Nr. 19-20 25.01.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

45 D E C R E T pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2012.

46 L E G E A bugetului de stat pe anul 2012.