Nr. 72-75 13.04.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

229. Lege privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (nr. 1264, 19 iulie 2002)

230. Lege privind activitatea de audit (nr. 61-XVI, 16 martie 2007)

231. Lege cu privire la conflictul de interese (nr. 16-XVI, 15 februarie 2008)

232. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 19-VII, 6 aprilie 2012)

233. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 54, 22 martie 2012)

234. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2012 (nr. 53, 22 martie 2012)

235. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 72, 5 aprilie 2012)

236. Decret privind eliberarea doamnei Prascovia TERZI din funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 9-VII, 5 aprilie 2012)

237. Decret privind abrogarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 14-VII, 6 aprilie 2012)

238. Decret privind numirea domnului Ion PĂDURARU în funcția de secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 15-VII, 6 aprilie 2012)

239. Decret privind numirea domnului Vladimir CIOBANU în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul agroindustrial și al administrației publice (nr. 16-VII, 6 aprilie 2012)

240. Decret privind numirea domnului Vasile STURZA în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul reintegrării (nr. 17-VII, 6 aprilie 2012)

241. Decret privind numirea domnului Vladimir ȘARBAN în funcția de secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 18-VII, 6 aprilie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Decizie asupra sesizării pentru controlul constituționalității sintagmei orice membru din alin. (1) articolul 10 al Legii nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar și la răspunderea disciplinară a judecătorilor (Sesizarea nr. 3a/2012) (3 aprilie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind Raportul auditului regularității gestionării finanțelor publice alocate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și unor instituții din subordine în anul 2008 (nr. 59, 28 decembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

228. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 189, 4 aprilie 2012)

229. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 198, 6 aprilie 2012)

230. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2011 ianuarie 2012 și încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2012 (nr. 199, 6 aprilie 2012)

231. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua funcționarului public (nr. 200, 6 aprilie 2012)

232. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) privind Proiectul de asistență tehnică TCP/MOL/3302 Оmbunătățirea capacităților de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spațiu sovietic, ca model de abordare și prevenire a poluării de la utilizarea pesticidelor și acordarea deplinelor puteri domnului Vasile BUMACOV, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 201, 6 aprilie 2012)

233. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 203, 6 aprilie 2012)

234. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Industriei al Republicii Belarus privind cooperarea tehnologică și de producție și acordarea deplinelor puteri dlui Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 204, 6 aprilie 2012)

235. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Regatul Belgiei (Bruxelles, 27-28 martie 2012) (nr. 205, 10 aprilie 2012)

236. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind promovarea accesului liber la datele financiare și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 206, 11 aprilie 2012)

237. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Sergiu GONCERENCO (nr. 207, 11 aprilie 2012)

238. Hotărîre privind numirea domnului Veaceslav FILIP în funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Istanbul, Republica Turcia (nr. 208, 11 aprilie 2012)

239. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco, prin cumul, cu reședința la Paris (nr. 209, 11 aprilie 2012)

240. Hotărîre cu privire la ziua de odihnă din luna aprilie 2012 (nr. 210, 11 aprilie 2012)

241. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 211, 11 aprilie 2012)

242. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Ilarion POPA (nr. 212, 11 aprilie 2012)

243. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Viorel SOLTAN (nr. 213, 11 aprilie 2012)

244. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Octavian GRAMA (nr. 214, 11 aprilie 2012)

245. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Andrei JURAVELI (nr. 215, 11 aprilie 2012)

246. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Olga CОRMA (nr. 216, 11 aprilie 2012)

247. Dispoziție (nr. 26-d, 6 aprilie 2012)

248. Dispoziție (nr. 28-d, 11 aprilie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

413. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 6 din 22.01.2009 (nr. 44, 5 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

413a. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Chihai Anatolie (nr. 181, 12 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

414. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.09-2012 Norme de deviz pentru lucrări de reparație a utilajelor. Indicatorul «MRAs». Reparație capitală și modernizare a ascensoarelor (nr. 33, 3 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

415. Ordin privind aprobarea delimitării ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu denumire de origine protejată (nr. 50, 4 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

416. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiție a pescuitului pentru anul 2012 (nr. 28, 3 aprilie 2012)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

417. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 35, 28 martie 2012

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

418. Hotărîre privind stabilirea grilei de punctaj pentru evaluarea criteriilor de selectare a furnizorilor de rețele și servicii publice de comunicații electronice, care vor obține licențe de utilizare a numerelor naționale scurte: 116000, 116111 și 116123 (nr. 06, 27 martie 2012)

419. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 07, 27 martie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

420. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HОJDIENI (nr. 12/9, 22 martie 2012)

421. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului planificat privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Broker de Asigurare Reasigurare TOP BROKER S.R.L. (nr. 14/1, 29 martie 2012)

