Nr. 13-14 13.01.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

31. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 469-VI, 13 ianuarie 2012)

32. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 267, 23 decembrie 2011)

33. Hotărîre cu privire la declararea anului 2012 Anul Ion și Doina Aldea-Teodorovici (nr. 288, 28 decembrie 2011)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

51. Ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2012 (nr. 1, 3 ianuarie 2012)