Nr. 453-458 23.12.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

894. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 2517-VII, 16 decembrie 2016)

895. Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative (nr. 244, 3 noiembrie 2016)

896. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (nr. 2521-VII, 16 decembrie 2016)

897. Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (nr. 261, 9 decembrie 2016)

898. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova (nr. 2520-VII, 16 decembrie 2016)

899. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activităţii Președintelui Republicii Moldova (nr. 263, 9 decembrie 2016)

900. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 21 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională (nr. 2519-VII, 16 decembrie 2016)

901. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 21 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (nr. 264, 9 decembrie 2016)

902. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (nr. 2526-VII, 19 decembrie 2016)

903. Lege privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (nr. 265, 9 decembrie 2016)

904. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului IV din Legea nr. 126 din 9 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2522-VII, 16 decembrie 2016)

905. Lege cu privire la modificarea articolului IV din Legea nr. 126 din 9 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 266, 9 decembrie 2016)

906. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 2518-VII, 16 decembrie 2016)

907. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 268, 9 decembrie 2016)

908. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2528-VII, 20 decembrie 2016)

909. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 270, 9 decembrie 2016)

910. Decret privind eliberarea domnului Victor ȚĂRNĂ din funcţia de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 2524-VII, 19 decembrie 2016)

911. Decret privind eliberarea domnului Ion GUȚU din funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 2525-VII, 19 decembrie 2016)

912. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Centrului Național Anticorupție (nr. 2527-VII, 19 decembrie 2016)

913. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2530-VII, 20 decembrie 2016)

914. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2531-VII, 20 decembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1427. Hotărîre cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare (nr. 1368, 19 decembrie 2016)

1428. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1369, 20 decembrie 2016)

1429. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1182 din 22 decembrie 2010 (nr. 1370, 20 decembrie 2016)

1430. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 1371, 20 decembrie 2016)

1431. Dispoziţie (nr. 165-d, 20 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2135. Ordin cu privire la aprobarea completărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.105 din 17 iulie 2015 (nr. 154, 14 decembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

2136. Ordin cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenționale pentru planuri topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 și 1:500 (nr. 154, 6 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2137. Hotărîre cu privire la licenţa Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 63/3, 16 decembrie 2016)

2138. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 63/11, 16 decembrie 2016)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2139. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 338, 7 decembrie 2016)

2140. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 339, 7 decembrie 2016)