422. Hotărîre cu privire la rezultatele supravegherii activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare desfășurată de S.A. FINACTIV-CONSULTING (nr. 14/4, 29 martie 2012)

423. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MAȘCĂUȚI (nr. 14/15, 29 martie 2012)

424. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/1, 5 aprilie 2012)

425. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Moscova, Federația Rusă (nr. 1137, 7 februarie 2012)

426. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul (nr. 1138, 7 februarie 2012)

427. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni (nr. 1139, 7 februarie 2012)

428. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul Rîșcani (nr. 1140, 7 februarie 2012)

429. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bușila, raionul Ungheni (nr. 1141, 7 februarie 2012)

430. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Trifănești, raionul Florești (nr. 1162, 6 martie 2012)

431. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 1163, 6 martie 2012)

432. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi (nr. 1164, 6 martie 2012)

433. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Varnița, raionul Anenii Noi (nr. 1165, 6 martie 2012)

434. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca (nr. 1166, 6 martie 2012)

435. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca (nr. 1167, 6 martie 2012)

436. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 1168, 6 martie 2012)

437. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul (nr. 1169, 6 martie 2012)

438. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 1170, 6 martie 2012)

439. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 1171, 6 martie 2012)

440. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 1172, 6 martie 2012)

441. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cimișlia, raionul Cimișlia (nr. 1173, 6 martie 2012)

442. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia (nr. 1174, 6 martie 2012)

443. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Terebna, raionul Edineț (nr. 1175, 6 martie 2012)

444. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bocani, raionul Fălești (nr. 1176, 6 martie 2012)

445. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 1177, 6 martie 2012)

446. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vozneseni, raionul Leova (nr. 1178, 6 martie 2012)

447. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Milești, raionul Nisporeni (nr. 1179, 6 martie 2012)

448. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Soltănești, raionul Nisporeni (nr. 1180, 6 martie 2012)

449. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hădărăuți, raionul Ocnița (nr. 1181, 6 martie 2012)

450. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 1182, 6 martie 2012)

451. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gordinești, raionul Rezina (nr. 1183, 6 martie 2012)

452. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lipceni, raionul Rezina (nr. 1184, 6 martie 2012)

453. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mincenii de Jos, raionul Rezina (nr. 1185, 6 martie 2012)

454. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifești, raionul Rezina (nr. 1186, 6 martie 2012)

455. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Rîșcani (nr. 1187, 6 martie 2012)

456. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 1188, 6 martie 2012)

457. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Petrușeni, raionul Rîșcani (nr. 1189, 6 martie 2012)

458. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani (nr. 1190, 6 martie 2012)

459. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văratic, raionul Rîșcani (nr. 1191, 6 martie 2012)

460. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani (nr. 1192, 6 martie 2012)

461. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Heciul Nou, raionul Sîngerei (nr. 1193, 6 martie 2012)

462. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prepelița, raionul Sîngerei (nr. 1194, 6 martie 2012)

463. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dărcăuți, raionul Soroca (nr. 1195, 6 martie 2012)

464. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stoicani, raionul Soroca (nr. 1196, 6 martie 2012)

465. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Ungheni (nr. 1197, 6 martie 2012)

466. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Teșcureni, raionul Ungheni (nr. 1198, 6 martie 2012)

467. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carbalia, UTA Găgăuzia (nr. 1199, 6 martie 2012)

468. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarului comunei Trifănești, raionul Florești, din 13 mai 2012 (nr. 1200, 20 martie 2012)

469. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 1201, 20 martie 2012)

470. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grimăncăuți, raionul Briceni (nr. 1202, 20 martie 2012)

471. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 1203, 20 martie 2012)

472. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași (nr. 1204, 20 martie 2012)

473. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 1205, 20 martie 2012)

474. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Onițcani, raionul Criuleni (nr. 1206, 20 martie 2012)

475. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodiște, raionul Dondușeni (nr. 1207, 20 martie 2012)

476. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Molovata Nouă, raionul Dubăsari (nr. 1208, 20 martie 2012)

477. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Sus, raionul Florești (nr. 1209, 20 martie 2012)

478. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni (nr. 1210, 20 martie 2012)

479. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 1211, 20 martie 2012)

480. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Filipeni, raionul Leova (nr. 1212, 20 martie 2012)

481. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina (nr. 1213, 20 martie 2012)

482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 1214, 20 martie 2012)

483. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei (nr. 1215, 20 martie 2012)

484. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copceac, raionul Ștefan Vodă (nr. 1216, 20 martie 2012)

485. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ermoclia, raionul Ștefan Vodă (nr. 1217, 20 martie 2012)

486. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Climăuții de Jos, raionul Șoldănești (nr. 1218, 20 martie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte