Nr. 48 13.03.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

143. Decret pentru promulgarea Legii privind integrarea străinilor în Republica Moldova (nr. 543-VI, 29 februarie 2012)

144. Lege privind integrarea străinilor în Republica Moldova (nr. 274, 27 decembrie 2011)

145. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 552-VI, 12 martie 2012)

146. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 29, 6 martie 2012)

147. Hotărîre cu privire la revocarea din funcție a unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 31, 6 martie 2012)

148. Hotărîre privind stabilirea datei pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova (nr. 38, 7 martie 2012)

149. Hotărîre privind comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 39, 7 martie 2012)

150. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 547-VI, 6 martie 2012)

151. Decret privind structura Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 548-VI, 6 martie 2012)

152. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 549-VI, 6 martie 2012)

153. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Constantin EȚCO și doamnei Asia ODOBESCU (nr. 550-VI, 6 martie 2012)

154. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 551-VI, 6 martie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

275. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Nour Paulina (nr. 103, 3 martie 2012)

276. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Gladîș Oleg (nr. 104, 3 martie 2012)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

277. Hotărîre (nr. CCE-05, 9 februarie 2012)

278. Hotărîre (nr. CCE-13, 1 martie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

279. Hotărîre cu privire la modificarea anexei Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 Cu privire la Consiliul de experți pe lîngă Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 8/22, 17 februarie 2012)

280. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 9/7, 1 martie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

281. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător în Judecătoriile Cahul și Soroca (nr. 96/8, 28 februarie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

282. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și canalelor TV (nr. 16, 10 februarie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

283. Ordin cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentate organelor abilitate peste hotarele țării (nr. 89, 21 februarie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

284. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. Universalbank S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/5, 3 martie 2012)