Nr. 472-477 27.12.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

940. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 2535-VII, 21 decembrie 2016)

941. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 278, 16 decembrie 2016)

942. Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 (nr. 2536-VII, 21 decembrie 2016)

943. Legea bugetului de stat pentru anul 2017 (nr. 279, 16 decembrie 2016)

944. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2537-VII, 21 decembrie 2016)

945. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 280, 16 decembrie 2016)

946. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 2544-VII, 22 decembrie 2016)

947. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 281, 16 decembrie 2016)

948. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 2538-VII, 21 decembrie 2016)

949. Lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 282, 16 decembrie 2016)

950. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2539-VII, 21 decembrie 2016)

951. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 283, 16 decembrie 2016)

952. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 2534-VII, 21 decembrie 2016)

953. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 284, 16 decembrie 2016)

954. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 (nr. 2540-VII, 21 decembrie 2016)

955. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 (nr. 285, 16 decembrie 2016)

956. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 2541-VII, 21 decembrie 2016)

957. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 286, 16 decembrie 2016)

958. Decret privind eliberarea din funcție a consilierilor din Cabinetul Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 2523-VII, 19 decembrie 2016)

959. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Daniel IONIȚĂ (nr. 2529-VII, 20 decembrie 2016)

960. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Nicolae SCHIȚCO (nr. 2532-VII, 21 decembrie 2016)

961. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Victor PONTA (nr. 2542-VII, 22 decembrie 2016)

962. Decret privind eliberarea domnului Vasile NEGRUȚA din funcţia de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 2549-VII, 22 decembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1480. Dispoziţie (nr. 166-d, 20 decembrie 2016)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici