 decembrie 2011)

695. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 440-VI, 22 decembrie 2011)

696. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 441-VI, 22 decembrie 2011)

697. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 442-VI, 22 decembrie 2011)

698. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 2054-III din 20 octombrie 2004 (nr. 446-VI, 26 decembrie 2011)

699. Decret privind rechemarea doamnei Daniela CUJBĂ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Șef al Misiunii Diplomatice a Republicii Moldova pe lîngă Comunitățile Europene (nr. 447-VI, 27 decembrie 2011)

700. Decret privind numirea domnului Eugen CARAS în funcția de Ambasador, Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 448-VI, 27 decembrie 2011)

701. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Nicolae SAVOSTIN (nr. 449-VI, 27 decembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

39. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității articolului 21 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) și articolului 40 alin. (5) din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (nr. 6, 14 decembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1084. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 (nr. 985, 23 decembrie 2011)

1085. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 986, 23 decembrie 2011)

1086. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 987, 23 decembrie 2011)

1087. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 988, 23 decembrie 2011)

1088. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion CEBANU, ministru al tineretului și sportului (nr. 989, 23 decembrie 2011)

1089. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr. 990, 23 decembrie 2011)

1090. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei USATОI, ministru al sănătății (nr. 991, 23 decembrie 2011)

1091. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Deciziei Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Statutul Biroului de coordonare pentru combaterea criminalității organizate și a altor infracțiuni grave pe teritoriul statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 992, 23 decembrie 2011)

1092. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Ministerul Administrației și Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră privind consolidarea cooperării la nivel central și teritorial, semnat la Iași la 29 noiembrie 2011 (nr. 993, 23 decembrie 2011)

1093. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 994, 23 decembrie 2011)

1094. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 995, 23 decembrie 2011)

1095. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind cooperarea în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, migrației ilegale și altor infracțiuni (nr. 996, 23 decembrie 2011)

1096. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 997, 23 decembrie 2011)

1097. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la crearea sistemelor naționale compatibile de telemedicină, dezvoltarea și utilizarea în continuare a acestora, semnat la Sankt-Petersburg la 19 noiembrie 2010 (nr. 998, 23 decembrie 2011)

1098. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2012 (nr. 999, 23 decembrie 2011)

1099. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate comemorării a 20 de ani de la începutul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992) (nr. 1000, 23 decembrie 2011)

1100. Hotărîre privind punerea în aplicare a unor acte legislative (nr. 1001, 26 decembrie 2011)

1101. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Poștale Universale și Protocolului final, adoptate la Geneva la 12 august 2008 (nr. 1002, 26 decembrie 2011)

1102. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată, adoptate la Geneva la 12 august 2008 (nr. 1003, 26 decembrie 2011)

1103. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 906 din 24 septembrie 2010 (nr. 1004, 26 decembrie 2011)

1104. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 738 din 20 iunie 2008 (nr. 1005, 26 decembrie 2011)

1105. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1006, 26 decembrie 2011)

1106. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1007, 26 decembrie 2011)

1107. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat Evidența migrației forței de muncă (nr. 1008, 26 decembrie 2011)

1108. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1010, 27 decembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

2135. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 148, 19 decembrie 2011)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

2136. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Dranga Laura (nr. 573, 26 decembrie 2011)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

2137. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 41 din 29.06.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcției și corespunderea lucrărilor de construcție cu documentația de proiect (nr. 119, 25 noiembrie 2011)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

2138. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 931, 5 decembrie 2011)

2139. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 963, 13 decembrie 2011)

2140. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 964, 14 decembrie 2011)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

2141. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată (nr. 35, 20 decembrie 2011)

2142. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive S.A. Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața furnizării cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată, pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată (nr. 36, 20 decembrie 2011)

2143. Decizie cu privire la difuzarea spoturilor sociale privind protecția minorilor în cadrul programelor audiovizuale (nr. 167, 9 decembrie 2011)

2144. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licențele de emisie (nr. 168, 9 decembrie 2011)

2145. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 170, 9 decembrie 2011)

2146. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la Licența de emisie pentru postul de radio Noroc (nr. 171, 9 decembrie 2011)

2147. Decizie cu privire la Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune Info Channel (nr. 173, 9 decembrie 2011)

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

2148. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2010 (nr. 696-A, 27 decembrie 2011)

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

2149. Raport privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2010

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2150. Ordin suplimentar la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 (nr. 1066, 21 decembrie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

2151. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (nr. 304, 22 decembrie 2011)

2152. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 309, 22 decembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte