Nr. 252 19.07.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

409. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 274-VIII, 17 iulie 2017)

410. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 123, 7 iulie 2017)

411. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Guvern (nr. 279-VIII, 18 iulie 2017)

412. Lege cu privire la Guvern (nr. 136, 7 iulie 2017)