Nr. 42-45 02.03.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

123. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 204 din 20 octombrie 2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate (nr. 10, 16 februarie 2012)

124. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 21, 23 februarie 2012)

125. Decret privind conferirea gradului superior de calificare al judecătorului doamnei Tatiana RĂDUCANU (nr. 531-VI, 21 februarie 2012)

126. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Serafim ANDRIEȘ (nr. 532-VI, 21 februarie 2012)

127. Decret privind numirea domnului Alexandru ȘPAC în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 533-VI, 21 februarie 2012)

128. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu (nr. 534-VI, 27 februarie 2012)

129. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Adelgherii LIEV (nr. 535-VI, 27 februarie 2012)

130. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 536-VI, 28 februarie 2012)

131. Decret privind numirea domnului Iulian FRUNTAȘU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Irlanda (nr. 538-VI, 28 februarie 2012)

132. Decret privind numirea domnului Victor MORARU, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană (nr. 539-VI, 28 februarie 2012)

133. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 540-VI, 28 februarie 2012)

134. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 541-VI, 28 februarie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre privind rezultatele auditului gestionării patrimoniului dat/luat în locațiune de către Banca de Economii S.A. pe perioada anilor 2008-2011 (nr. 5, 14 februarie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

142. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016 (nr. 100, 16 februarie 2012)

143. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 112, 21 februarie 2012)

144. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (nr. 113, 21 februarie 2012)

145. Hotărîre cu privire la modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb și produse zaharoase (nr. 114, 22 februarie 2012)

146. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice (nr. 118, 23 februarie 2012)

147. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de Оnțelegere cu privire la viitorul Rețelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est, semnate la Banja Luka la 12 octombrie 2011 (nr. 119, 23 februarie 2012)

148. Hotărîre cu privire la aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind Planul de acțiuni pentru combaterea infracțiunilor în domeniul proprietății intelectuale, în sprijinul etapelor de realizare a Strategiei de dezvoltare economică a Comunității Statelor Independente pînă în anul 2020 (nr. 120, 23 februarie 2012)

149. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 121, 23 februarie 2012)

150. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul specific între Moldova și Suedia (nr. 122, 23 februarie 2012)

151. Hotărîre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 123, 24 februarie 2012)

152. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura Competitivă (nr. 124, 24 februarie 2012)

153. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului anula al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator al anului 2011 (nr. 125, 24 februarie 2012)

154. Hotărîre privind modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 126, 24 februarie 2012)

155. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 127, 24 februarie 2012)

156. Hotărîre cu privire la facilitarea acordării dreptului de ședere și eliberării actelor de identitate străinilor angajați în cadrul proiectelor de asistență externă (nr. 128, 24 februarie 2012)

157. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 129, 24 februarie 2012)

158. Hotărîre cu privire la aprobarea măsurilor adiționale la Programul Național de implementare a Planului de Acțiuni Republica Moldova Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize (nr. 130, 24 februarie 2012)

159. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 131, 27 februarie 2012)

160. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 (nr. 132, 27 februarie 2012)

161. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 133, 27 februarie 2012)

162. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind Strategia națională pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova (2012-2020) (nr. 135, 27 februarie 2012)

163. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2012 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 136, 28 februarie 2012)

164. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu dl Grigore PRISĂCARU (nr. 138, 29 februarie 2012)

165. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă Ungheni-Business (nr. 139, 29 februarie 2012)

166. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002 (nr. 140, 29 februarie 2012)

167. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 141, 29 februarie 2012)

168. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra Protocolului de cooperare între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România și acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 142, 29 februarie 2012)

169. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Anatolie ZOLOTCOV, viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor (nr. 143, 29 februarie 2012)

170. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Statelor Unite Mexicane pentru stabilirea de consultări politice pe subiecte de interes comun (nr. 144, 29 februarie 2012)

171. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor BARBĂNEAGRĂ, viceministru al finanțelor (nr. 145, 29 februarie 2012)

172. Hotărîre cu privire la imobilul din bd Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 167, mun. Chișinău (nr. 146, 29 februarie 2012)

173. Hotărîre cu privire la încheierea unui contract (nr. 147, 29 februarie 2012)

174. Dispoziție (nr. 17-d, 28 februarie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

233. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 77, 22 februarie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

234. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 19, 9 ianuarie 2012)

235. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 109, 13 februarie 2012)

236. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 110, 13 februarie 2012)

237. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 111, 13 februarie 2012)

238. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 112, 13 februarie 2012)

239. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 113, 13 februarie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

240. Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2011

240a. Raportul auditorului independent privind rapoartele financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2011

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

241. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. POPINȚENI (nr. 8/1, 17 februarie 2012)

242. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FĂGURAȘ-VADUL LUI ISAC (nr. 8/2, 17 februarie 2012)

243. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 8/13, 17 februarie 2012)

244. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Cooperatiste de Asigurări ALIANȚA MOLDCOOP S.R.L. (nr. 8/14, 17 februarie 2012)

245. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. (nr. 8/15, 17 februarie 2012)

246. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare LUCIADA S.R.L. (nr. 8/16, 17 februarie 2012)

247. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AUTOBIN-GRUP S.R.L. (nr. 8/17, 17 februarie 2012)

248. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRO CREDO GRUP S.R.L. (nr. 8/18, 17 februarie 2012)

249. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare CAPITAL-BROKER S.R.L. (nr. 8/19, 17 februarie 2012)

250. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile de depozit ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 8/4-O, 17 februarie 2012)

251. Ordonanță cu privire la inițierea controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea Comercială AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. (nr. 8/20-O, 17 februarie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

252. Hotărîre cu privire la reacreditarea Grădinii Botanice (Institut) (nr. AC-1/1, 26 ianuarie 2012)

253. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo (nr. AC-1/2, 26 ianuarie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

254. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 88/7, 21 februarie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

255. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor AO Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 10, 31 ianuarie 2012)

256. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2011 (nr. 11, 31 ianuarie 2012)

257. Decizie cu privire la monitorizarea unor posturi de televiziune sub aspectul calității limbii române (nr. 12, 10 februarie 2012)

258. Decizie cu privire la Concepția generală a serviciului de programe pentru postul Radio Dor 93,00 FM (nr. 13, 10 februarie 2012)

259. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie Eni Ai S.R.L. către 5 TV S.R.L. (nr. 14, 10 februarie 2012)

260. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie a postului de televiziune prin eter Noroc (nr. 15, 10 februarie 2012)

261. Raportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la activitatea economico-financiară pentru anul 2011

262. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 17, 10 februarie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

263. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008 (nr. 16, 21 decembrie 2011)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

264. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1066 din 21 decembrie 2011 și Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1096 din 29 decembrie 2011 (nr. 83, 16 februarie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

265. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 38, 23 februarie 2012)

Acte ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova

266. Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat. Anul 2012.

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte