Nr. 65-69 06.04.2012


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

217. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și explorări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat (nr. 185, 30 martie 2012)

218. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind evaluarea impactului asupra mediului (nr. 186, 2 aprilie 2012)

219. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Ministerul Administrației și Internelor din România în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici și acordarea deplinelor puteri domnului Victor BODIU, secretar general al Guvernului (nr. 190, 4 aprilie 2012)

220. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pe anul 2012 (nr. 191, 4 aprilie 2012)

221. Hotărîre cu privire la acordarea indemnizațiilor unice persoanelor civile și colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009 (nr. 192, 4 aprilie 2012)

222. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 193, 4 aprilie 2012)

223. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 194, 4 aprilie 2012)

224. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013 (nr. 195, 4 aprilie 2012)

225. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 196, 4 aprilie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

345. Informație referitor la unele particularități ce țin de evidența obligațiilor fiscale (nr. 26-06/2-11/455/1306, 7 martie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

346. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare COVERINS S.R.L. (nr. 12/1, 22 martie 2012)

347. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ALFA-STAR (nr. 12/7, 22 martie 2012)

348. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. COTIUJENI (nr. 12/8, 22 martie 2012)

349. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. SUSLENI (nr. 12/10, 22 martie 2012)

350. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut HORODIȘTEANUL (nr. 12/11, 22 martie 2012)

351. Hotărîre cu privire la retragerea licenței asociației de economii și împrumut DISCOCREDIT (nr. 12/13, 22 martie 2012)

352. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 12/18, 22 martie 2012)

353. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ERVAX GRUP S.R.L. (nr. 12/19, 22 martie 2012)

354. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare EXCLUSIV BROKER S.R.L. (nr. 12/20, 22 martie 2012)

355. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 12/21, 22 martie 2012)

356. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.R.L. (nr. 12/22, 22 martie 2012)

357. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială Victoriabank S.A. (nr. 14/2, 29 martie 2012)

358. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Compania de brokeraj DAAC Invest S.A. (nr. 14/3, 29 martie 2012)

359. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Toamna de aur, inițiată de insider (nr. 14/5, 29 martie 2012)

360. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 14/6, 29 martie 2012)

361. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14/7, 29 martie 2012)

362. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni SELENA-M (nr. 14/8, 29 martie 2012)

363. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.R.L. (nr. 14/12, 29 martie 2012)

364. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 14/13, 29 martie 2012)

365. Hotărîre cu privire la prescrierea lichidării încălcărilor legislației în domeniul asigurărilor (nr. 14/14, 29 martie 2012)

366. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 14/17, 29 martie 2012)

367. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/1, 3 aprilie 2012)

368. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 41/2-O din 20.07.2006 (nr. 12/6-O, 22 martie 2012)

369. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CREDOSUCCES și A.E.О. BOTNA (nr. 12/14-O, 22 martie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

370. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 130/11, 20 martie 2012)

371. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Consiliului Superior al Magistraturii și anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al Curii Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ (nr. 131/11, 20 martie 2012)

372. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Cahul (nr. 150/12, 27 martie 2012)

373. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 157/12, 27 martie 2012)

374. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Curtea de Apel Bender (nr. 159/12, 27 martie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

375. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2011 (nr. 1128, 31 ianuarie 2012)

376. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2012 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC (nr. 1129, 31 ianuarie 2012)

377. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 1130, 31 ianuarie 2012)

378. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul (nr. 1131, 31 ianuarie 2012)

379. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 1132, 31 ianuarie 2012)

380. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop, raionul Dondușeni (nr. 1133, 31 ianuarie 2012)

381. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 1134, 31 ianuarie 2012)

382. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 1135, 31 ianuarie 2012)

383. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1136, 31 ianuarie 2012)

384. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șerpeni, raionul Anenii Noi (nr. 1142, 21 februarie 2012)

385. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 1143, 21 februarie 2012)

386. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 1144, 21 februarie 2012)

387. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 1145, 21 februarie 2012)

388. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul (nr. 1146, 21 februarie 2012)

389. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași (nr. 1147, 21 februarie 2012)

390. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Codreni, raionul Cimișlia (nr. 1148, 21 februarie 2012)

391. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipoveni, raionul Cimișlia (nr. 1149, 21 februarie 2012)

392. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zăbriceni, raionul Edineț (nr. 1150, 21 februarie 2012)

393. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 1151, 21 februarie 2012)

394. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 1152, 21 februarie 2012)

395. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Echimăuți, raionul Rezina (nr. 1153, 21 februarie 2012)

396. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzeni, raionul Rîșcani (nr. 1154, 21 februarie 2012)

397. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 1155, 21 februarie 2012)

398. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alcedar, raionul Șoldănești (nr. 1156, 21 februarie 2012)

399. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Șoldănești (nr. 1157, 21 februarie 2012)

400. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 1158, 21 februarie 2012)

401. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Suhuluceni, raionul Telenești (nr. 1159, 21 februarie 2012)

402. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești (nr. 1160, 21 februarie 2012)

403. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 1161, 21 februarie 2012)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

404. Decizie cu privire la rezultatele monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de radio KISS FM și Publika FM (nr. 26, 16 martie 2012)

405. Decizie cu privire la examinarea sesizării membrului CCA Ludmila Vasilache (nr. 27, 16 martie 2012)

406. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 28, 16 martie 2012)

407. Decizie cu privire la aprobarea Concepției generale a serviciului de programe a postului Pro FM Chișinău (nr. 29, 16 martie 2012)

408. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie (nr. 30, 16 martie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte