Nr. 49-52 16.03.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

155. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2012-2013 pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 (nr. 12, 17 februarie 2012)

156. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 554-VI, 12 martie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

182. Hotărîre cu privire la emiterea monedelor comemorative (nr. 153, 12 martie 2012)

183. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2012 (nr. 154, 12 martie 2012)

184. Hotărîre cu privire la aprobarea perimetrului intravilanului or. Ceadîr-Lunga, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (nr. 155, 12 martie 2012)

185. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Serviciul Special de Investigații al Republicii Lituania privind schimbul de informații și experiență în domeniul prevenirii corupției, precum și în alte domenii referitoare la lupta împotriva corupției și acordarea deplinelor puteri domnului Viorel CHETRARU, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 156, 12 martie 2012)

186. Hotărîre cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat (nr. 157, 12 martie 2012)

187. Hotărîre cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 (nr. 158, 12 martie 2012)

188. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 159, 13 martie 2012)

189. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 (nr. 160, 13 martie 2012)

190. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 161, 14 martie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

285. Ordin privind aprobarea completărilor în Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă a execuției bugetului raional, municipal Bălți, municipal Chișinău și bugetului central al unității teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile generale finanțe, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 51 din 16 august 2004 (nr. 31, 2 martie 2012)

286. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 32, 2 martie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

287. Ordin despre ameliorarea calității asistenței medicale și protecției sociale participanților la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și a persoanelor ce s-au aflat în zona cu radiație sporită (nr. 34, 16 ianuarie 2012)

288. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 74, 30 ianuarie 2012)

289. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 118, 14 februarie 2012)

290. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei evaluării candidaților pentru ocuparea funcției de director al Spitalului Clinic de Psihiatrie (nr. 160, 24 februarie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

291. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. AGROCREDIT (nr. 9/1, 1 martie 2012)

292. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare BLAJCO ASIST S.R.L. (nr. 9/4, 1 martie 2012)

293. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 9/8, 1 martie 2012)

294. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ABSOLUTASIG S.R.L. (nr. 9/14, 1 martie 2012)

295. Hotărîre cu privire la licența Societății de Asigurări ACORD GRUP S.R.L. (nr. 9/15, 1 martie 2012)

296. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 9/16, 1 martie 2012)

297. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.R.L. (nr. 9/17, 1 martie 2012)

298. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări AUTO-SIGURANTA S.A. (nr. 9/18, 1 martie 2012)

299. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 9/19, 1 martie 2012)

300. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 9/20, 1 martie 2012)

301. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AECM ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 9/21, 1 martie 2012)

302. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 9/22, 1 martie 2012)

303. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare-Reasigurare PRIME BROKER S.R.L. (nr. 9/23, 1 martie 2012)

304. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Оntreprinderea Mixtă Prut S.A. (nr. 10/2, 7 martie 2012)

305. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor tematice privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HRUȘOVA, A.E.О. GHECRIAL SISTEM și A.E.О. HОRTOPUL MARE (nr. 9/2-O, 1 martie 2012)

306. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Societatea pe Acțiuni ICF-CONSULTING-SERVICE (nr. 9/5-O, 1 martie 2012)

307. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 39/1 din 24.08.2011 (nr. 10/1-O, 7 martie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte