Nr. 7-12 13.01.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

19. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 464-VI, 30 decembrie 2011)

20. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 227, 25 noiembrie 2011)

21. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 466-VI, 30 decembrie 2011)

22. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 228, 25 noiembrie 2011)

23. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 465-VI, 30 decembrie 2011)

24. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 229, 25 noiembrie 2011)

25. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 (nr. 268, 23 decembrie 2011)

26. Hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2012 (nr. 281, 27 decembrie 2011)

27. Hotărîre privind stabilirea datei alegerii repetate a Președintelui Republicii Moldova (nr. 287, 28 decembrie 2011)

28. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 453-VI, 27 decembrie 2011)

29. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 461-VI, 30 decembrie 2011)

30. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 463-VI, 30 decembrie 2011)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind controlul constituționalității Legii nr. 184 din 27 august 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 28a/2011) (nr. 28, 22 decembrie 2011)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

25. Hotărîre cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (nr. 1020, 29 decembrie 2011)

26. Hotărîre cu privire la atribuirea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 4, 3 ianuarie 2012)

27. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 (nr. 5, 3 ianuarie 2012)

28. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul Măsuri de Consolidare a Оncrederii (nr. 8, 4 ianuarie 2012)

29. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea modificărilor la Acordul de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 9, 4 ianuarie 2012)

30. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova (nr. 10, 5 ianuarie 2012)

31. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Estonia, încheiat la Tallinn la 19 octombrie 2011 (nr. 11, 5 ianuarie 2012)

32. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale, încheiat la Praga la 29 noiembrie 2011 (nr. 12, 5 ianuarie 2012)

33. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Cahul la 6 decembrie 2011 (nr. 13, 5 ianuarie 2012)

34. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniile sănătății și științelor medicale, întocmit la Praga la 29 noiembrie 2011 (nr. 14, 5 ianuarie 2012)

35. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental privind recunoașterea diplomelor, titlurilor academice, calificărilor și competențelor (nr. 15, 5 ianuarie 2012)

36. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 11 din 19 ianuarie 2010 (nr. 16, 5 ianuarie 2012)

37. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2212 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 17, 6 ianuarie 2012)

38. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Reglementării tehnice Miere naturală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 13 iunie 2007 (nr. 18, 9 ianuarie 2012)

39. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea Crucii comemorative Participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992) (nr. 20, 11 ianuarie 2012)

40. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 164 al Legii insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 21, 11 ianuarie 2012)

41. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vasilii CONSTANTINOV (nr. 22, 11 ianuarie 2012)

42. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Vladimir TAUCCI (nr. 23, 11 ianuarie 2012)

43. Dispoziție (nr. 1-d, 9 ianuarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

34. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 159, 30 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

35. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Intermedia-Group S.A. (nr. 59/1, 30 decembrie 2011)

36. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 59/4, 30 decembrie 2011)

37. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.R.L. (nr. 59/5, 30 decembrie 2011)

38. Hotărîre cu privire la stabilirea primei de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 59/6, 30 decembrie 2011)

39. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 1/2, 5 ianuarie 2012)

40. Ordonanță cu privire la inițierea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare COVERINS S.R.L. (nr. 1/3-O, 5 ianuarie 2012)

41. Ordonanță cu privire la inițierea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Broker de Asigurare-Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 1/4-O, 5 ianuarie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

42. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universității Agrare de Stat din Moldova (nr. AC-8/1, 8 decembrie 2011)

43. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-9/1, 22 decembrie 2011)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

44. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 174, 27 decembrie 2011)

45. Decizie cu privire la examinarea solicitării dlui Boris GOLOVIN, președintele fracțiunii PCRM în CMC (nr. 175, 27 decembrie 2011)

46. Decizie cu privire la solicitarea întreprinderii ОCS Pro Digital S.R.L. (nr. 176, 27 decembrie 2011)

47. Decizie cu privire la Concepția generală a serviciului de programe pentru postul Alt TV (nr. 177, 27 decembrie 2011)

48. Decizie cu privire la Hotărîrea Curții Supreme de Justiție din 23 noiembrie 2011 (nr. 178, 27 decembrie 2011)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

49. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al parajuriștilor (nr. 5, 15 iunie 2011)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

50. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor (nr. 3, 5 ianuarie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte