Nr. 25-28 03.02.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

76. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 494-VI, 25 ianuarie 2012)

77. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 245, 2 decembrie 2011)

78. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 495-VI, 25 ianuarie 2012)

79. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 254, 9 decembrie 2011)

80. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 498-VI, 26 ianuarie 2012)

81. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (nr. 260, 19 decembrie 2011)

82. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind statutul apatrizilor (nr. 499-VI, 26 ianuarie 2012)

83. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind statutul apatrizilor (nr. 275, 27 decembrie 2011)

84. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 500-VI, 26 ianuarie 2012)

85. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 277, 27 decembrie 2011)

86. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa I Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 496-VI, 26 ianuarie 2012)

87. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 497-VI, 26 ianuarie 2012)

88. Decret privind numirea doamnei Ecaterina BUZU în funcția de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 501-VI, 30 ianuarie 2012)

89. Decret privind numirea domnului Vitali MIRONOV în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Sîngerei (nr. 502-VI, 30 ianuarie 2012)

90. Decret privind aprobarea unei grațieri individuale (nr. 503-VI, 30 ianuarie 2012)

91. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în aprilie-iulie 2012 (nr. 504-VI, 30 ianuarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

62. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului Administrativ cu privire la modalitățile de aplicare a Acordului între Republica Moldova și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale și acordarea deplinelor puteri doamnei Ana VASILACHI, viceministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 41, 25 ianuarie 2012)

63. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale de Descentralizare (nr. 42, 26 ianuarie 2012)

64. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor și completărilor în Acordul privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărții și poligrafiei, semnat la Minsk la 4 iunie 1999 (nr. 43, 26 ianuarie 2012)

65. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (nr. 44, 26 ianuarie 2012)

66. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 45, 26 ianuarie 2012)

67. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (nr. 46, 26 ianuarie 2012)

68. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 47, 30 ianuarie 2012)

69. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 48, 30 ianuarie 2012)

70. Hotărîre privind plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, salarizat în baza Rețelei tarifare unice (nr. 49, 30 ianuarie 2012)

71. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind munca prin cumul (nr. 50, 30 ianuarie 2012)

72. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea articolului 64 din Codul penalal Republicii Moldova (nr. 51, 30 ianuarie 2012)

73. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (nr. 52, 30 ianuarie 2012)

74. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (nr. 53, 30 ianuarie 2012)

75. Hotărîre cu privire la aprobarea listei actelor legislative și normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice în semestrul I al anului 2012 (nr. 54, 30 ianuarie 2012)

76. Hotărîre cu privire la modificarea Planului de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 494 din 8 iulie 2011 (nr. 56, 31 ianuarie 2012)

77. Hotărîre cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2012 (nr. 57, 31 ianuarie 2012)

78. Dispoziție (nr. 5-d, 23 ianuarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

125. Ordin privind abrogarea Ordinului nr. 31 din 22 februarie 2010 privind crearea Comisiei pentru examinarea și coordonarea contractelor-tip încheiate cu consumatorii casnici de către agenții economici furnizori de servicii, care în conformitate cu legislația în vigoare sînt recunoscuți ca avînd o poziție dominantă pe piață (nr. 12, 25 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

126. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 42, 27 ianuarie 2012)

127. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 43, 27 ianuarie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

128. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 1008, 27 decembrie 2011)

129. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 1028, 30 decembrie 2011)

130. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 41, 18 ianuarie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

131. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 267-O din 2 octombrie 2009 privind formularul, modul de completare și utilizare a actului constatator (nr. 37-O, 26 ianuarie 2012)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

132. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 4, 24 ianuarie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

133. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 4/1, 26 ianuarie 2012)

134. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor unor asociații de economii și împrumut (nr. 4/3, 26 ianuarie 2012)

135. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 4/6, 26 ianuarie 2012)

136. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 4/7, 26 ianuarie 2012)

137. Ordonanță cu privire la efectuarea transferului mijloacelor bănești (nr. 3/4-O, 20 ianuarie 2012)

138. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor cu valorile mobiliare emise de Societatea pe acțiuni Reparații Auto (nr. 3/7-O, 20 ianuarie 2012)

139. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni Melioservice-Agro (nr. 4/2-O, 26 ianuarie 2012)

140. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 59/21-O din 11.12.2008 (nr. 4/4-O, 26 ianuarie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

141. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 15, 26 ianuarie 2012)

142. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 17, 26 ianuarie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte