Nr. 459-471 23.12.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

915. Decret pentru promulgarea Legii privind deșeurile (nr. 2501-VII, 9 decembrie 2016)

916. Lege privind deşeurile (nr. 209, 29 iulie 2016)

917. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova (nr. 2510-VII, 15 decembrie 2016)

918. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova (nr. 262, 9 decembrie 2016)

919. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetarfiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (nr. 2515-VII, 16 decembrie 2016)

920. Lege pentru completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (nr. 267, 9 decembrie 2016)

921. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 258, 8 decembrie 2016)

922. Hotărîre cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției (nr. 259, 8 decembrie 2016)

923. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2017 (nr. 269, 9 decembrie 2016)

924. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 272, 15 decembrie 2016)

925. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 273, 15 decembrie 2016)

926. Decret privind eliberarea doamnei Ana GAVRILIȚA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2493-VII, 7 decembrie 2016)

927. Decret privind eliberarea doamnei Ala NOGAI din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2494-VII, 7 decembrie 2016)

928. Decret privind eliberarea domnului Nichifor COROCHII din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2503-VII, 9 decembrie 2016)

929. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Constantin SÎRGHI (nr. 2504-VII, 13 decembrie 2016)

930. Decret privind eliberarea domnului Evghenii SANDUȚA din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2505-VII, 14 decembrie 2016)

931. Decret privind eliberarea domnului Vladimir BRAȘOVEANU din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2506-VII, 14 decembrie 2016)

932. Decret privind eliberarea domnului Borislav BABENCO din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2507-VII, 14 decembrie 2016)

933. Decret privind eliberarea domnului Sergiu PROCOPCIUC din funcția de judecător al Judecătoriei Orhei (nr. 2508-VII, 14 decembrie 2016)

934. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Veronica OGLINDĂ (nr. 2509-VII, 14 decembrie 2016)

935. Decret pentru aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (nr. 2511-VII, 15 decembrie 2016)

936. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenței Sale domnului Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW (nr. 2512-VII, 15 decembrie 2016)

937. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valentin POPA (nr. 2513-VII, 15 decembrie 2016)

938. Decret privind eliberarea domnului Dumitru MÎRZENCO din funcţia de judecător al Judecătoriei Strășeni (nr. 2514-VII, 15 decembrie 2016)

939. Decret privind aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni – Chișinău” (nr. 2516-VII, 16 decembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

109. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin. (5) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (interdicția forării de noi fântâni arteziene și exploatarea celor existente) (Sesizarea nr. 53g/2016) (nr. 28, 11 octombrie 2016)

110. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 399 din 16 iunie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1229 din 13 noiembrie 2001(producerea plăcilor de înmatriculare) (nr. 71, 12 octombrie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind performanța instrumentelor guvernamentale îndreptate la modernizarea/îmbunătățirea serviciilor în cadrul sistemului educațional (nr. 42, 22 noiembrie 2016)

39. Hotărâre privind aprobarea Programului activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2017 (nr. 47, 5 decembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1432. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1290, 2 decembrie 2016)

1433. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Programului operaţiunii pentru politicile de dezvoltare în domeniul competitivităţii (DPO-2) (nr. 1306, 6 decembrie 2016)

1434. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 1314, 7 decembrie 2016)

1435. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției (nr. 1315, 7 decembrie 2016)

1436. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea articolului IV din Legea nr. 126 din 9 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1316, 7 decembrie 2016)

1437. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1319, 7 decembrie 2016)

1438. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil (nr. 1324, 8 decembrie 2016)

1439. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri (nr. 1325, 12 decembrie 2016)

1440. Hotărîre pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (nr. 1328, 13 decembrie 2016)

1441. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1331, 14 decembrie 2016)

1442. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1332, 14 decembrie 2016)

1443. Hotărîre pentru modificarea pct. 5 din Regulamentul cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune (nr. 1334, 14 decembrie 2016)

1444. Hotărîre privind edificarea prin reconstituire în satul Ţepilova, raionul Soroca, a bustului regelui Ferdinand I (nr. 1335, 14 decembrie 2016)

1445. Hotărîre cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren (nr. 1337, 14 decembrie 2016)

1446. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1339, 14 decembrie 2016)

1447. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 1340, 14 decembrie 2016)

1448. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului înaintat la proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 1341, 14 decembrie 2016)

1449. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1342, 14 decembrie 2016)

1450. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind prestaţiile sociale pentru copii (nr. 1343, 14 decembrie 2016)

1451. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1350, 15 decembrie 2016)

