Nr. 76-80 20.04.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

242. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 27-VII, 13 aprilie 2012)

243. Lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 215, 4 noiembrie 2011)

244. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Poliția de Frontieră (nr. 28-VII, 13 aprilie 2012)

245. Lege cu privire la Poliția de Frontieră (nr. 283, 28 decembrie 2011)

246. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor (nr. 29-VII, 13 aprilie 2012)

247. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor (nr. 20, 23 februarie 2012)

248. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (nr. 30-VII, 13 aprilie 2012)

249. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (nr. 32, 6 martie 2012)

250. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea unor amendamente la anexele A și C ale Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 23-VII, 11 aprilie 2012)

251. Lege pentru acceptarea unor amendamente la anexele A și C ale Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 43, 15 martie 2012)

252. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 24-VII, 11 aprilie 2012)

253. Lege pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 47, 22 martie 2012)

254. Decret pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (nr. 31-VII, 13 aprilie 2012)

255. Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (nr. 58, 29 martie 2012)

256. Hotărîre cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor evadării bloggerului Eduard Baghirov (nr. 70, 5 aprilie 2012)

257. Hotărîre cu privire la raportul Comisiei de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate (nr. 71, 5 aprilie 2012)

258. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Anastasia PASCARI (nr. 20-VII, 11 aprilie 2012)

259. Decret privind numirea domnului Mihail FURTUNĂ în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul economic (nr. 21-VII, 11 aprilie 2012)

260. Decret privind numirea domnului Alexei BARBĂNEAGRĂ în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 22-VII, 11 aprilie 2012)

261. Decret privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizația Națiunilor Unite (nr. 25-VII, 11 aprilie 2012)

262. Decret cu privire la inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri domnului Alexei ROIBU, ministru al afacerilor interne (nr. 26-VII, 11 aprilie 2012)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

11. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor articolelor 4 alin. (2) lit. a) și b), 9 alin. (1) și 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (Sesizarea nr. 39a/2011) (nr. 5, 10 aprilie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

249. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1107 din 30 septembrie 2008 (nr. 197, 5 aprilie 2012)

250. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 202, 6 aprilie 2012)

251. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Оnțelegere dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind promovarea accesului liber la datele financiare și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 206, 11 aprilie 2012)

252. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 217, 12 aprilie 2012)

253. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului Pentru completarea hotărîrii Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 218, 12 aprilie 2012)

254. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrației, semnat la Viena la 9 ianuarie 2012 (nr. 219, 12 aprilie 2012)

255. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la regulile de transmitere a mostrelor de substanțe narcotice, substanțe psihotrope și precursori, semnat la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 220, 12 aprilie 2012)

256. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecției sociale și familiei (nr. 221, 12 aprilie 2012)

257. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIȚCHI, director general al Serviciului Vamal (nr. 222, 12 aprilie 2012)

258. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la majorarea sumei de subscripție a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internațional (nr. 223, 12 aprilie 2012)

259. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea Amendamentului propus la Statutul Fondului Monetar Internațional privind reforma Consiliului Executiv (nr. 224, 12 aprilie 2012)

260. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 225, 12 aprilie 2012)

261. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 (nr. 226, 12 aprilie 2012)

262. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 (nr. 227, 12 aprilie 2012)

263. Hotărîre cu privire la edificarea în orașul Glodeni a monumentului consacrat independenței Republicii Moldova (nr. 228, 12 aprilie 2012)

264. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 229, 12 aprilie 2012)

265. Hotărîre privind crearea Agenției Naționale Arheologice (nr. 230, 12 aprilie 2012)

266. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 231, 13 aprilie 2012)

267. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 240, 18 aprilie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

487. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 47, 11 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

488. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare (nr. 44, 9 aprilie 2012)

489. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 46, 11 aprilie 2012)

490. Informație (nr. 26-06/2-11/643/1945, 3 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

491. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 290, 28 martie 2012)

492. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător pentru produsele medicamentoase de uz uman (nr. 303, 30 martie 2012)

Acte ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

493. Ordin cu privire la obligațiile de serviciu ale angajaților din școlile sportive și actele obligatorii în activitatea acestora (nr. B/33, 24 ianuarie 2012)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

494. Ordin cu privire la completarea și modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 (nr. 140-O, 10 aprilie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

495. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni TERMOENERGOMONTAJ (nr. 17/2, 5 aprilie 2012)

496. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 17/3, 5 aprilie 2012)

497. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 17/4, 5 aprilie 2012)

498. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRO CREDO GRUP S.R.L. (nr. 17/5, 5 aprilie 2012)

499. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 58/5 din 05.12.2008 (nr. 17/6, 5 aprilie 2012)

500. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 1/5 din 11 ianuarie 2011 (nr. 17/7, 5 aprilie 2012)

501. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de participantul profesionist Registratorul independent Registru-Corect S.A. (nr. 17/9 5 aprilie 2012)

502. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/1, 13 aprilie 2012)

503. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 15/2-O, 30 martie 2012)

504. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 17/10-O, 5 aprilie 2012)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

505. Hotărîre cu privire la rezultatele desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de specialist coordonator în Aparatul Consiliului Superior al Magistraturii și anunțarea unui nou concurs (nr. 155/12, 27 martie 2012)

506. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 171/13, 3 aprilie 2012)

507. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de șef al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 174/13, 3 aprilie 2012)

508. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curțile de Apel Cahul și Comrat (nr. 194/13, 3 aprilie 2012)

509. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 195/13, 3 aprilie 2012)

510. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător de instrucție la Judecătoria Vulcănești (nr. 196/13, 3 aprilie 2012)

511. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de vicepreședinte în unele instanțe judecătorești (nr. 214/14, 10 aprilie 2012)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

512. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1219, 20 martie 2012)

513. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale comunale Trifănești nr. 36, raionul Florești (nr. 1220, 27 martie 2012)

514. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 1221, 27 martie 2012)

515. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nișcani, raionul Călărași (nr. 1222, 27 martie 2012)

516. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frumușica, raionul Florești (nr. 1223, 27 martie 2012)

517. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frasin, raionul Dondușeni (nr. 1224, 27 martie 2012)

518. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tîrnova, raionul Dondușeni (nr. 1225, 27 martie 2012)

519. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hîncești (nr. 1226, 27 martie 2012)

520. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ (nr. 1242, 13 aprilie 2012)

521. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului republican legislativ și a modelului legitimației de membru al grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ (nr. 1243, 13 aprilie 2012)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

522. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică (nr. 183, 30 martie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte