Nr. 81 26.04.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

263. Decret pentru promulgarea Legii apelor (nr. 32-VII, 17 aprilie 2012)

264. Legea apelor (nr. 272, 23 decembrie 2011)

265. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcționarului public domnului Ion PĂDURARU și domnului Vladimir ȘARBAN (nr. 36-VII, 19 aprilie 2012)

266. Decret privind numirea domnului Vladimir ȚURCANU în funcția de consilier pentru comunicare publică, purtător de cuvînt al Președintelui Republicii Moldova (nr. 37-VII, 19 aprilie 2012)

267. Decret privind inițierea negocierilor și acordarea deplinelor puteri domnului Veaceslav NEGRUȚA, ministru al finanțelor (nr. 38-VII, 20 aprilie 2012)

268. Decret privind numirea domnului Petru COCITOV în funcția de judecător la Judecătoria Soroca (nr. 39-VII, 20 aprilie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

268. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței (nr. 232, 17 aprilie 2012)

269. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 233, 17 aprilie 2012)

270. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 234, 17 aprilie 2012)

271. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 235, 17 aprilie 2012)

272. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 511 din 1 iunie 2005 (nr. 236, 17 aprilie 2012)

273. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind susținerea național-culturală și socială a diasporei moldovenești pentru anii 2012-2014 (nr. 237, 17 aprilie 2012)

274. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 258, 25 aprilie 2012)

275. Dispoziție (nr. 31-d, 20 aprilie 2012)