1452. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 (nr. 1351, 15 decembrie 2016)

1453. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară (nr. 1352, 16 decembrie 2016)

1454. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la statistica oficială (nr. 1353, 16 decembrie 2016)

1455. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur, adoptate la Kumamoto, Japonia, la 10 octombrie 2013 (nr. 1354, 16 decembrie 2016)

1456. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (nr. 1355, 16 decembrie 2016)

1457. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 1356, 16 decembrie 2016)

1458. Hotărîre privind edificarea în satul Haragîş, raionul Cantemir, a Complexului memorial SMURD (nr. 1357, 16 decembrie 2016)

1459. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative poetei Leonida Lari (nr. 1358, 16 decembrie 2016)

1460. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport cu destinație specială (nr. 1359, 16 decembrie 2016)

1461. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 (nr. 1360, 19 decembrie 2016)

1462. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1361, 19 decembrie 2016)

1463. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 1362, 19 decembrie 2016)

1464. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru cooperare tehnică (nr. 1363, 19 decembrie 2016)

1465. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele de trecere comune la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 1364, 19 decembrie 2016)

1466. Hotărîre privind desemnarea punctului principal de contact pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă (nr. 1365, 19 decembrie 2016)

1467. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru societatea civilă (nr. 1366, 19 decembrie 2016)

1468. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse pentru modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie din 30 octombrie 1998 (nr. 1367, 19 decembrie 2016)

1469. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” (nr. 1372, 20 decembrie 2016)

1470. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 1378, 21 decembrie 2016)

1471. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1384, 21 decembrie 2016)

1472. Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor pentru semnarea contractului de asistenţă juridică (nr. 1385, 21 decembrie 2016)

1473. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1386, 21 decembrie 2016)

1474. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naționale al Ungariei, semnat la Chişinău la 15 decembrie 2016 (nr. 1387, 21 decembrie 2016)

1475. Hotărîre privind aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la implementarea Proiectului „Reducerea poverii bolilor netransmisibile” (nr. 1388, 21 decembrie 2016)

1476. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu domnul Igor TALMAZAN (nr. 1389, 21 decembrie 2016)

1477. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Igor TALMAZAN (nr. 1390, 21 decembrie 2016)

1478. Dispoziţie (nr. 160-d, 14 decembrie 2016)

1479. Dispoziţie (nr. 161-d, 15 decembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

2141. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică „Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune” (nr. 230, 8 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2142. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.202 din 17 decembrie 2015 (nr. 155, 15 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

2143. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 260, 13 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2144. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 966, 8 decembrie 2016)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2145. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 449-O, 5 decembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2146. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (nr. 282/2016, 11 noiembrie 2016)

2147. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 331/2016, 16 decembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2148. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender, şi unele localități ale raionului Căuşeni la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 334, 4 octombrie 2016)

2149. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri (nr. 335, 4 octombrie 2016)

2150. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 207 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hîncești nr. 20” (nr. 336, 4 octombrie 2016)

2151. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Dumitru Ciubașenco, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 337, 4 octombrie 2016)

2152. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016” (nr. 338, 4 octombrie 2016)

2153. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 339, 4 octombrie 2016)

2154. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 340, 4 octombrie 2016)

2155. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Igor Dodon, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 341, 4 octombrie 2016)

2156. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea dnei Inna Popenco, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 342, 4 octombrie 2016)

2157. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Ion Dron în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, a simbolului electoral şi de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 343, 6 octombrie 2016)

2158. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Ana Guțu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnată de către Partidul Politic „DREAPTA”, a simbolului electoral şi de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 344, 6 octombrie 2016)

2159. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Valeriu Ghilețchi în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, a simbolului electoral și de confirmare a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 345, 6 octombrie 2016)

2160. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Maia Laguta în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, a simbolului electoral şi de confirmare a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 346, 6 octombrie 2016)

2161. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Roman Mihăeș în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetățenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 347, 6 octombrie 2016)

2162. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Vasile Tarlev în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 348, 6 octombrie 2016)

2163. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor, de confirmare a reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 349, 6 octombrie 2016)

2164. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dnei Silvia Radu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnată de către adunarea cetățenilor, a simbolului electoral și de confirmare a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 350, 6 octombrie 2016)

2165. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 351, 6 octombrie 2016)

2166. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 352, 6 octombrie 2016)

2167. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri al Georgiei în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 353, 6 octombrie 2016)

2168. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Naționale a Republicii Estonia în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 354, 6 octombrie 2016)

2169. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 355, 6 octombrie 2016)

2170. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 (nr. 356, 6 octombrie 2016)

