Nr. 46-47 07.03.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

135. Decret pentru promulgarea Legii privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (nr. 537-VI, 28 februarie 2012)

136. Lege privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (nr. 235, 1 decembrie 2011)

137. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 530-VI, 21 februarie 2012)

138. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 5, 15 ianuarie 2012)

139. Decret privind constituirea Comisiei Naționale pentru Implementarea Planului Individual de Acțiuni a Parteneriatului Republica Moldova NATO (nr. 542-VI, 29 februarie 2012)

140. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 544-VI, 5 martie 2012)

141. Decret privind numirea doamnei Elena CARPENCO în funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Ceadîr-Lunga (nr. 545-VI, 5 martie 2012)

142. Decret privind conferirea Ordinului Ștefan cel Mare Academiei Naționale de Poliție Ștefan cel Mare (nr. 546-VI, 5 martie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

175. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016 (nr. 134, 27 februarie 2012)

176. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 137, 29 februarie 2012)

177. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 (nr. 148, 1 martie 2012)

178. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 97 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 149, 1 martie 2012)

179. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 150, 1 martie 2012)

180. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale (nr. 151, 2 martie 2012)

181. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Planul de acțiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (nr. 152, 5 martie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

267. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 96 din 28 iulie 2011 (nr. 27, 29 februarie 2012)

268. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 28, 1 martie 2012)

269. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 29, 1 martie 2012)

270. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 30, 1 martie 2012)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

271. Ordin pentru aprobarea Suplimentului la Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (nr. 23, 2 martie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

272. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii la modul de eliberare și utilizare a permisului de activitate pe rută (nr. 41, 20 februarie 2012)

273. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii privind eliberarea, completarea și controlul utilizării Carnetului Foii de Parcurs (CFP) pentru transporturile internaționale de călători (nr. 42, 20 februarie 2012)

274. Ordin cu privire la Instrucțiunea provizorie privind modul de eliberare și utilizare a carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS) (nr. 43, 20 februarie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte