Nr. 21-24 27.01.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (nr. 477-VI, 18 ianuarie 2012)

48. Lege pentru modificarea și completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (nr. 233, 1 decembrie 2011)

49. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie (nr. 478-VI, 18 ianuarie 2012)

50. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie (nr. 252, 8 decembrie 2011)

51. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 479-VI, 18 ianuarie 2012)

52. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (nr. 261, 19 decembrie 2011)

53. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 480-VI, 18 ianuarie 2012)

54. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 262, 19 decembrie 2011)

55. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (nr. 481-VI, 18 ianuarie 2012)

56. Lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (nr. 263, 19 decembrie 2011)

57. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 488-VI, 24 ianuarie 2012)

58. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 276, 27 decembrie 2011)

59. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Cel de-al Șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (nr. 483-VI, 18 ianuarie 2012)

60. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Cel de-al Șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (nr. 279, 27 decembrie 2011)

61. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 482-VI, 18 ianuarie 2012)

62. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 286, 28 decembrie 2011)

63. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea medaliei Crucea comemorativă. Participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992) (nr. 493-VI, 25 ianuarie 2012)

64. Lege privind instituirea medaliei Crucea comemorativă. Participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992) (nr. 2, 15 ianuarie 2012)

65. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 489-VI, 24 ianuarie 2012)

66. Lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 3, 15 ianuarie 2012)

67. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 164 din Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 490-VI, 24 ianuarie 2012)

68. Lege pentru modificarea articolului 164 din Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 4, 15 ianuarie 2012)

69. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 242 din 2 decembrie 2011 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor evadării bloggerului Eduard Baghirov (nr. 285, 28 decembrie 2011)

70. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 1, 15 ianuarie 2012)

71. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valentin VEREJAN (nr. 484-VI, 18 ianuarie 2012)

72. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 485-VI, 18 ianuarie 2012)

73. Decret privind numirea doamnei Ala POPESCU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic (nr. 486-VI, 18 ianuarie 2012)

74. Decret privind numirea doamnei Tatiana CUNEȚCHI în funcția de șef al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 487-VI, 19 ianuarie 2012)

75. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 491-VI, 24 ianuarie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului nr. 266 din 23 decembrie 2011 cu privire la rezultatele alegerilor ordinare pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (Sesizarea nr. 37a/2011) (nr. 1, 12 ianuarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

61. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere Controlul traficului (nr. 40, 17 ianuarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

71. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 11, 24 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

72. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 763, 7 octombrie 2011)

73. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 769, 12 octombrie 2011)

74. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 794, 20 octombrie 2011)

75. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 977, 16 decembrie 2011)

76. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 1003, 22 decembrie 2011)

77. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 1020, 29 decembrie 2011)

78. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 15, 9 ianuarie 2012)

79. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 16, 9 ianuarie 2012)

80. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 17, 9 ianuarie 2012)

81. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 18, 9 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

82. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1021/206A, 29 decembrie 2011)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

83. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Mobiasbancă Groupe Societe Generale S.A. (nr. 3/1, 20 ianuarie 2012)

84. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare BROKERASIG S.R.L. (nr. 3/2, 20 ianuarie 2012)

85. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/3, 20 ianuarie 2012)

86. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 3/5, 20 ianuarie 2012)

87. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Reparații Auto (nr. 3/6, 20 ianuarie 2012)

88. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 3/10, 20 ianuarie 2012)

89. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/4-O din 20.05.2004 (nr. 2/6-O, 12 ianuarie 2012)

90. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni Оntreprinderea raională pentru reparație și deservirea tehnicii Cantemir (nr. 2/9-O, 12 ianuarie 2012)

91. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile de depozit ale Asociației de Economii și Оmprumut PRUT-VĂRATIC (nr. 2/14-O, 12 ianuarie 2012)

92. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MERENI (nr. 2/15-O, 12 ianuarie 2012)

93. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Compania de brokeraj DAAC Invest S.A. (nr. 2/18-O, 12 ianuarie 2012)

94. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Banca Comercială Victoriabank S.A. (nr. 2/19-O, 12 ianuarie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

95. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de specialist principal în Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 27/2, 17 ianuarie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

96. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 1051, 16 decembrie 2011)

97. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baimaclia, raionul Cantemir (nr. 1052, 16 decembrie 2011)

98. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălănești, raionul Nisporeni (nr. 1053, 16 decembrie 2011)

99. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bursuc, raionul Nisporeni (nr. 1054, 16 decembrie 2011)

100. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mihălășeni, raionul Ocnița (nr. 1055, 16 decembrie 2011)

101. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1056, 16 decembrie 2011)

102. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 1057, 23 decembrie 2011)

103. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca (nr. 1058, 23 decembrie 2011)

104. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 1059, 23 decembrie 2011)

105. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtop, raionul Cimișlia (nr. 1060, 23 decembrie 2011)

106. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni (nr. 1061, 23 decembrie 2011)

107. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 1062, 23 decembrie 2011)

108. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dondușeni, raionul Dondușeni (nr. 1063, 23 decembrie 2011)

109. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Dondușeni (nr. 1064, 23 decembrie 2011)

110. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nicoreni, raionul Drochia (nr. 1065, 23 decembrie 2011)

111. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 1066, 23 decembrie 2011)

112. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița (nr. 1067, 23 decembrie 2011)

113. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Berezlogi, raionul Orhei (nr. 1068, 23 decembrie 2011)

114. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Seliște, raionul Orhei (nr. 1069, 23 decembrie 2011)

115. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 1070, 23 decembrie 2011)

116. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 1071, 23 decembrie 2011)

117. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1072, 27 decembrie 2011)

118. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țaul, raionul Dondușeni (nr. 1073, 27 decembrie 2011)

119. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 1074, 27 decembrie 2011)

120. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 1075, 27 decembrie 2011)

121. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița (nr. 1076, 27 decembrie 2011)

122. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei (nr. 1077, 27 decembrie 2011)

123. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Strășeni (nr. 1078, 27 decembrie 2011)

124. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirileni, raionul Ungheni (nr. 1079, 27 decembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte