Nr. 38-41 24.02.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

112. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 523-VI, 15 februarie 2012)

113. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 230, 25 noiembrie 2011)

114. Decret pentru promulgarea Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (nr. 527-VI, 20 februarie 2012)

115. Lege privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (nr. 256, 9 decembrie 2011)

116. Hotărîre privind numirea unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 8, 16 februarie 2012)

117. Hotărîre privind numirea în funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 9, 16 februarie 2012)

118. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Oleg EFRIM, ministru al justiției (nr. 524-VI, 15 februarie 2012)

119. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Boris PATON (nr. 525-VI, 15 februarie 2012)

120. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Aleksandr KOVALIOV (nr. 526-VI, 15 februarie 2012)

121. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 528-VI, 20 februarie 2012)

122. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 529-VI, 20 februarie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

7. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 30a/2011) (nr. 3, 9 februarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

122. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar (nr. 93, 15 februarie 2012)

123. Hotărîre cu privire la construcția unor blocuri locative (nr. 94, 15 februarie 2012)

124. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în scopul realizării Proiectului Servicii de sănătate și asistență socială, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2011 (nr. 98, 15 februarie 2012)

125. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul Complex de Consolidare Instituțională (nr. 99, 16 februarie 2012)

126. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind sănătatea reproducerii (nr. 101, 16 februarie 2012)

127. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 (nr. 102, 16 februarie 2012)

128. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei referitor la extinderea Proiectului de asistență tehnică pentru fermierii neprivilegiați (2KR) și acordarea deplinelor puteri dlui Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 103, 16 februarie 2012)

129. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Marin ADAM (nr. 104, 16 februarie 2012)

130. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Ucraina (or. Kiev, 2-3 februarie 2012) (nr. 105, 16 februarie 2012)

131. Hotărîre cu privire la Programul național de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Ion și Doina Aldea-Teodorovici (nr. 106, 16 februarie 2012)

132. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 107, 16 februarie 2012)

133. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară pentru anul 2012 (nr. 108, 17 februarie 2012)

134. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 (nr. 109, 17 februarie 2012)

135. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Azerbaidjan (or. Baku, 17-19 ianuarie 2012) (nr. 110, 20 februarie 2012)

136. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind selectarea, avansarea în carieră și evaluarea performanțelor judecătorilor (nr. 111, 20 februarie 2012)

137. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iulian FRUNTAȘU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Irlanda, prin cumul, cu reședința la Londra (nr. 115, 22 februarie 2012)

138. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor MORARU, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, prin cumul, cu reședința la Geneva (nr. 116, 22 februarie 2012)

139. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna martie 2012 (nr. 117, 22 februarie 2012)

140. Dispoziție (nr. 13-d, 16 februarie 2012)

141. Dispoziție (nr. 14-d, 16 februarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

218. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 69, 13 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

218a. Ordin cu privire la unele măsuri de menținere a resurselor genetice taurine prin metoda însămînțării artificiale (nr. 24, 15 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

219. Raport privind utilizarea fondului rutier în perioada anului 2011

Acte ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova

220. Modificări ale articolului 27, capitolul III din Statutul profesiei de avocat, aprobate prin Hotărîrea nr. 10 a Consiliului Uniunii Avocaților din RM din 23 decembrie 2011

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

221. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori Chișinău și acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare (nr. 2/22, 12 ianuarie 2012)

222. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Asociației de Economii și Оmprumut Conacul Boierului de a prezenta rapoartele specializate (nr. 8/3, 17 februarie 2012)

223. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Artizana (nr. 8/7, 17 februarie 2012)

224. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Montajcom (nr. 8/8, 17 februarie 2012)

225. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/9, 17 februarie 2012)

226. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni REACTIV (nr. 8/10, 17 februarie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

227. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul Gold TV (nr. 5, 31 ianuarie 2012)

228. Decizie cu privire la reperfectarea Licenței de emisie pentru postul Autoradio/Avtoradio (nr. 6, 31 ianuarie 2012)

229. Decizie cu privire la Concepția generală a serviciului de programe pentru postul Radio Plai (nr. 7, 31 ianuarie 2012)

230. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 8, 31 ianuarie 2012)

231. Decizie cu privire la examinarea sesizării AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO privind serviciul de programe al postului Ren TV Moldova (nr. 9, 31 ianuarie 2012)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova

232. Hotărîre privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 132/2, 17 februarie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte