Nr. 29 03.02.2012


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

79. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor minime de calitate (nr. 55, 30 ianuarie 2012)

80. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 64, 2 februarie 2012)

81. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 65, 2 februarie 2012)

82. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 66, 2 februarie 2012)

83. Hotărîre privind Comisia guvernamentală pentru identificarea persoanelor civile și colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 și recuperarea prejudiciului cauzat acestora (nr. 67, 2 februarie 2012)

84. Hotărîre cu privire la unele măsuri privind procedura planului pentru Societatea pe Acțiuni Termocom (nr. 69, 2 februarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

143. Decizie cu privire la examinarea unor sesizări (nr. 1, 17 ianuarie 2012)

144. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării generale a serviciilor de programe al postului de televiziune Super TV și ale posturilor de radio Radio 7/ Радио 7, RADIO PLAI, AQUARELLE FM, Europa Plus Moldova, Jurnal FM, PRO FM CHIȘINĂU, Radio 21, Radio Sport, Radio Stil/Стильное Радио și RETRO FM (nr. 2, 17 ianuarie 2012)