Nr. 82-84 27.04.2012


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

269. Decret pentru promulgarea Legii privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (nr. 33-VII, 17 aprilie 2012)

270. Lege privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (nr. 280, 27 decembrie 2011)

271. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 34-VII, 17 aprilie 2012)

272. Lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 19, 23 februarie 2012)

273. Decret privind numirea domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Principatul Monaco (nr. 35-VII, 17 aprilie 2012)

274. Decret privind rechemarea domnului Andrei NEGUȚA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 44-VII, 26 aprilie 2012)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind Raportul auditului tehnologiilor informaționale cu elemente de performanță la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și la unele instituții subordonate (nr. 12, 5 aprilie 2012)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

275. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 238, 17 aprilie 2012)

276. Hotărîre cu privire la salarizarea personalului Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 239, 18 aprilie 2012)

277. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010 (nr. 241, 19 aprilie 2012)

278. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 242, 19 aprilie 2012)

279. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate și a Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (nr. 243, 19 aprilie 2012)

280. Hotărîre cu privire la reforma sistemului de întreținere a drumurilor publice (nr. 244, 19 aprilie 2012)

281. Hotărîre cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat (nr. 245, 19 aprilie 2012)

282. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor și completărilor în Acordul de colaborare în domeniul asigurării securității industriale la obiectele industrial periculoase, din 28 septembrie 2001, adoptat la Sankt-Petersburg, 18 octombrie 2011 (nr. 246, 19 aprilie 2012)

283. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România pentru anii de învățămînt 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015 și acordarea deplinelor puteri domnului Mihail ȘLEAHTIȚCHI, ministru al educației (nr. 247, 19 aprilie 2012)

284. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României, semnat la Iași, la 3 martie 2012 (nr. 248, 19 aprilie 2012)

285. Hotărîre privind aprobarea Protocolului pentru introducerea modificărilor și completărilor în Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente din 26 mai 1995, adoptat la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 (nr. 249, 19 aprilie 2012)

286. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului pentru introducerea modificărilor în Acordul cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor-membre ale CSI din 13 ianuarie 1999 (nr. 250, 19 aprilie 2012)

287. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a persoanelor, semnat la Moscova la 10 decembrie 2010 (nr. 251, 19 aprilie 2012)

288. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 34 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 252, 19 aprilie 2012)

289. Hotărîre privind rechemarea din funcție a domnului Andrei NEGUȚA (nr. 257, 25 aprilie 2012)

290. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Grigore Belostecinic în postul de rector (nr. 259, 25 aprilie 2012)

291. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 260, 25 aprilie 2012)

292. Dispoziție (nr. 29-d, 19 aprilie 2012)

293. Dispoziție (nr. 30-d, 20 aprilie 2012)

294. Dispoziție (nr. 32-d, 25 aprilie 2012)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

523. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 144 din 2 decembrie 2011 cu privire la aprobarea componenței și termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2011 și a rapoartelor trimestriale pentru anul 2012 privind executarea bugetelor autorităților publice centrale și rapoartelor privind executarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 47, 18 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

524. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Horoșaia Galina (nr. 184, 13 aprilie 2012)

525. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Miron Corneliu (nr. 185, 13 aprilie 2012)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

526. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 315, 2 aprilie 2012)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

527. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Bravicea Vin (nr. 19/2, 19 aprilie 2012)

528. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de vînzare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni VALOGRVIN (nr. 19/3, 19 aprilie 2012)

529. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Cereale - Cupcini (nr. 19/4, 19 aprilie 2012)

530. Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 din Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/1 din 27.03.2012 (nr. 19/6, 19 aprilie 2012)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

531. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Fizică Aplicată (nr. AC-2/2, 6 martie 2012)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte