Nr. 34-37 17.02.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

101. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase și părțile lor componente (nr. 516-VI, 14 februarie 2012)

102. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase și părțile lor componente (nr. 278, 27 decembrie 2011)

103. Decret privind numirea doamnei Tatiana DIMITRIADI în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 513-VI, 8 februarie 2012)

104. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 514-VI, 8 februarie 2012)

105. Decret privind numirea doamnei Marina COINAC în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia (nr. 515-VI, 8 februarie 2012)

106. Decret privind aprobarea unei grațieri individuale (nr. 517-VI, 14 februarie 2012)

107. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 518-VI, 14 februarie 2012)

108. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Victor SAVIN (nr. 519-VI, 14 februarie 2012)

109. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vasile URSACHI (nr. 520-VI, 14 februarie 2012)

110. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Sergiu CERTAN (nr. 521-VI, 14 februarie 2012)

111. Decret privind conferirea gradului superior de calificare al judecătorului doamnei Elena COVALENCO (nr. 522-VI, 15 februarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

105. Hotărîre privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile (nr. 80, 9 februarie 2012)

106. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 81, 10 februarie 2012)

107. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca de Export-Import a Republicii Populare Chineze întru realizarea Proiectului strategic de reabilitare a drumurilor (nr. 82, 10 februarie 2012)

108. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor și completărilor în Acordul privind protecția socială și ocrotirea sănătății cetățenilor care au fost supuși acțiunii radiației în urma catastrofei de la Cernobîl și altor catastrofe și avarii radiante, precum și a experiențelor nucleare, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994 (nr. 83, 10 februarie 2012)

109. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului privind cooperarea în domeniul carantinei plantelor, încheiat la Moscova, la 13 noiembrie 1992 (nr. 84, 10 februarie 2012)

110. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 85, 10 februarie 2012)

111. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la folosirea unui bun imobil (nr. 86, 10 februarie 2012)

112. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 87, 10 februarie 2012)

113. Hotărîre pentru abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 88, 10 februarie 2012)

114. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe (nr. 89, 10 februarie 2012)

115. Hotărîre privind aprobarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2012-2016 (nr. 90, 13 februarie 2012)

116. Hotărîre cu privire la parteneriatul public-privat pentru construcția de locuințe și obiective de menire socialculturală (nr. 91, 13 februarie 2012)

117. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 92, 14 februarie 2012)

118. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 95, 15 februarie 2012)

119. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizațiile financiare nebancare (nr. 96, 15 februarie 2012)

120. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 97, 15 februarie 2012)

121. Dispoziție (nr. 11-d, 9 februarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

159. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 17, 7 februarie 2012)

160. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 18, 7 februarie 2012)

161. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 19, 7 februarie 2012)

162. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 20, 7 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

163. Ordin cu privire la suspendarea executării Ordinului nr. 43 din 27.01.2012 (nr. 62, 8 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

164. Ordin cu privire la unele măsuri legate de executarea Hotărîrii Guvernului nr. 1032 din 29.12.2011 (nr. 18, 6 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

165. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor curse regulate de călători (nr. 36, 3 februarie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

166. Ordin referitor la clasificarea ușilor fabricate din aluminiu și sticlă (nr. 44-O, 6 februarie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

167. Hotărîre cu privire la confirmarea Ordinului Președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la repartizarea atribuțiilor funcționale de activitate vicepreședinților și membrilor Consiliului de administrație (nr. 7/1, 14 februarie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

168. Hotărîre cu privire la delegarea președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Batumi, Georgia (nr. 1080, 10 ianuarie 2012)

169. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Elizaveta, municipiul Bălți (nr. 1081, 10 ianuarie 2012)

170. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca (nr. 1082, 10 ianuarie 2012)

171. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni (nr. 1083, 10 ianuarie 2012)

172. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tețcani, raionul Briceni (nr. 1084, 10 ianuarie 2012)

173. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir (nr. 1085, 10 ianuarie 2012)

174. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 1086, 10 ianuarie 2012)

175. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 1087, 10 ianuarie 2012)

176. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrnățeni, raionul Căușeni (nr. 1088, 10 ianuarie 2012)

177. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșcalia, raionul Căușeni (nr. 1089, 10 ianuarie 2012)

178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 1090, 10 ianuarie 2012)

179. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia (nr. 1091, 10 ianuarie 2012)

180. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 1092, 10 ianuarie 2012)

181. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 1093, 10 ianuarie 2012)

182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești (nr. 1094, 10 ianuarie 2012)

183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1095, 10 ianuarie 2012)

184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răzeni, raionul Ialoveni (nr. 1096, 10 ianuarie 2012)

185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băiuș, raionul Leova (nr. 1097, 10 ianuarie 2012)

186. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeși, raionul Leova (nr. 1098, 10 ianuarie 2012)

187. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 1099, 10 ianuarie 2012)

188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca (nr. 1100, 10 ianuarie 2012)

189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Șoldănești, raionul Șoldănești (nr. 1101, 10 ianuarie 2012)

190. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șipca, raionul Șoldănești (nr. 1102, 10 ianuarie 2012)

191. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciulucani, raionul Telenești (nr. 1103, 10 ianuarie 2012)

192. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ordășei, raionul Telenești (nr. 1104, 10 ianuarie 2012)

193. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 1105, 10 ianuarie 2012)

194. Hotărîre privind suspendarea executării hotărîrii nr. 1029 din 9 decembrie 2011 Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și statului de personal ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale (nr. 1106, 24 ianuarie 2012)

195. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău (nr. 1107, 24 ianuarie 2012)

196. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Briceni (nr. 1108, 24 ianuarie 2012)

197. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul Cahul (nr. 1109, 24 ianuarie 2012)

198. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călărași (nr. 1110, 24 ianuarie 2012)

199. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni (nr. 1111, 24 ianuarie 2012)

200. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineț (nr. 1112, 24 ianuarie 2012)

201. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 1113, 24 ianuarie 2012)

202. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, raionul Florești (nr. 1114, 24 ianuarie 2012)

203. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 1115, 24 ianuarie 2012)

204. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hănăsenii Noi, raionul Leova (nr. 1116, 24 ianuarie 2012)

205. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova (nr. 1117, 24 ianuarie 2012)

206. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grozești, raionul Nisporeni (nr. 1118, 24 ianuarie 2012)

207. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 1119, 24 ianuarie 2012)

208. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Solonceni, raionul Rezina (nr. 1120, 24 ianuarie 2012)

209. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Văratic, raionul Rîșcani (nr. 1121, 24 ianuarie 2012)

210. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Holoșnița, raionul Soroca (nr. 1122, 24 ianuarie 2012)

211. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni (nr. 1123, 24 ianuarie 2012)

212. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țigănești, raionul Strășeni (nr. 1124, 24 ianuarie 2012)

213. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 1125, 24 ianuarie 2012)

214. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 1126, 24 ianuarie 2012)

215. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Beșalma, UTA Găgăuzia (nr. 1127, 24 ianuarie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

216. Hotărîre cu privire la retragerea licenței B.C. Universalbank S.A. de desfășurare a activităților financiare și inițierea procesului de lichidare silită (nr. 29, 15 februarie 2012)

217. Ordonanță cu privire la numirea lichidatorului B.C. Universalbank S.A. (nr. 09-02118/4, 15 februarie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte