Nr. 64 03.04.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

214. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 3-VII, 2 aprilie 2012)

215. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 62, 30 martie 2012)

216. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 84 din Codul fiscal (nr. 4-VII, 2 aprilie 2012)

217. Lege privind modificarea articolului 84 din Codul fiscal (nr. 63, 30 martie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

214. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental de cooperare în domeniul educației, științei și inovării (nr. 177, 23 martie 2012)

215. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 183, 27 martie 2012)

216. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 184, 29 martie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

343. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat valorilor mobiliare (nr. 15/1, 30 martie 2012)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

344. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 61, 29 martie 2012)