Nr. 63 31.03.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

210. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1-VII, 29 martie 2012)

211. Lege pentru completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 7, 16 februarie 2012)

212. Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 2-VII, 30 martie 2012)

213. Lege privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 48, 22 martie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

338. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (nr. 37, 21 martie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

339. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Gavriliuc Diana (nr. 134, 22 martie 2012)

340. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 143, 28 martie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

341. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 18 din 06.02.2012 (nr. 44, 22 martie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

342. Decizie cu privire la examinarea sesizării deputatului Partidului Liberal, Valeriu Saharneanu (nr. 34, 29 martie 2012)