Nr. 53 17.03.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

157. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 555-VI, 13 martie 2012)

158. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 11, 16 februarie 2012)

159. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul parțial privind Cardul de Tineret în scopul promovării și facilitării mobilității tinerilor în Europa (nr. 556-VI, 13 martie 2012)

160. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul parțial privind Cardul de Tineret în scopul promovării și facilitării mobilității tinerilor în Europa (nr. 14, 17 februarie 2012)

161. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 567-VI, 15 martie 2012)

162. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 27, 1 martie 2012)

163. Hotărîre cu privire la confirmarea alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 46, 16 martie 2012)

164. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Lidia BOTEZATU-DOLGAN și domnului Radu DOLGAN (nr. 553-VI, 12 martie 2012)

165. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 557-VI, 14 martie 2012)

166. Decret privind conferirea de titluri onorifice domnului Vasile MOROȘANU și doamnei Svetlana ȚIRCUNOVA (nr. 558-VI, 14 martie 2012)

167. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 559-VI, 14 martie 2012)

168. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 560-VI, 14 martie 2012)

169. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 561-VI, 15 martie 2012)

170. Decret privind conferirea gradului de clasificare al procurorului domnului Andrei PВNTEA, prim-adjunct al Procurorului General (nr. 562-VI, 15 martie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

191. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 161, 14 martie 2012)

192. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 11 din 19 ianuarie 2010 (nr. 162, 15 martie 2012)

193. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua sociologului (nr. 163, 15 martie 2012)

194. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 164, 15 martie 2012)

195. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (nr. 165, 15 martie 2012)