2171. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 357, 7 octombrie 2016)

2172. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 358, 7 octombrie 2016)

2173. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 359, 7 octombrie 2016)

2174. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 360, 7 octombrie 2016)

2175. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 361, 7 octombrie 2016)

2176. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 202 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15” (nr. 362, 7 octombrie 2016)

2177. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16” (nr. 363, 7 octombrie 2016)

2178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 364, 7 octombrie 2016)

2179. Hotărîre cu privire la declararea vacanței unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hăsnășenii Mari, raionul Drochia (nr. 365, 7 octombrie 2016)

2180. Hotărîre cu privire la declararea vacanței unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bogzești, raionul Telenești (nr. 366, 7 octombrie 2016)

2181. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10/3 din 4 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 367, 7 octombrie 2016)

2182. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10/4 din 4 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 368, 7 octombrie 2016)

2183. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10/1 din 4 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 369, 7 octombrie 2016)

2184. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10/2 din 4 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 370, 7 octombrie 2016)

2185. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 237 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016” (nr. 371, 11 octombrie 2016)

2186. Hotărîre cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 372, 11 octombrie 2016)

2187. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 303 din 26 septembrie 2016 „Cu privire la înregistrarea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Mișcarea Social-Politică „Ravnopravie”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 373, 11 octombrie 2016)

2188. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 374, 11 octombrie 2016)

2189. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 375, 11 octombrie 2016)

2190. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 376, 11 octombrie 2016)

2191. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu (nr. 377, 11 octombrie 2016)

2192. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Valeriu Ghilețchi (nr. 378, 11 octombrie 2016)

2193. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Marian Lupu, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 379, 11 octombrie 2016)

2194. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Mihai Ghimpu, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 380, 11 octombrie 2016)

2195. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/7 din 6 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 381, 11 octombrie 2016)

2196. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10/8 din 6 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Moțarschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu (nr. 382, 11 octombrie 2016)

2197. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chișinău (nr. 383, 11 octombrie 2016)

2198. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ghidighici, municipiul Chișinău (nr. 384, 11 octombrie 2016)

2199. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 385, 11 octombrie 2016)

2200. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești (nr. 386, 11 octombrie 2016)

2201. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina (nr. 387, 11 octombrie 2016)

2202. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluniș, raionul Rîșcani (nr. 388, 11 octombrie 2016)

2203. Hotărîre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 389, 14 octombrie 2016)

2204. Hotărîre privind participarea la vot în cadrul alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, ce dețin pașapoarte cu termen de valabilitate expirat (nr. 390, 14 octombrie 2016)

2205. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 391, 14 octombrie 2016)

2206. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 392, 14 octombrie 2016)

2207. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Slovacia în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 393, 14 octombrie 2016)

2208. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 394, 14 octombrie 2016)

2209. Hotărîre privind modificarea hotărîrii nr. 351 din 6 octombrie 2016 „Cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016” (nr. 395, 14 octombrie 2016)

2210. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Comitetului Executiv al CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 396, 14 octombrie 2016)

2211. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 397, 14 octombrie 2016)

2212. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, și comunei Gălești, raionul Strășeni din data de 30 octombrie 2016 (nr. 398, 14 octombrie 2016)

2213. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 379 din 11 octombrie 2016 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Marian Lupu, candidat la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016” (nr. 399, 14 octombrie 2016)

2214. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 400, 14 octombrie 2016)

2215. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tețcani, raionul Briceni (nr. 401, 14 octombrie 2016)

2216. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Teleșeuca, raionul Dondușeni (nr. 402, 14 octombrie 2016)

2217. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei (nr. 403, 14 octombrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2218. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.15/2 din 07.04.2016 (nr. 63/18, 16 decembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2219. Extras din hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 811/33 din 29 noiembrie 2016 cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte la Judecătoria Anenii Noi.

2220. Extras din hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 817/33 din 29 noiembrie 2016 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoria Chișinău.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2221. Ordin cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari (nr. 1387, 14 decembrie 2016)

2222. Ordin cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017 (nr. 1390, 15 decembrie 2016)

Acte ale Oficiului Naţional al Viei şi Vinului

2223. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea sistemului informaţional automatizat privind evidenţa şi autorizarea degustătorilor, precum şi rotaţia acestora în cadrul comisiilor de degustare (nr. 19, 2 decembrie 2016)

2224. Ordin cu privire la aprobarea formularului cererii de certificare şi al actului privind neconformitatea lotului pentru produsele vitivinicole cu DOP şi/sau IGP (nr. 20, 2 decembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte