Nr. 30-33 10.02.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

92. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 509-VI, 7 februarie 2012)

93. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 284, 28 decembrie 2011)

94. Decret privind numirea domnului Boris TALPĂ în funcția de președinte al Judecătoriei Dubăsari (nr. 505-VI, 31 ianuarie 2012)

95. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnilor Vladimir POPUȘOI și Ion STRATULAT (nr. 506-VI, 31 ianuarie 2012)

96. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 507-VI, 2 februarie 2012)

97. Decret privind conferirea medaliei Crucea comemorativă. Participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992) (nr. 508-VI, 6 februarie 2012)

98. Decret privind numirea domnului Mihail ANTONOV în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Bender (nr. 510-VI, 7 februarie 2012)

99. Decret privind conferirea gradului superior de calificare al judecătorului domnului Vladimir TIMOFTI (nr. 511-VI, 7 februarie 2012)

100. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru în Artă domnului Timofei TREGUBENCO (nr. 512-VI, 7 februarie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2011 (nr. 2, 24 ianuarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

85. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Energie Atomică cu privire la aplicarea garanțiilor în raport cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 14 decembrie 2011 (nr. 58, 2 februarie 2012)

86. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modul de import al unor mijloace de transport, dispozitive medicale și al altor bunuri (nr. 59, 2 februarie 2012)

87. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor între statele-membre ale GUAM (nr. 60, 2 februarie 2012)

88. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 61, 2 februarie 2012)

89. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2012 și acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 62, 2 februarie 2012)

90. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 63, 2 februarie 2012)

91. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 68, 2 februarie 2012)

92. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei pentru implementarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 (nr. 70, 6 februarie 2012)

93. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1432 din 7 noiembrie 2002 (nr. 71, 6 februarie 2012)

94. Hotărîre cu privire la Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie (nr. 72, 7 februarie 2012)

95. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 73, 7 februarie 2012)

96. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 74, 7 februarie 2012)

97. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală (nr. 75, 8 februarie 2012)

98. Hotărîre cu privire la numirea în funcție pe perioadă determinată a dlui Grigore PRISĂCARU (nr. 76, 8 februarie 2012)

99. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 77, 8 februarie 2012)

100. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 78, 8 februarie 2012)

101. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 79, 8 februarie 2012)

102. Dispoziție (nr. 6-d, 23 ianuarie 2012)

103. Dispoziție (nr. 8-d, 7 februarie 2012)

104. Dispoziție (nr. 9-d, 7 februarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

145. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 15, 2 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

146. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 13, 2 februarie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

147. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 6/1, 3 februarie 2012)

148. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 4/1 din 04.02.2011 (nr. 6/3, 3 februarie 2012)

149. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXCLUSIV BROKER S.R.L. (nr. 6/4, 3 februarie 2012)

150. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Societatea Internațională de Asigurări MOLDASIG S.R.L. (nr. 6/5, 3 februarie 2012)

151. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 6/6, 3 februarie 2012)

152. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni MONTEC (nr. 5/1-O, 31 ianuarie 2012)

153. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni Iamocs-Service (nr. 6/2-O, 3 februarie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

154. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de șef al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 57/4, 31 ianuarie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualuluidin Republica Moldova

155. Decizie cu privire la respectarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Codul audiovizualului de către posturile de televiziune Moldova 1, PRO TV CHIȘINĂU, EURO-TV CHIȘINĂU, ALT TV, 2 PLUS, TV 7, Jurnal TV, NIT, Prime, N 4, Super TV, TVC 21, TV Dixi și Bravo (nr. 3, 17 ianuarie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

156. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu B.C. Guinea S.A. în proces de lichidare (nr. 0902118/1, 3 februarie 2012)

157. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu BCIA VIAS în proces de lichidare (nr. 0902118/2, 3 februarie 2012)

158. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a administratorului în oficiu al BCA Capitalbank în proces de lichidare (nr. 0902118/3, 3 februarie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte