Nr. 60-62 30.03.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

184. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale (nr. 573-VI, 21 martie 2012)

185. Lege pentru ratificarea Primului Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale (nr. 15, 23 februarie 2012)

186. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului al optulea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 574-VI, 21 martie 2012)

187. Lege pentru ratificarea Protocolului al optulea adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale (nr. 16, 23 februarie 2012)

188. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată (nr. 575-VI, 21 martie 2012)

189. Lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale de plată (nr. 17, 23 februarie 2012)

190. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției poștale universale și Protocolului final (nr. 576-VI, 21 martie 2012)

191. Lege pentru ratificarea Convenției poștale universale și Protocolului final (nr. 18, 23 februarie 2012)

192. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 577-VI, 21 martie 2012)

193. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 24, 1 martie 2012)

194. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 578-VI, 21 martie 2012)

195. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 37, 7 martie 2012)

196. Hotărîre privind modificarea componenței unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 35, 7 martie 2012)

197. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST) (nr. 41, 15 martie 2012)

198. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 579-VI, 21 martie 2012)

199. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 580-VI, 21 martie 2012)

200. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 581-VI, 21 martie 2012)

201. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 582-VI, 21 martie 2012)

202. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Andrei COMAN (nr. 583-VI, 22 martie 2012)

203. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 584-VI, 22 martie 2012)

204. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 585-VI, 22 martie 2012)

205. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 586-VI, 22 martie 2012)

206. Decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 587-VI, 22 martie 2012)

207. Decret privind demisia unor funcționari din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 588-VI, 22 martie 2012)

208. Decret privind demisia doamnei Ala POPESCU, consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic (nr. 589-VI, 22 martie 2012)

209. Decret privind demisia doamnei Tatiana CUNEȚCHI, șef al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 590-VI, 22 martie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

203. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2012 (nr. 172, 21 martie 2012)

204. Hotărîre cu privire la transmiterea mijloacelor de transport (nr. 173, 23 martie 2012)

205. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2012 (nr. 174, 23 martie 2012)

206. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 (nr. 175, 23 martie 2012)

207. Hotărîre pentru aprobarea Deciziei Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind Planul de măsuri pentru realizarea celei de-a doua etape (2012-2015) a Strategiei de dezvoltare economică a Comunității Statelor Independente pînă în anul 2020, semnate la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 176, 23 martie 2012)

208. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Eurasiatică de Brevete în domeniul protecției juridice a brevetelor de invenție și acordarea deplinelor puteri doamnei Lilia BOLOCAN, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 178, 23 martie 2012)

209. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea patrulării comune a frontierei de stat moldo-ucrainene și acordarea deplinelor puteri domnului Roman REVENCO, director general al Serviciului Grăniceri (nr. 179, 23 martie 2012)

210. Hotărîre privind aplicarea Standardelor de audit și Codului etic pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 180, 23 martie 2012)

211. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul de Suport al Reformei Sectorului Justiției (nr. 181, 23 martie 2012)

212. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei pentru evaluarea stării obiectelor amplasate pe teritoriul Ucrainei (nr. 182, 26 martie 2012)

213. Dispoziție (nr. 21-d, 26 martie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

322. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 35, 21 martie 2012)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

323. Ordin cu privire la prestarea serviciilor de către О.S. Registrul Naval (nr. 57, 2 martie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

324. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 133, 20 februarie 2012)

325. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 170, 27 februarie 2012)

326. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 188, 29 februarie 2012)

327. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 220, 13 martie 2012)

328. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 244, 16 martie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

329. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la forma, condițiile și sistemul de retribuție a salariaților Comisiei Naționale a Pieței Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 39/1 din 13 septembrie 2010 (nr. 9/25, 1 martie 2012)

330. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate și dobînzilor calculate de organizațiile de microfinanțare (nr. 11/1, 14 martie 2012)

331. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/2, 22 martie 2012)

332. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni DRUM-DRENAJ (nr. 12/3, 22 martie 2012)

333. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Floarea Soarelui (nr. 12/4, 22 martie 2012)

334. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Oțelcon (nr. 12/5, 22 martie 2012)

335. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru desfășurarea activității în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Conacul Boierului (nr. 12/12, 22 martie 2012)

336. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/1, 27 martie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

337. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condițiile, modul de emisiune și circulație a certificatelor bancare de depozit și a cambiilor bancare (nr. 319, 29 decembrie 2011)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte